Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Knižnice ► Zbierka zákonovVecný register ► Stavovské obchodné organizácie, komory

Stavovské obchodné organizácie, komory

19461947194819491960196119781985198619881989199019921996199820082009
Ročník 1946 – Stavovské obchodné organizácie, komory
124/1946 Zb.Zákon o mimoriadnych opatreniach v obore ochranných vzorkov
125/1946 Zb.Zákon o mimoriadnych opatreniach v obore ochranných známok
Ročník 1947 – Stavovské obchodné organizácie, komory
106/1947 Zb.Nařízení o přídělu drobných konfiskovaných živnostenských podniků (přídělové nařízení pro živnostenské podniky)
111/1947 Zb.Zákon, kterým se zrušují poplatky z obchodních a živnostenských knih a z knih notářských
Ročník 1948 – Stavovské obchodné organizácie, komory
306/1948 Zb.Nariadenie o prechode a zániku pôsobnosti obchodných a živnostenských (priemyslových) komôr
Ročník 1949 – Stavovské obchodné organizácie, komory
110/1949 Zb.Vládne nariadenie ktorým sa upravujú právne pomery zamestnancov zostatkovej podstaty obchodných a živnostenských (priemyslových) komôr neprevzatých do štátnych služieb
Ročník 1960 – Stavovské obchodné organizácie, komory
103/1960 Zb.Vyhláška ministra zahraničného obchodu o pôsobnosti Československej obchodnej komory a jej organizácii
Ročník 1961 – Stavovské obchodné organizácie, komory
32/1961 Zb.Vyhláška Ministerstva zahraničného obchodu o úprave pôsobnosti Československej obchodnej komory a predmetu podnikania podnikov Rapid a Polytechna
Ročník 1978 – Stavovské obchodné organizácie, komory
69/1978 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa mení vyhláška č. 103/1960 Zb. o pôsobnosti Československej obchodnej komory a jej organizácií v znení vyhlášky č. 32/1961 Zb.
Ročník 1985 – Stavovské obchodné organizácie, komory
111/1985 Zb.Vyhláška ministerstva obchodu České socialistické republiky o nákupu zboží organizacemi v prodejnách provozujících maloobchodní činnost
Ročník 1986 – Stavovské obchodné organizácie, komory
64/1986 Zb.Zákon České národní rady o České obchodní inspekci
Ročník 1988 – Stavovské obchodné organizácie, komory
14/1988 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa vyhlasuje Poriadok Rozhodcovského súdu Československej obchodnej a priemyselnej komory
Ročník 1989 – Stavovské obchodné organizácie, komory
64/1989 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa vyhlasuje zmena Poriadku Rozhodcovského súdu Československej obchodnej a priemyselnej komory
Ročník 1990 – Stavovské obchodné organizácie, komory
136/1990 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa vyhlasuje zmena Poriadku Rozhodcovského súdu Česko-slovenskej obchodnej a priemyselnej komory
Ročník 1992 – Stavovské obchodné organizácie, komory
9/1992 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o obchodných a priemyselných komorách
301/1992 Zb.Zákon České národní rady o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky
351/1992 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady, ktorým sa určuje príslušný orgán štátnej správy Slovenskej republiky vo veciach komoditných búrz
391/1992 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 14/1988 Zb., ktorou sa vyhlasuje Poriadok Rozhodcovského súdu Československej obchodnej a priemyselnej komory, v znení vyhlášky č. 136/1990 Zb.
Ročník 1996 – Stavovské obchodné organizácie, komory
121/1996 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 9/1992 Zb. o obchodných a priemyselných komorách
Ročník 1998 – Stavovské obchodné organizácie, komory
126/1998 Z. z.Zákon o Slovenskej živnostenskej komore a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Ročník 2008 – Stavovské obchodné organizácie, komory
286/2008 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 9/1992 Zb. o obchodných a priemyselných komorách v znení neskorších predpisov
Ročník 2009 – Stavovské obchodné organizácie, komory
184/2009 Z. z.Zákon o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Upozornenia v tejto oblasti:

Stavovské obchodné organizácie, komory
Stav upozornenia:Upozornenie v tejto oblasti nie je nastavené.

Nastaviť upozornenie na zmeny a doplnenia v tejto oblastiUpozornenia v produktochLegislatívna knižnica – kompletný pristup