Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Knižnice ► Zbierka zákonovVecný register ► Obchodné spoločnosti a družstvá

Obchodné spoločnosti a družstvá

19461948195019511953195419551956195919601961196219641967197219751979198019851987198819891990199119921994199519961998199920002001200220042005200720082009201020112012201420152016201720192020
Ročník 1946 – Obchodné spoločnosti a družstvá
6/1946 Zb.Nařízení, kterým se vydává statut národních podniků průmyslových
26/1946 Zb.Vyhláška o přihlášení závodních (členských) podílů a zápůjček členů výdělkových a hospodářských společenstev (družstev), podílů a zápůjček u společností s ručením obmezeným a peněžitých závazků podniků proti vlastním zaměstnancům
Ročník 1948 – Obchodné spoločnosti a družstvá
142/1948 Zb.Nařízení o zřizování odborných živnostenských společenstev pro živnost výroby cementového zboží na Slovensku
187/1948 Zb.Zákon o Ústřední radě družstev
Ročník 1950 – Obchodné spoločnosti a družstvá
178/1950 Zb.Nariadenie, ktorým sa pre určenie súdnej príslušnosti určuje, čo sa u niektorých právnických osôb rozumie organizačne nižšou správou
Ročník 1951 – Obchodné spoločnosti a družstvá
64/1951 Zb.Zákon, ktorým sa menia a doplňujú predpisy o znárodnení obchodných podnikov
Ročník 1953 – Obchodné spoločnosti a družstvá
3/1953 Zb.Nariadenie o podnikoch štátneho obchodu
Ročník 1954 – Obchodné spoločnosti a družstvá
53/1954 Zb.Zákon o ľudových družstvách a o družstevných organizáciách
Ročník 1955 – Obchodné spoločnosti a družstvá
34/1955 Zb.Nariadenie o riaditeľských fondoch v podnikoch štátneho obchodu, iných chozrasčotných odbytových, obchodných a zásobovacích organizáciách a v podnikoch turistického a cestovného ruchu
Ročník 1956 – Obchodné spoločnosti a družstvá
20/1956 Zb.Zákonné opatrenie, ktorým sa mení a doplňuje zákon č. 53/1954 Zb., o ľudových družstvách a o družstevných organizáciách
Ročník 1959 – Obchodné spoločnosti a družstvá
49/1959 Zb.Zákon o jednotných roľníckych družstvách
Ročník 1960 – Obchodné spoločnosti a družstvá
9/1960 Zb.Vyhláška Ústredného zväzu výrobných družstiev o úlohách orgánov výrobného družstevníctva pri výkone dozoru nad bezpečnosťou pri práci
94/1960 Zb.Vyhláška ministra financií o poskytovaní preddavkov jednotným roľníckym družstvám na plánované tržby za dodávky poľnohospodárskych výrobkov
Ročník 1961 – Obchodné spoločnosti a družstvá
49/1961 Zb.Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva, ktorou sa vyhlasujú Vzorové stanovy jednotných roľníckych družstiev
50/1961 Zb.Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva o vypracovaní vlastných stanov JRD, ich schvaľovaní a registrácii
134/1961 Zb.Vyhláška ministra poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva o neúčinnosti predpisov o hlavných (vedúcich) účtovníkoch a o organizácii účtovnej služby pre jednotné roľnícke družstvá
Ročník 1962 – Obchodné spoločnosti a družstvá
32/1962 Zb.Zákon o sociálnom zabezpečení družstevných roľníkov
33/1962 Zb.Vyhláška Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia, ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení družstevných roľníkov
79/1962 Zb.Vládne nariadenie, ktorým sa rozširuje účinnosť zákona č. 69/1958 Zb. o hospodárskych vzťahoch medzi socialistickými organizáciami, na úsek stavebnej investičnej výstavby JRD
80/1962 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o rozšírení pôsobnosti orgánov štátnej arbitráže na spory na úseku stavebnej investičnej výstavby JRD
127/1962 Zb.Vyhláška Ministerstva výstavby, Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva a hlavného arbitra Československej socialistickej republiky ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky prác a výkonov pre vykonávanie poľnohospodárskej stavebnej investičnej výstavby jednotných roľníckych družstiev a spoločných družstevných podnikov
Ročník 1964 – Obchodné spoločnosti a družstvá
56/1964 Zb.Zákon, ktorým sa mení zákon o sociálnom zabezpečení družstevných roľníkov
57/1964 Zb.Vyhláška Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia, ktorou sa mení vyhláška Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia č. 33/1962 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení družstevných roľníkov
141/1964 Zb.Vyhláška Ministerstva financií o rozšírení povinného poistenia jednotných roľníckych družstiev
Ročník 1967 – Obchodné spoločnosti a družstvá
16/1967 Zb.Vládne nariadenie o ekonomických nástrojoch a o fondoch jednotných roľníckych družstiev
93/1967 Zb.Vyhláška ministra zahraničného obchodu o určení Unicoopu, družstevného podniku pre zahraničný obchod na vykonávanie niektorých zahraničných obchodov
107/1967 Zb.Vládne nariadenie ozabezpečení vzťahov organizácií k štátnemu rozpočtu
Ročník 1972 – Obchodné spoločnosti a družstvá
2/1972 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy o kooperačných vzťahoch pri rozvoji špecializácie a koncentrácie poľnohospodárskej výroby
Ročník 1975 – Obchodné spoločnosti a družstvá
122/1975 Zb.Zákon o poľnohospodárskom družstevníctve
Ročník 1979 – Obchodné spoločnosti a družstvá
1/1979 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky, ktorým sa na rok 1979 a 1980 ustanovuje suma rozhodná pre uplatnenie dane z prekročenia miezd a odmien v jednotných roľníckych družstvách
Ročník 1980 – Obchodné spoločnosti a družstvá
60/1980 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o udieľaní povolenia na zahraničnoobchodnú činnosť a o vykonávaní zahraničnoobchodnej činnosti zahraničnými osobami
