Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Knižnice ► Zbierka zákonovVecný register ► Pošta a poštové služby

Pošta a poštové služby

1945194619471948194919501954196719691980198919901991199619971998199920012002200320042005200620072008200920102011201220162019
Ročník 1945 – Pošta a poštové služby
142/1945 Zb.Nařízení, kterým se mění vládní nařízení ze dne 12. dubna 1933, č. 62 Sb., o zrušení úrokování vkladů v šekové službě a o vybírání vplatného z vkladů v hotovosti šekovými vplatními lístky Poštovní spořitelny při povinném používání šekové služby
Ročník 1946 – Pošta a poštové služby
203/1946 Zb.Vyhláška o přistoupení republiky Československé k Úmluvě a ujednáním Světové poštovní unie z roku 1939 (Buenos Aires)
220/1946 Zb.Nařízení, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 5. března 1927, č. 16 Sb., o úpravě služebních a platových poměrů řemeslných zaměstnanců v technické službě stavební a udržovací a v automobilním provozu Československé pošty, ve znění předpisů je měnících a doplňujících
222/1946 Zb.Zákon o pošte (poštový zákon)
223/1946 Zb.Nařízení, kterým se provádí zákon ze dne 7. listopadu 1946, č. 222 Sb., o poště (poštovní zákon)
236/1946 Zb.Zákon o náhradě poštovného za zásilky v soudním řízení
237/1946 Zb.Nařízení o vyměření náhrady poštovného za zásilky v soudním řízení
Ročník 1947 – Pošta a poštové služby
70/1947 Zb.Vyhláška ministra financí o vydání nových jednotných kolkových známek pozměněné emise 1938
Ročník 1948 – Pošta a poštové služby
243/1948 Zb.Vyhláška o Dohovore a dohodnutiach dojednaných v Paríži dňa 5. júla 1947 na XII. Svetovom poštovom kongrese
Ročník 1949 – Pošta a poštové služby
135/1949 Zb.Zákon o náhrade poštovného za zásielky v súdnom konaní
151/1949 Zb.Zákon o Československej štátnej pošte, národnom podniku
152/1949 Zb.Vládne nariadenie ktorým sa vydáva organizačný štatút Československej pošty, národného podniku
240/1949 Zb.Nariadenie, ktorým sa vykonáva poštový zákon
Ročník 1950 – Pošta a poštové služby
8/1950 Zb.Vyhláška o oprave tlačovej chyby v úradnom slovenskom znení vládneho nariadenia č. 240/1949 Sb., ktorým sa vykonáva poštový zákon
150/1950 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopňuje zákon Československej pošte, národnom podniku
151/1950 Zb.Vyhláška o úplnom znení zákona o Československej štátnej pošte, národnom podniku
Ročník 1954 – Pošta a poštové služby
5/1954 Zb.Vyhláška o Svetovom poštovom dohovore a dojednaniach uzavretých v Bruseli 11. júla 1952
Ročník 1967 – Pošta a poštové služby
17/1967 Zb.Vyhláška Ministerstva zahraničného obchodu o úprave zberateľskej výmeny poštových známok a ostatných predmetov filatelistického záujmu so zahraničím
Ročník 1969 – Pošta a poštové služby
93/1969 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Aktoch Svetovej poštovej únie dojednaných vo Viedni 10. júla 1964
Ročník 1980 – Pošta a poštové služby
135/1980 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva spojov ktorou sa vydáva Poriadok Poštovej novinovej služby
Ročník 1989 – Pošta a poštové služby
78/1989 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy a spojov o právach a povinnostiach pošty a jej používateľov (poštový poriadok)
Ročník 1990 – Pošta a poštové služby
344/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva spojov o vydaní výnosu, ktorým sa mení ďalekopisný poriadok
492/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva spojov o vydaní výnosu, ktorým sa mení telegrafný poriadok
Ročník 1991 – Pošta a poštové služby
59/1991 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva spojov, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva dopravy a spojov č. 78/1989 Zb. o právach a povinnostiach pošty a jej používateľov (poštový poriadok)
Ročník 1996 – Pošta a poštové služby
262/1996 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výmeru, ktorým sa mení a dopĺňa rozsah tovaru s regulovanými cenami
Ročník 1997 – Pošta a poštové služby
54/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výmeru, ktorým sa mení a dopĺňa rozsah tovaru s regulovanými cenami
Ročník 1998 – Pošta a poštové služby
386/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa výmer Ministerstva financií Slovenskej republiky z 12. marca 1996 č. R-1/1996, ktorým sa určuje rozsah tovaru s regulovanými cenami v znení neskorších predpisov
Ročník 1999 – Pošta a poštové služby
156/1999 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa výmer Ministerstva financií Slovenskej republiky z 12. marca 1996 č. R-1/1996, ktorým sa určuje rozsah tovaru s regulovanými cenami v znení neskorších predpisov
Ročník 2001 – Pošta a poštové služby
66/2001 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Aktov Svetovej poštovej únie
507/2001 Z. z.Zákon o poštových službách
568/2001 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa výmer Ministerstva financií Slovenskej republiky z 12. marca 1996 č. R-1/1996, ktorým sa určuje rozsah tovaru s regulovanými cenami v znení neskorších predpisov
Ročník 2002 – Pošta a poštové služby
c55-r1/2002 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chýb v zákone č. 507/2001 Z. z.
