Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Knižnice ► Zbierka zákonovVecný register ► Náhradná starostlivosť

Náhradná starostlivosť

19461949197319791980198219841986199119921993199719982004200520062007200820092010201120122013201520182021
Ročník 1946 – Náhradná starostlivosť
7/1946 Zb.Zákon o hromadném poručenství
Ročník 1949 – Náhradná starostlivosť
266/1949 Zb.Zákon o dočasných zmenách v niektorých občianskych veciach právnych
Ročník 1973 – Náhradná starostlivosť
50/1973 Zb.Zákon o pestúnskej starostlivosti
51/1973 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí a Ústrednej rady odborov o úprave niektorých pomerov pestúnov vykonávajúcich pestúnsku starostlivosť v osobitných zariadeniach
52/1973 Zb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Českej socialistickej republiky ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o pestúnskej starostlivosti
53/1973 Zb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o pestúnskej starostlivosti
Ročník 1979 – Náhradná starostlivosť
106/1979 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky, ktorým sa zvyšujú hranice príjmov prípustné pre poskytovanie niektorých sociálnych dávok na deti
Ročník 1980 – Náhradná starostlivosť
68/1980 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky, ktorým sa zvyšujú sumy príspevku na úhradu potrieb dieťaťa v pestúnskej starostlivosti
98/1980 Zb.Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky o změně vyhlášky č. 52/1973 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pěstounské péči
115/1980 Zb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky o zmene vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky č. 53/1973 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o pestúnskej starostlivosti
119/1980 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o výkone ústavnej výchovy a ochrannej výchovy v školských výchovných zariadeniach
Ročník 1982 – Náhradná starostlivosť
46/1982 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 119/1980 Zb. o výkone ústavnej výchovy a ochrannej výchovy v školských výchovných zariadeniach
Ročník 1984 – Náhradná starostlivosť
58/1984 Zb.Zákon, ktorým sa mení zákon o pestúnskej starostlivosti
77/1984 Zb.Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky o změně vyhlášky ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky č. 52/1973 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pěstounské péči
85/1984 Zb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky o zmene vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky č. 53/1973 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o pestúnskej starostlivosti
Ročník 1986 – Náhradná starostlivosť
56/1986 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 119/1980 Zb. o výkone ústavnej výchovy a ochrannej výchovy v školských výchovných zariadeniach v znení vyhlášky č. 46/1982 Zb.
Ročník 1991 – Náhradná starostlivosť
546/1991 Zb.Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, kterou se mění vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky č. 52/1973 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 50/1973 Sb., o pěstounské péči, ve znění pozdějších předpisů
Ročník 1992 – Náhradná starostlivosť
118/1992 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1973 Zb. o pestúnskej starostlivosti v znení zákona č. 58/1984 Zb.
182/1992 Zb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o zmene vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky č. 53/1973 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o pestúnskej starostlivosti
452/1992 Zb.Zákon o pestúnskej starostlivosti (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)
Ročník 1993 – Náhradná starostlivosť
244/1993 Z. z.Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o zmene vyhlášky Ministerstva práce Slovenskej socialistickej republiky č. 53/1973 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o pestúnskej starostlivosti v znení neskorších predpisov
Ročník 1997 – Náhradná starostlivosť
278/1997 Z. z.Zákon, ktorým sa mení zákon č. 463/1991 Zb. o životnom minime v znení neskorších predpisov, mení a dopĺňa zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov a o zmenách v poskytovaní niektorých štátnych sociálnych dávok
Ročník 1998 – Náhradná starostlivosť
196/1998 Z. z.Zákon, ktorým sa mení zákon č. 50/1973 Zb. o pestúnskej starostlivosti v znení neskorších predpisov, zákon č. 382/1990 Zb. o rodičovskom príspevku v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 193/1994 Z. z. o prídavkoch na deti a o príplatku k prídavkom na deti v znení neskorších predpisov
c76-r1/1998 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby v zákone č. 196/1998 Z. z.
265/1998 Z. z.Zákon o pestúnskej starostlivosti a o príspevkoch pestúnskej starostlivosti
Ročník 2004 – Náhradná starostlivosť
482/2004 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o zvýšení sumy príspevkov pestúnskej starostlivosti
Ročník 2005 – Náhradná starostlivosť
36/2005 Z. z.Zákon o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov
627/2005 Z. z.Zákon o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa
Ročník 2006 – Náhradná starostlivosť
494/2006 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o ustanovení súm príspevkov na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa
Ročník 2007 – Náhradná starostlivosť
322/2007 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o ustanovení súm príspevkov na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa
Ročník 2008 – Náhradná starostlivosť
266/2008 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o ustanovení súm príspevkov na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa
561/2008 Z. z.Zákon o príspevku na starostlivosť o dieťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Ročník 2009 – Náhradná starostlivosť
325/2009 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o ustanovení súm príspevkov na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa
Ročník 2010 – Náhradná starostlivosť
337/2010 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o ustanovení súm príspevkov na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa
Ročník 2011 – Náhradná starostlivosť
272/2011 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o ustanovení súm príspevkov na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa
Ročník 2012 – Náhradná starostlivosť
239/2012 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o ustanovení súm príspevkov na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa
Ročník 2013 – Náhradná starostlivosť
236/2013 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o ustanovení súm príspevkov na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa
Ročník 2015 – Náhradná starostlivosť
175/2015 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
347/2015 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 561/2008 Z. z. o príspevku na starostlivosť o dieťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Ročník 2018 – Náhradná starostlivosť
233/2018 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o ustanovení súm príspevkov na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa
Ročník 2021 – Náhradná starostlivosť
269/2021 Z. z.Zákon, ktorým sa mení zákon č. 627/2005 Z. z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa v znení neskorších predpisov

Upozornenia v tejto oblasti:

Náhradná starostlivosť
Stav upozornenia:Upozornenie v tejto oblasti nie je nastavené.

Nastaviť upozornenie na zmeny a doplnenia v tejto oblastiUpozornenia v produktochLegislatívna knižnica – kompletný pristup