Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Knižnice ► Zbierka zákonovVecný register ► Dedičské právo

Dedičské právo

196419831988199220152019
Ročník 1964 – Dedičské právo
40/1964 Zb.Občiansky zákonník
Ročník 1983 – Dedičské právo
70/1983 Zb.Občiansky zákonník (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)
Ročník 1988 – Dedičské právo
1/1988 Zb.Nařízení vlády České socialistické republiky o prodeji zboží a poskytovaní jiných služeb na základe povolení národního výboru
Ročník 1992 – Dedičské právo
263/1992 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky súdny poriadok
293/1992 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o úprave niektorých vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam
612/1992 Zb.Vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky o odměnách notářů a správců dědictví
Ročník 2015 – Dedičské právo
438/2015 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Ročník 2019 – Dedičské právo
394/2019 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov

Upozornenia v tejto oblasti:

Dedičské právo
Stav upozornenia:Upozornenie v tejto oblasti nie je nastavené.

Nastaviť upozornenie na zmeny a doplnenia v tejto oblastiUpozornenia v produktochLegislatívna knižnica – kompletný pristup