364/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Juhoslovanskej zväzovej republiky o spolupráci v oblasti telekomunikácií a pôšt
754/2002 Z. z.Rozhodnutie Poštového úradu o regulácii maximálnych cien a podmienkach regulácie cien poštových služieb tuzemského styku
Ročník 2003 – Pošta a poštové služby
513/2003 Z. z.Rozhodnutie Poštového úradu, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Poštového úradu č. 754/2002 Z. z. o regulácii maximálnych cien a podmienkach regulácie cien poštových služieb tuzemského styku
Ročník 2004 – Pošta a poštové služby
15/2004 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 507/2001 Z. z. o poštových službách
237/2004 Z. z.Rozhodnutie Poštového úradu o regulácii maximálnych cien a podmienkach regulácie cien vnútroštátneho poštového platobného styku
249/2004 Z. z.Rozhodnutie Poštového úradu, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Poštového úradu č. 754/2002 Z. z. o regulácii maximálnych cien a podmienkach regulácie cien poštových služieb tuzemského styku v znení rozhodnutia Poštového úradu č. 513/2003 Z. z.
349/2004 Z. z.Zákon o transformácii Slovenskej pošty, štátneho podniku
521/2004 Z. z.Rozhodnutie Poštového regulačného úradu, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Poštového úradu č. 237/2004 Z. z. o regulácii maximálnych cien a podmienkach regulácie cien vnútroštátneho poštového platobného styku
640/2004 Z. z.Rozhodnutie Poštového regulačného úradu, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Poštového úradu č. 754/2002 Z. z. o regulácii maximálnych cien a podmienkach regulácie cien poštových služieb tuzemského styku v znení rozhodnutia Poštového úradu č. 513/2003 Z. z. a rozhodnutia Poštového úradu č. 249/2004 Z. z.
686/2004 Z. z.Rozhodnutie Poštového regulačného úradu, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Poštového úradu č. 237/2004 Z. z. o regulácii maximálnych cien a podmienkach regulácie cien vnútroštátneho poštového platobného styku v znení rozhodnutia Poštového regulačného úradu č. 521/2004 Z. z.
