Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Knižnice ► Zbierka zákonovVecný register ► Súdne preskúmavanie rozhodnutí

Súdne preskúmavanie rozhodnutí

194619681970199019911997
Ročník 1946 – Súdne preskúmavanie rozhodnutí
76/1946 Zb.Zákon o zrušení a o změně soudních rozhodnutí v občanských věcech právních z doby nesvobody
128/1946 Zb.Zákon o neplatnosti některých majetkově-právních jednání z doby nesvobody a o nárocích z této neplatnosti a z jiných zásahů do majetku vzcházejících
198/1946 Zb.Zákon o zrušení a o změně soudních rozhodnutí o rozvodu nebo o rozluce z doby nesvobody
Ročník 1968 – Súdne preskúmavanie rozhodnutí
82/1968 Zb.Zákon o súdnej rehabilitácii
157/1968 Zb.Redakčné oznámenie o oprave tlačových chýb: 1. v slovenskom vydaní Zbierky zákonov v zákone č. 82/1968 Zb. o súdnej rehabilitácii, 2. v českom vydaní Zbierky zákonov vo vyhláške Ministerstva financií č. 86/1968 Zb. o združovaní prostriedkov socialistických organizácií
Ročník 1970 – Súdne preskúmavanie rozhodnutí
70/1970 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 82/1968 Zb. o súdnej rehabilitácii
Ročník 1990 – Súdne preskúmavanie rozhodnutí
106/1990 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 121/1962 Zb. o hospodárskej arbitráži
Ročník 1991 – Súdne preskúmavanie rozhodnutí
47/1991 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 119/1990 Zb. o súdnej rehabilitácii
Ročník 1997 – Súdne preskúmavanie rozhodnutí
293/1997 Z. z.Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky z 15. októbra 1997 vo veci vyslovenia nesúladu všeobecne záväzného nariadenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 4/1993 z 23. apríla 1993 v znení všeobecne záväzného nariadenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 1/1997 z 25. marca 1997 o podmienkach držania a chovu zvierat na území mestskej časti Bratislava-Petržalka s Ústavou Slovenskej republiky, so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, so zákonom Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a so zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 115/1995 Z. z. o ochrane zvierat

Upozornenia v tejto oblasti:

Súdne preskúmavanie rozhodnutí
Stav upozornenia:Upozornenie v tejto oblasti nie je nastavené.

Nastaviť upozornenie na zmeny a doplnenia v tejto oblastiUpozornenia v produktochLegislatívna knižnica – kompletný pristup