Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Knižnice ► Zbierka zákonovChronologický register ► Ročník 1973

Ročník 1973

Legislatívna knižnica

Zbierka zákonov

Január 1973

Február 1973

Marec 1973

Apríl 1973

Máj 1973

Jún 1973

Júl 1973

August 1973

September 1973

Október 1973

November 1973

December 1973

Január 1973Február 1973Marec 1973Apríl 1973Máj 1973Jún 1973Júl 1973August 1973September 1973Október 1973November 1973December 1973

Január 1973

Dátum vyhlásenia: 15. januára 1973 (čiastka 1/1973)
1/1973 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Nemeckej demokratickej republiky v oblasti vnútrozemskej vodnej dopravy a o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Nemeckej demokratickej republiky v oblasti železničnej dopravy

Február 1973

Dátum vyhlásenia: 7. februára 1973 (čiastka 2/1973)
2/1973 Zb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby ve volebním obvodě č. 106 (který zahrnuje část města Třebíče a obce Budíkovice, Pocoucov a Ptáčov) Jihomoravského krajského národního výboru
3/1973 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní pamätných strieborných päťdesiatkorunákov k 25. výročiu Februárového víťazstva československého pracujúceho ľudu
4/1973 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o prevode časti predmetu činnosti Omnipolu, podniku zahraničného obchodu, do Merkurie, podniku zahraničného obchodu
Dátum vyhlásenia: 9. februára 1973 (čiastka 3/1973)
5/1973 Zb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby ve volebním obvodě č. 63 (Byšice - Liblice) Středočeského krajského národního výboru
6/1973 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Obchodnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Republiky Šrí Lanka, o Platobnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Republiky Šrí Lanka a o Dohode o vedeckej a technickej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Republiky Šrí Lanka
7/1973 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dlhodobej obchodnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a rakúskou spolkovou vládou na obdobie od 1. januára 1973 do 31. decembra 1977
8/1973 Zb.Vyhláška Rady Západočeského krajského národného výboru v Plzni ktorou sa určuje ďalší mestský národný výbor v kraji ako stavebný úrad
Dátum vyhlásenia: 15. februára 1973 (čiastka 4/1973)
9/1973 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia o Rade Víťazného februára
Dátum vyhlásenia: 23. februára 1973 (čiastka 5/1973)
10/1973 Zb.Rozhodnutie Prezidenta republiky o amnestii
Dátum vyhlásenia: 26. februára 1973 (čiastka 6/1973)
11/1973 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o kooperácii medzi Československou socialistickou republikou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska
12/1973 Zb.Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky o ochrane vôd pred znečisťovaním ropnými látkami
13/1973 Zb.Vyhláška Rady Okresného národného výboru v Čadci, ktorou sa určuje Mestský národný výbor v Turzovke ako stavebný úrad I. stupňa

Marec 1973

Dátum vyhlásenia: 9. marca 1973 (čiastka 7/1973)
14/1973 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia o poskytovaní pôžičiek so štátnym príspevkom mladým manželom
15/1973 Zb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Severomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 50 a do Západočeského krajského národního výboru ve volebních obvodech č. 80 a č. 86
16/1973 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva národnej obrany o zmenách v organizácii vojenských vysokých škôl
17/1973 Zb.Vyhláška ministerstev zdravotnictví a spravedlnosti České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 46/1966 Sb., o opatřeních proti přenosným nemocem
Dátum vyhlásenia: 20. marca 1973 (čiastka 8/1973)
18/1973 Zb.Uznesenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky o vyhlásení dopĺňacích volieb vo volebnom obvode č. 11 pre voľby do Snemovne ľudu Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky
19/1973 Zb.Uznesenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky o vyhlásení dopĺňacích volieb vo volebnom obvode č. 198 pre voľby do Snemovne ľudu Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky
20/1973 Zb.Nariadenie vlády Českej socialistickej republiky ktorým sa mení a dopĺňa vládne nariadenie Českej socialistickej republiky č. 159/1969 Zb. o kultúrnych fondoch, o príspevkoch príjemcov autorských odmien a odmien výkonných umelcov kultúrnym fondom, o príspevkoch za použitie voľných literárnych, vedeckých a umeleckých diel a o príspevkoch použivateľov diel
21/1973 Zb.Vyhláška ministerstiev zdravotníctva a spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 46/1966 Zb. o opatreniach proti prenosným chorobám
22/1973 Zb.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky o podnikových archívoch
Dátum vyhlásenia: 30. marca 1973 (čiastka 9/1973)
23/1973 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o závodných komisiách ľudovej kontroly v organizáciách riadených orgánmi Československej socialistickej republiky
24/1973 Zb.Nariadenie vlády Českej socialistickej republiky o závodných komisiách ľudovej kontroly
25/1973 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o závodných komisiách ľudovej kontroly
26/1973 Zb.Vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky o predĺžení účinnosti úpravy majetkových sankcií pri dodávkach a odbere elektriny, tepla a vykurovacích plynov