Ročník 2005 – Pošta a poštové služby
285/2005 Z. z.Oznámenie Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky o vydaní výnosu o poskytovaní dotácií na výskum a vývoj v oblasti elektronických komunikácií a poštových služieb
556/2005 Z. z.Rozhodnutie Poštového regulačného úradu, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Poštového úradu č. 237/2004 Z. z. o regulácii maximálnych cien a podmienkach regulácie cien vnútroštátneho poštového platobného styku v znení neskorších rozhodnutí
557/2005 Z. z.Rozhodnutie Poštového regulačného úradu, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Poštového úradu č. 754/2002 Z. z. o regulácii maximálnych cien a podmienkach regulácie cien poštových služieb tuzemského styku v znení neskorších rozhodnutí
Ročník 2006 – Pošta a poštové služby
180/2006 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Aktov Svetovej poštovej únie, pozostávajúcich zo Siedmeho dodatkového protokolu k Ústave Svetovej poštovej únie, Generálneho poriadku Svetovej poštovej únie, Svetového poštového dohovoru a Dohody o poštových platobných službách
628/2006 Z. z.Rozhodnutie Poštového regulačného úradu, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Poštového úradu č. 754/2002 Z. z. o regulácii maximálnych cien a podmienkach regulácie cien poštových služieb tuzemského styku v znení neskorších rozhodnutí
629/2006 Z. z.Rozhodnutie Poštového regulačného úradu, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Poštového úradu č. 237/2004 Z. z. o regulácii maximálnych cien a podmienkach regulácie cien vnútroštátneho poštového platobného styku v znení neskorších rozhodnutí
Ročník 2007 – Pošta a poštové služby
191/2007 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 331/2005 Z. z. a o doplnení zákona č. 507/2001 Z. z. o poštových službách v znení neskorších predpisov
458/2007 Z. z.Oznámenie Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení výnos Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky z 13. júna 2005 č. 1300/M-2005 o poskytovaní dotácií na výskum a vývoj v oblasti elektronických komunikácií a poštových služieb
659/2007 Z. z.Zákon o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Ročník 2008 – Pošta a poštové služby
29/2008 Z. z.Rozhodnutie Poštového regulačného úradu, ktorým sa mení rozhodnutie Poštového úradu č. 754/2002 Z. z. o regulácii maximálnych cien a podmienkach regulácie cien poštových služieb tuzemského styku v znení neskorších rozhodnutí
80/2008 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 507/2001 Z. z. o poštových službách v znení neskorších predpisov
270/2008 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 510/2002 Z. z. o platobnom styku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
390/2008 Z. z.Rozhodnutie Poštového regulačného úradu, ktorým sa mení rozhodnutie Poštového úradu č. 754/2002 Z. z. o regulácii maximálnych cien a podmienkach regulácie cien poštových služieb tuzemského styku v znení neskorších rozhodnutí
391/2008 Z. z.Rozhodnutie Poštového regulačného úradu, ktorým sa mení rozhodnutie Poštového úradu č. 237/2004 Z. z. o regulácii maximálnych cien a podmienkach regulácie cien vnútroštátneho poštového platobného styku v znení neskorších rozhodnutí
397/2008 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Ročník 2009 – Pošta a poštové služby
233/2009 Z. z.Oznámenie Poštového regulačného úradu o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien a určujú sa maximálne ceny univerzálnej poštovej služby a poštového platobného styku pre vnútroštátny styk
Ročník 2010 – Pošta a poštové služby
50/2010 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Aktov Svetovej poštovej únie – Ôsmeho dodatkového protokolu k Ústave Svetovej poštovej únie, Prvého dodatkového protokolu ku Generálnemu poriadku Svetovej poštovej únie, Svetového poštového dohovoru a Dohody o poštových platobných službách
Ročník 2011 – Pošta a poštové služby
45/2011 Z. z.Zákon o kritickej infraštruktúre
324/2011 Z. z.Zákon o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
381/2011 Z. z.Zákon o zrušení kolkových známok a o zmene a doplnení niektorých zákonov
547/2011 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Ročník 2012 – Pošta a poštové služby
63/2012 Z. z.Vyhláška Poštového regulačného úradu o spôsobe výpočtu a náhrade čistých nákladov univerzálnej služby
380/2012 Z. z.Oznámenie Poštového regulačného úradu o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien a určujú sa maximálne ceny univerzálnej služby a poštového platobného styku pre vnútroštátny poštový styk
Ročník 2016 – Pošta a poštové služby
258/2016 Z. z.Oznámenie Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb o vydaní opatrenia z 19. septembra 2016 č. 1/2016, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien a určujú sa maximálne ceny univerzálnej služby a poštového platobného styku pre vnútroštátny poštový styk
Ročník 2019 – Pošta a poštové služby
152/2019 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Upozornenia v tejto oblasti:

Pošta a poštové služby
Stav upozornenia:Upozornenie v tejto oblasti nie je nastavené.

Nastaviť upozornenie na zmeny a doplnenia v tejto oblastiUpozornenia v produktochLegislatívna knižnica – kompletný pristup