Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Knižnice ► Zbierka zákonovVecný register ► Štátne občianstvo

Štátne občianstvo

194519461947194819491950195319581961196219661968196919741975198119851990199219931994199520002001200220032004200520062007200920102011
Ročník 1945 – Štátne občianstvo
33/1945 Zb.Ústavní dekret presidenta republiky o úpravě československého státního občanství osob národnosti německé a maďarské
33/1945 Zb.Ústavní dekret presidenta republiky o úpravě československého státního občanství osob národnosti německé a maďarské
51/1945 Zb.Vyhláška o lhůtě k podávání žádostí o vrácení československého státního občanství pro manželky a děti československých státních občanů
61/1945 Zb.Nařízení o přípravě opce podle smlouvy mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o Zakarpatské Ukrajině ze dne 29. června 1945
Ročník 1946 – Štátne občianstvo
21/1946 Zb.Nařízení o prodloužení opční lhůty podle smlouvy mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o Zakarpatské Ukrajině
74/1946 Zb.Ústavní zákon o udělení státního občanství krajanům vracejícím se do vlasti
74/1946 Zb.Ústavní zákon o udělení státního občanství krajanům vracejícím se do vlasti
75/1946 Zb.Zákon o přiznávání hospodářských a právních úlev krajanům vracejícím se do vlasti, zejména z Maďarska
179/1946 Zb.Ústavní zákon o udělení státního občanství krajanům z Maďarska
254/1946 Zb.Vyhláška o lhůtě k podávání žádostí o vrácení československého státního občanství manžely československých státních občanek
Ročník 1947 – Štátne občianstvo
102/1947 Zb.Zákon o nabývání a pozbývání československého státního občanství sňatkem
Ročník 1948 – Štátne občianstvo
76/1948 Zb.Nařízení o vrácení československého státního občanství osobám národnosti německé a maďarské
77/1948 Zb.Vyhláška, jíž se stanoví další lhůta k podání žádostí o vrácení československého státního občanství
107/1948 Zb.Ústavní zákon, kterým se prodlužuje lhůta k podání žádostí o udělení státního občanství krajanům vracejícím se do vlasti
174/1948 Zb.Zákon o zrušení domovského práva
245/1948 Zb.Zákon o štátnom občianstve osôb maďarskej národnosti
Ročník 1949 – Štátne občianstvo
119/1949 Zb.Vyhláška o lehote na podávanie žiadostí o vrátenie štátneho občianstva osobám nemeckej národnosti
119/1949 Zb.Vyhláška o lehote na podávanie žiadostí o vrátenie štátneho občianstva osobám nemeckej národnosti
194/1949 Zb.Zákon o nadobúdaní a strácaní československého štátneho občianstva
252/1949 Zb.Nariadenie o vrátení československého štátneho občianstva osobám nemeckej národnosti
Ročník 1950 – Štátne občianstvo
25/1950 Zb.Zákon, ktorým sa predlžuje lehota na podanie žiadostí o udelenie štátneho občianstva krajanom vracajúcim sa do vlasti
40/1950 Zb.Vyhláška o konečnej lehote na podanie žiadostí o vrátenie československého štátneho občianstva
40/1950 Zb.Vyhláška o konečnej lehote na podanie žiadostí o vrátenie československého štátneho občianstva
183/1950 Zb.Zákon o majetku zanechanom na území Československej republiky osobami, ktoré optovali pre Sväz sovietskych socialistických republík a presídlili na jeho územie
Ročník 1953 – Štátne občianstvo
34/1953 Zb.Zákon, ktorým niektoré osoby nadobúdajú československé štátne občianstvo
34/1953 Zb.Zákon, ktorým niektoré osoby nadobúdajú československé štátne občianstvo
Ročník 1958 – Štátne občianstvo
47/1958 Zb.Vyhláška o Dohovore medzi Československou republikou a Sväzom sovietskych socialistických republík o úprave štátneho občianstva osôb s dvojakým občianstvom
72/1958 Zb.Zákon, ktorým sa menia a doplňujú predpisy o nadobúdaní a strácaní československého štátneho občianstva
73/1958 Zb.Vyhláška o úplnom znení zákona č. 194/1949 Zb. o nadobúdaní a stácaní Československého štátneho občianstva
Ročník 1961 – Štátne občianstvo
37/1961 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore medzi Československou socialistickou republikou a Maďarskou ľudovou republikou o úprave niektorých otázok štátneho občianstva
Ročník 1962 – Štátne občianstvo
72/1962 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o štátnom občianstve vydatých žien
72/1962 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o štátnom občianstve vydatých žien
Ročník 1966 – Štátne občianstvo
71/1966 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore medzi Československou socialistickou republikou a Poľskou ľudovou republikou o úprave otázok týkajúcich sa dvojakého štátneho občianstva
71/1966 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore medzi Československou socialistickou republikou a Poľskou ľudovou republikou o úprave otázok týkajúcich sa dvojakého štátneho občianstva
Ročník 1968 – Štátne občianstvo
165/1968 Zb.Zákon o zásadách nadobúdania a straty štátneho občianstva
165/1968 Zb.Zákon o zásadách nadobúdania a straty štátneho občianstva
206/1968 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o nadobúdaní a strate štátneho občianstva Slovenskej socialistickej republiky
206/1968 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o nadobúdaní a strate štátneho občianstva Slovenskej socialistickej republiky
Ročník 1969 – Štátne občianstvo
39/1969 Zb.Zákon Českej národnej rady o nadobúdaní a strate štátneho občianstva Českej socialistickej republiky
124/1969 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Českej národnej rady ktorým sa mení a dopĺňa zákon Českej národnej rady č. 36/1969 Zb. o nadobúdaní a strate štátneho občianstva Českej socialistickej republiky
Ročník 1974 – Štátne občianstvo
37/1974 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Nemeckou demokratickou republikou o úprave dvojakého štátneho občianstva
Ročník 1975 – Štátne občianstvo
61/1975 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Bulharskou ľudovou republikou o úprave dvojakého štátneho občianstva