Apríl 1973

Dátum vyhlásenia: 6. apríla 1973 (čiastka 10/1973)
27/1973 Zb.Uznesenie Federálneho zhromaždenia o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia
28/1973 Zb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Národního výboru hlavního města Prahy ve volebním obvodě č. 32
29/1973 Zb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do České národní rady ve volebních obvodech č. 53 (Dačice - Jihočeský kraj) a č. 33 (Zruč nad Sázavou - Středočeský kraj)
30/1973 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Nemeckej demokratickej republiky o spolupráci v oblasti leteckej dopravy
31/1973 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dlhodobej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Španielska o obchodných stykoch
32/1973 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Švédskeho kráľovstva o vedeckej a technickej spolupráci
33/1973 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi Československou socialistickou republikou a Bulharskou ľudovou republikou o zmene Dohovoru medzi Československou republikou a Bulharskou ľudovou republikou o spolupráci na poli sociálnej politiky z 25. januára 1957
34/1973 Zb.Vyhláška Rady Okresného národného výboru v Prešove, ktorou sa určuje Mestský národný výbor v Lipanoch ako stavebný úrad I. stupňa
35/1973 Zb.Vyhláška Rady Okresného národného výboru vo Veľkom Krtíši, ktorou sa určuje mestský národný výbor v okrese ako stavebný úrad I. stupňa
Dátum vyhlásenia: 19. apríla 1973 (čiastka 11/1973)
37/1973 Zb.Zákon Českej národnej rady o verejných zbierkach a o lotériách a iných podobných hrách
38/1973 Zb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Středočeského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 69 (Veltrusy)
Dátum vyhlásenia: 27. apríla 1973 (čiastka 12/1973)
39/1973 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o orgánoch geodézie a kartografie
40/1973 Zb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Severočeského krajského národního výboru ve volebních obvodech č. 14, 36, 80, 91 a 109
Dátum vyhlásenia: 30. apríla 1973 (čiastka 13/1973)
41/1973 Zb.Uznesenie Federálneho zhromaždenia o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia
42/1973 Zb.Vyhláška Federálneho štatistického úradu, ktorou sa mení príloha vyhlášky č. 186/1968 Zb. o zavedení jednotnej evidencie pracujúcich
43/1973 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Obchodnej dohode medzi Československou socialistickou republikou a Írskom

Máj 1973

Dátum vyhlásenia: 3. mája 1973 (čiastka 14/1973)
44/1973 Zb.Zákon o ochrannom dohľade
45/1973 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Trestný zákon
46/1973 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/1969 Zb. o prečinoch
47/1973 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa č. 59/1965 Zb. o výkone trestu odňatia slobody
48/1973 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Trestný poriadok
Dátum vyhlásenia: 4. mája 1973 (čiastka 15/1973)
49/1973 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky súdny poriadok
50/1973 Zb.Zákon o pestúnskej starostlivosti
51/1973 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí a Ústrednej rady odborov o úprave niektorých pomerov pestúnov vykonávajúcich pestúnsku starostlivosť v osobitných zariadeniach
52/1973 Zb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Českej socialistickej republiky ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o pestúnskej starostlivosti
53/1973 Zb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o pestúnskej starostlivosti
Dátum vyhlásenia: 18. mája 1973 (čiastka 16/1973)
54/1973 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy o nepravidelnej hromadnej preprave osôb vykonávanej orgánmi Revolučného odborového hnutia
55/1973 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi Československou socialistickou republikou a Singapurskou republikou o leteckých službách medzi a za ich územiami
56/1973 Zb.Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby vo vyhláške ministerstiev zdravotníctva a spravodlivosti SSR č. 21/1973 Zb., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 46/1966 Zb. o opatreniach proti prenosným chorobám, v slovenskom vydaní

