Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Knižnice ► Zbierka zákonovVecný register ► Dobrovoľné zdravotnícke organizácie

Dobrovoľné zdravotnícke organizácie

1950195219581989199219931994200020022007
Ročník 1950 – Dobrovoľné zdravotnícke organizácie
140/1950 Zb.Nariadenie, ktorým sa zrušuje Základ národnej pomoci a Sociálna pomoc pre Čechy a Moravu
Ročník 1952 – Dobrovoľné zdravotnícke organizácie
60/1952 Zb.Zákon o Československom Červenom kríži a o užívaní znaku, odznaku a názvu Červeného kríža
Ročník 1958 – Dobrovoľné zdravotnícke organizácie
16/1958 Zb.Zákon, ktorým sa mení a doplňuje zákon č. 60/1952 Zb. o Československom Červenom kríži a o užívaní znaku, odznaku a názvu Červeného kríža
17/1958 Zb.Vyhláška ministra zdravotníctva o úplnom znení zákona č. 60/1952 Zb. o Československom červenom a o užívaní znaku, odznaku názvu červeného kríža
Ročník 1989 – Dobrovoľné zdravotnícke organizácie
112/1989 Zb.Vyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky o provádění zdravotnických, zdravotně branných a sociálních úkolů Československého červeného kříže v České socialistické republice
Ročník 1992 – Dobrovoľné zdravotnícke organizácie
126/1992 Zb.Zákon o ochrane znaku a názvu Červeného kríža a o Česko-slovenskom Červenom kríži
Ročník 1993 – Dobrovoľné zdravotnícke organizácie
108/1993 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 126/1992 Zb. o ochrane znaku a názvu Červeného kríža a o Česko-slovenskom Červenom kríži a o nástupníctve Červeného kríža
Ročník 1994 – Dobrovoľné zdravotnícke organizácie
84/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Slovenskom Červenom kríži a o ochrane znaku a názvu Červeného kríža
Ročník 2000 – Dobrovoľné zdravotnícke organizácie
345/2000 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Slovinskej republiky o spolupráci a vzájomnej pomoci pri prírodných a iných katastrofách
Ročník 2002 – Dobrovoľné zdravotnícke organizácie
129/2002 Z. z.Zákon o integrovanom záchrannom systéme
Ročník 2007 – Dobrovoľné zdravotnícke organizácie
460/2007 Z. z.Zákon o Slovenskom Červenom kríži a ochrane znaku a názvu Červeného kríža a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Upozornenia v tejto oblasti:

Dobrovoľné zdravotnícke organizácie
Stav upozornenia:Upozornenie v tejto oblasti nie je nastavené.

Nastaviť upozornenie na zmeny a doplnenia v tejto oblastiUpozornenia v produktochLegislatívna knižnica – kompletný pristup