Ročník 1985 – Obchodné spoločnosti a družstvá
140/1985 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o zásadách financovania a finančného hospodárenia jednotného roľníckeho družstva
Ročník 1987 – Obchodné spoločnosti a družstvá
85/1987 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 60/1980 Zb. o udieľaní povolenia na zahraničnoobchodnú činnosť a o vykonávaní zahraničnoobchodnej činnosti zahraničnými osobami
Ročník 1988 – Obchodné spoločnosti a družstvá
90/1988 Zb.Zákon o poľnohospodárskom družstevníctve
94/1988 Zb.Zákon o bytovom, spotrebnom a výrobnom družstevníctve
203/1988 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy o usmerňovaní mzdových prostriedkov štátnych podnikov poľnohospodársko-potravinárskeho komplexu, jednotných roľníckych družstiev a spoločných podnikov
Ročník 1989 – Obchodné spoločnosti a družstvá
c11-o1/1989 Zb.Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov
c18-o3/1989 Zb.Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov
111/1989 Zb.Vyhláška ministerstva financí, cen a mezd České socialistické republiky o usměrňováni mzdových prostředků v družstevních organizacích nesdružených do svazu družstev
146/1989 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o odmeňovaní pracovníkov v malých organizáciách
c34-o4/1989 Zb.Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov
c34-o7/1989 Zb.Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov
c34-o9/1989 Zb.Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov
203/1989 Zb.Vyhláška ministerstva financí, cen a mezd České socialistické republiky o usměrňování mzdových prostředků v družstevních organizacích
Ročník 1990 – Obchodné spoločnosti a družstvá
19/1990 Zb.Vyhláška Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky o usmerňovaní mzdových prostriedkov v družstevných organizáciách
104/1990 Zb.Zákon o akciových spoločnostiach
105/1990 Zb.Zákon o súkromnom podnikaní občanov
162/1990 Zb.Zákon o poľnohospodárskom družstevníctve
176/1990 Zb.Zákon o bytovom, spotrebnom, výrobnom a inom družstevníctve
261/1990 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 104/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o zabezpečení družstevných roľníkov v chorobe a o zabezpečení matky a dieťaťa
c65-r1/1990 Zb.Redakčné oznámenie o oprave chýb
467/1990 Zb.Oznámenie Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o vydání výnosu, kterým se doplňují směrnice, kterými se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených do I. a II. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení
Ročník 1991 – Obchodné spoločnosti a družstvá
132/1991 Zb.Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ktorým sa ustanovujú prípady, keď môže podnik so zahraničnou majetkovou účasťou vzniknúť bez povolenia
188/1991 Zb.Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o postupu a úkolech orgánů a organizací při řízení a přípravě mládeže pro povolání ve středních odborných učilištích a střediscích praktického vyučování
211/1991 Zb.Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o vydání výnosu, kterým se doplňují směrnice Českého svazu spotřebních družstev, kterými se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do II. pracovní kategorie
262/1991 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky o postupe a úlohách orgánov a organizácií pri riadení a príprave mládeže na povolanie v stredných odborných učilištiach a strediskách praktického vyučovania a o podmienkach pre ich zriaďovanie
513/1991 Zb.Obchodný zákonník
Ročník 1992 – Obchodné spoločnosti a družstvá
42/1992 Zb.Zákon o úprave majetkových vzťahov a vyporiadaní majetkových nárokov v družstvách
c30-r1/1992 Zb.Redakčné oznámenie o oprave chyby
169/1992 Zb.Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o vydání výnosu, kterým se doplňují směrnice Českého svazu výrobních družstev, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených do I. a II. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení
c46-p3/1992 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva financií o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje postup v účtovníctve a pri inventarizácii hospodárskych prostriedkov pri uplatnení zákona o úprave majetkových vzťahov a vyporiadaní majetkových nárokov v spotrebných družstvách
297/1992 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia, ktorým sa dopĺňa zákon č. 42/1992 Zb. o úprave majetkových vzťahov a vyporiadaní majetkových nárokov v družstvách a mení a dopĺňa zákon č. 52/1966 Zb. o osobnom vlastníctve bytov v znení zákona č. 30/1978 Zb. a zákona č. 509/1991 Zb.
299/1992 Zb.Zákon České národní rady o státní podpoře malého a středního podnikání
313/1992 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o príslušnosti orgánov Slovenskej republiky na udeľovanie výnimiek zo zákazu niektorých majetkových úkonov poľnohospodárskych, výrobných a spotrebných družstiev
c86-p3/1992 Zb.Uznesenie Federálneho zhromaždenia k správe predsedu Federálneho zhromaždenia o zákonnom opatrení Predsedníctva Federálneho zhromaždenia, ktorým sa dopĺňa zákon č. 42/1992 Zb. o úprave majetkových vzťahov a vyporiadaní majetkových nárokov v družstvách a mení a dopĺňa zákon č. 52/1966 Zb. o osobnom vlastníctve bytov, v znení zákona č. 30/1978 Zb. a zákona č. 509/1991 Zb.
496/1992 Zb.Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 42/1992 Zb. o úprave majetkových vzťahov a vyporiadaní majetkových nárokov v družstvách v znení zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 297/1992 Zb.
