Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Knižnice ► Zbierka zákonovVecný register ► Kultúrne pamiatky

Kultúrne pamiatky

1971197419871988201320142015
Ročník 1971 – Kultúrne pamiatky
66/1971 Zb.Nariadenie vlády Českej socialistickej republiky o pamiatkovej rezervácii v hlavnom meste Prahe
Ročník 1974 – Kultúrne pamiatky
101/1974 Zb.Vyhláška Ministerstva vnútra Českej socialistickej republiky o uznávaní archiválií za kultúrne pamiatky a o zvýšenej ochrane archiválií ako kultúrnych a národných kultúrnych pamiatok
Ročník 1987 – Kultúrne pamiatky
20/1987 Zb.Zákon České národní rady o státní památkové péči
Ročník 1988 – Kultúrne pamiatky
66/1988 Zb.Vyhláška ministerstva kultury České socialistické republiky, kterou se provádí zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památková péči
132/1988 Zb.Nařízení vlády České socialistické republiky o prohlášení Archivu České koruny za národní kulturní památku
Ročník 2013 – Kultúrne pamiatky
180/2013 Z. z.Zákon o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Ročník 2014 – Kultúrne pamiatky
231/2014 Z. z.Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 253/2010 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov
238/2014 Z. z.Úplné znenie zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu
Ročník 2015 – Kultúrne pamiatky
282/2015 Z. z.Zákon o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Upozornenia v tejto oblasti:

Kultúrne pamiatky
Stav upozornenia:Upozornenie v tejto oblasti nie je nastavené.

Nastaviť upozornenie na zmeny a doplnenia v tejto oblastiUpozornenia v produktochLegislatívna knižnica – kompletný pristup