Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Knižnice ► Zbierka zákonovVecný register ► Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

1969199219982004201320142016
Ročník 1969 – Ochrana osobných údajov
109/1969 Zb.Vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky o doplnění vyhlášky č. 5/1958 Ú. l., kterou se vydávají podrobnejší předpisy o občanských průkazech
Ročník 1992 – Ochrana osobných údajov
256/1992 Zb.Zákon o ochrane osobných údajov v informačných systémoch
Ročník 1998 – Ochrana osobných údajov
52/1998 Z. z.Zákon o ochrane osobných údajov v informačných systémoch
Ročník 2004 – Ochrana osobných údajov
331/2004 Z. z.Vyhláška Národného bezpečnostného úradu o personálnej bezpečnosti a o skúške bezpečnostného zamestnanca
Ročník 2013 – Ochrana osobných údajov
122/2013 Z. z.Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
164/2013 Z. z.Vyhláška Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky o rozsahu a dokumentácii bezpečnostných opatrení
165/2013 Z. z.Vyhláška Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o skúške fyzickej osoby na výkon funkcie zodpovednej osoby
Ročník 2014 – Ochrana osobných údajov
84/2014 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
117/2014 Z. z.Vyhláška Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky č. 164/2013 Z. z. o rozsahu a dokumentácii bezpečnostných opatrení
136/2014 Z. z.Úplné znenie zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Ročník 2016 – Ochrana osobných údajov
134/2016 Z. z.Vyhláška Národného bezpečnostného úradu o personálnej bezpečnosti
272/2016 Z. z.Zákon o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných službách)

Upozornenia v tejto oblasti:

Ochrana osobných údajov
Stav upozornenia:Upozornenie v tejto oblasti nie je nastavené.

Nastaviť upozornenie na zmeny a doplnenia v tejto oblastiUpozornenia v produktochLegislatívna knižnica – kompletný pristup