559/1992 Zb.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa určuje výška základného imania investičných spoločností s ručením obmedzeným
565/1992 Zb.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o predĺžení lehoty na preukazovanie vlastníctva na účely úpravy majetkových vzťahov a vyporiadaní majetkových nárokov v poľnohospodárskych družstvách
Ročník 1994 – Obchodné spoločnosti a družstvá
150/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 63/1950 Zb. o úprave hospodárenia s tabakom, soľou a liehom a o zrušení štátnych finančných monopolov
Ročník 1995 – Obchodné spoločnosti a družstvá
100/1995 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o štátnej podpore malého a stredného podnikania
106/1995 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
264/1995 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 42/1992 Zb. o úprave majetkových vzťahov a vyporiadaní majetkových nárokov v družstvách v znení neskorších predpisov
Ročník 1996 – Obchodné spoločnosti a družstvá
168/1996 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o cestnej doprave
Ročník 1998 – Obchodné spoločnosti a družstvá
11/1998 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
Ročník 1999 – Obchodné spoločnosti a družstvá
119/1999 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o úprave režimu a o spolupráci na spoločných štátnych hraniciach zo dňa 29. októbra 1992
127/1999 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
Ročník 2000 – Obchodné spoločnosti a družstvá
228/2000 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 73/1992 Zb. o audítoroch a Slovenskej komore audítorov v znení neskorších predpisov
Ročník 2001 – Obchodné spoločnosti a družstvá
197/2001 Z. z.Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky z 27. apríla 2001 vo veci vyslovenia nesúladu všeobecne záväzného nariadenia mesta Levice č. 21/1998 o usmerňovaní obchodnej a podnikateľskej činnosti na území mesta Levice z 27. augusta 1998 s Ústavou Slovenskej republiky a so zákonom Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
322/2001 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o inšpekčných knihách
500/2001 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
Ročník 2002 – Obchodné spoločnosti a družstvá
426/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
Ročník 2004 – Obchodné spoločnosti a družstvá
25/2004 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť
432/2004 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a menia a dopĺňajú sa niektoré ďalšie zákony
562/2004 Z. z.Zákon o európskej spoločnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
563/2004 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 25/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť
639/2004 Z. z.Zákon o Národnej diaľničnej spoločnosti a o zmene a doplnení zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov
Ročník 2005 – Obchodné spoločnosti a družstvá
541/2005 Z. z.Zákon o transformácii niektorých štátnych podnikov na akciové spoločnosti
Ročník 2007 – Obchodné spoločnosti a družstvá
19/2007 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
91/2007 Z. z.Zákon o európskom družstve
Ročník 2008 – Obchodné spoločnosti a družstvá
429/2008 Z. z.Zákon o podávaní cenových návrhov obchodných spoločností a o zmene a doplnení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
435/2008 Z. z.Zákon, ktorým sa menia niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike
454/2008 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
Ročník 2009 – Obchodné spoločnosti a družstvá
487/2009 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Ročník 2010 – Obchodné spoločnosti a družstvá
231/2010 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 25/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť v znení neskorších predpisov
Ročník 2011 – Obchodné spoločnosti a družstvá
193/2011 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
Ročník 2012 – Obchodné spoločnosti a družstvá
197/2012 Z. z.Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
246/2012 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Ročník 2014 – Obchodné spoločnosti a družstvá
303/2014 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 21/2013 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka
Ročník 2015 – Obchodné spoločnosti a družstvá
87/2015 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
172/2015 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
389/2015 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Ročník 2016 – Obchodné spoločnosti a družstvá
334/2016 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 25/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť v znení neskorších predpisov
Ročník 2017 – Obchodné spoločnosti a družstvá
265/2017 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 25/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné
Ročník 2019 – Obchodné spoločnosti a družstvá
156/2019 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Ročník 2020 – Obchodné spoločnosti a družstvá
193/2020 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka o likvidácii

Upozornenia v tejto oblasti:

Obchodné spoločnosti a družstvá
Stav upozornenia:Upozornenie v tejto oblasti nie je nastavené.

Nastaviť upozornenie na zmeny a doplnenia v tejto oblastiUpozornenia v produktochLegislatívna knižnica – kompletný pristup