Ročník 1981 – Štátne občianstvo
71/1981 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík o zamedzení vzniku dvojakého štátneho občianstva
92/1981 Zb.Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby
Ročník 1985 – Štátne občianstvo
96/1985 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí medzi Československou socialistickou republikou a Mongolskou ľudovou republikou o úprave dvojakého štátneho občianstva
96/1985 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí medzi Československou socialistickou republikou a Mongolskou ľudovou republikou o úprave dvojakého štátneho občianstva
Ročník 1990 – Štátne občianstvo
88/1990 Zb.Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú predpisy o nadobúdaní a strácaní československého štátneho občianstva
88/1990 Zb.Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú predpisy o nadobúdaní a strácaní československého štátneho občianstva
92/1990 Zb.Zákon České národní rady, kterým se mění zákon České národní rady č. 39/1969 Sb., o nabývaní a pozbývaní státního občanství České socialistické republiky, ve znění zákonného opatření předsednictva České národní rady č. 124/1969 Sb.
92/1990 Zb.Zákon České národní rady, kterým se mění zákon České národní rady č. 39/1969 Sb., o nabývaní a pozbývaní státního občanství České socialistické republiky, ve znění zákonného opatření předsednictva České národní rady č. 124/1969 Sb.
Ročník 1992 – Štátne občianstvo
421/1992 Zb.Vyhláška ministerstva vnitra České republiky, kterou se zrušuje výnos č.j. VS/3-50/1851/88 o postupu národních výborů při výkonu státní správy na úseku státního občanství České socialistické republiky
Ročník 1993 – Štátne občianstvo
40/1993 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o štátnom občianstve Slovenskej republiky
Ročník 1994 – Štátne občianstvo
259/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o ukončení platnosti Zmluvy medzi Československou socialistickou republikou a Bulharskou ľudovou republikou o úprave dvojakého štátneho občianstva
Ročník 1995 – Štátne občianstvo
251/1995 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o úprave niektorých otázok na úseku matrík a štátneho občianstva
Ročník 2000 – Štátne občianstvo
69/2000 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 73/1995 Z. z. o pobyte cudzincov na území Slovenskej republiky v znení zákona č. 70/1997 Z. z. o zahraničných Slovákoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
69/2000 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 73/1995 Z. z. o pobyte cudzincov na území Slovenskej republiky v znení zákona č. 70/1997 Z. z. o zahraničných Slovákoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
418/2000 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Európskeho dohovoru o občianstve
Ročník 2001 – Štátne občianstvo
192/2001 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Dohovoru o redukovaní počtu osôb bez štátnej príslušnosti
206/2001 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohovoru o právnom postavení osôb bez štátnej príslušnosti a dodatku k tomuto dohovoru
Ročník 2002 – Štátne občianstvo
48/2002 Z. z.Zákon o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
403/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 70/1997 Z. z. o zahraničných Slovákoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Ročník 2003 – Štátne občianstvo
117/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spolkovej republiky Nemecko o readmisii a prevoze osôb
515/2003 Z. z.Zákon o krajských úradoch a obvodných úradoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Ročník 2004 – Štátne občianstvo
30/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o readmisii osôb na spoločnej štátnej hranici
Ročník 2005 – Štátne občianstvo
265/2005 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
419/2005 Z. z.Úplné znenie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky
558/2005 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
576/2005 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Švedskeho kráľovstva o readmisii osôb
Ročník 2006 – Štátne občianstvo
390/2006 Z. z.Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje zoznam štátnozamestnaneckých miest, o ktoré sa môže uchádzať len občan Slovenskej republiky
463/2006 Z. z.Úplné znenie zákona č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
693/2006 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Ročník 2007 – Štátne občianstvo
46/2007 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Švajčiarskou federálnou radou o readmisii osôb s neoprávneným pobytom
344/2007 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
502/2007 Z. z.Úplné znenie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky
Ročník 2009 – Štátne občianstvo
543/2009 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o skončení platnosti Zmluvy medzi Československou socialistickou republikou a Mongolskou ľudovou republikou o úprave dvojakého štátneho občianstva podpísanej v Prahe a v Ulánbátare 9. júla 1984
Ročník 2010 – Štátne občianstvo
222/2010 Z. z.Úplné znenie zákona č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
250/2010 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
Ročník 2011 – Štátne občianstvo
104/2011 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Vykonávacieho protokolu k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a Švajčiarskou federálnou radou o readmisii osôb s neoprávneným pobytom

Upozornenia v tejto oblasti:

Štátne občianstvo
Stav upozornenia:Upozornenie v tejto oblasti nie je nastavené.

Nastaviť upozornenie na zmeny a doplnenia v tejto oblastiUpozornenia v produktochLegislatívna knižnica – kompletný pristup