Jún 1973

Dátum vyhlásenia: 8. júna 1973 (čiastka 17/1973)
57/1973 Zb.Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení dopĺňacích volieb do Východoslovenského krajského národného výboru v Košiciach vo volebnom obvode č. 70 - Lemešany, okres Prešov
58/1973 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o internátnych stredných školách pre pracujúcich a o hospodárskom zabezpečení študujúcich na týchto školách
59/1973 Zb.Vyhláška Českého úradu geodetického a kartografického o vykonávaní geodetickýc a kartografických prác a o kartografických dielach
60/1973 Zb.Vyhláška Českého úradu geodetického a kartografického o overovaní geometrických plánov a iných výsledkov geodetických prác
61/1973 Zb.Vyhláška Ministerstva financií Českej socialistickej republiky ktorou sa určujú podrobnosti o lotériách a iných podobných hrách
62/1973 Zb.Vyhláška Ministerstva vnútra Českej socialistickej repubiky ktorou sa určujú podrobnosti o verejných zbierkach
Dátum vyhlásenia: 12. júna 1973 (čiastka 18/1973)
63/1973 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o verejných zbierkach a o lotériách a iných podobných hrách
64/1973 Zb.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady č. 63/1973 Zb. o verejných zbierkach a o lotériách a iných podobných hrách
65/1973 Zb.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady č. 63/1973 Zb. o verejných zbierkach a o lotériách a iných podobných hrách
Dátum vyhlásenia: 25. júna 1973 (čiastka 19/1973)
66/1973 Zb.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Českej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti č. 45/1964 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka
67/1973 Zb.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti č. 45/1964 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka
68/1973 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy, ktorou sa menia a dopĺňajú niektoré ustanovenia vyhlášky č. 55/1967 Zb. o základných podmienkach dodávky poľnohospodárskych výrobkov a potrieb v znení vyhlášky č. 122/1970 Zb. o niektorých opatreniach na úseku dodávok poľnohospodárskych výrobkov a potrieb
Dátum vyhlásenia: 29. júna 1973 (čiastka 20/1973)
69/1973 Zb.Nariadenie vlády Českej socialistickej republiky ktorým sa čiastočne zrušuje vládne nariadenie č. 126/1962 Zb., ktorým sa zriaďujú interrupčné komisie a vykonáva zákon o umelom prerušení tehotnosti
70/1973 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o zrušení vládneho nariadenia č. 126/1962 Zb., ktorým sa zriaďujú interrupčné komisie a vykonáva zákon o umelom prerušení tehotnosti
71/1973 Zb.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Českej socialistickej republiky ktorou sa vykonáva zákon č. 68/1957 Zb. o umelom prerušení tehotnosti
72/1973 Zb.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 68/1957 Zb. o umelom prerušení tehotnosti

Júl 1973

Dátum vyhlásenia: 3. júla 1973 (čiastka 21/1973)
73/1973 Zb.Zákon o brannej výchove
74/1973 Zb.Zákon, ktorým sa mení zákon č. 68/1951 Zb. o dobrovoľných organizáciách a zhromaždeniach
75/1973 Zb.Uznesenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky o vyhlásení dopĺňacích volieb vo volebnom obvode č. 76 pre voľby do Snemovne ľudu Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky
76/1973 Zb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Západočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 26 (Karlovy Vary II)
77/1973 Zb.Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení dopĺňacích volieb do Národného výboru hlavného mesta SSR Bratislavy vo volebnom obvode č. 53
78/1973 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní pamätných strieborných päťdesiatkorunákov k 200. výročiu narodenia Josefa Jungmanna
Dátum vyhlásenia: 16. júla 1973 (čiastka 22/1973)
79/1973 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj o experimentálnom overovaní vo výstavbe
Dátum vyhlásenia: 20. júla 1973 (čiastka 23/1973)
80/1973 Zb.Vyhláška Federálneho štatistického úradu, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky prác a služieb výpočtovej techniky
81/1973 Zb.Vyhláška Slovenského úradu geodézie a kartografie o vykonávaní geodetických a kartografických prác a o kartografických dielach
82/1973 Zb.Vyhláška Slovenského úradu geodézie a kartografie o overovaní geometrických plánov a iných výsledkov geodetických prác
Dátum vyhlásenia: 30. júla 1973 (čiastka 24/1973)
83/1973 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Konzulárnom dohovore medzi Československou socialistickou republikou a Poľskou ľudovou republikou
84/1973 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Kultúrnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Talianskej republiky
85/1973 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o zavedení jednotného kontejnerového dopravného systému
86/1973 Zb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky o úprave pracovného času v Slovenskej socialistickej republike v roku 1973

August 1973

Dátum vyhlásenia: 10. augusta 1973 (čiastka 25/1973)
87/1973 Zb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Západočeského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 35 (Klatovy I)
88/1973 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o zriadení Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
89/1973 Zb.Vyhláška Ministerstva Českej socialistickej republiky o združení rodičov a priateľov školy
Dátum vyhlásenia: 22. augusta 1973 (čiastka 26/1973)
90/1973 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Malajzie o leteckých službách medzi a za ich územiami
91/1973 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Islamskej republiky Pakistan o leteckých službách
92/1973 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Kultúrnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Holandského kráľovstva
93/1973 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Obchodnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Republiky Ecuádor
Dátum vyhlásenia: 30. augusta 1973 (čiastka 27/1973)
94/1973 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dodatkovom dohovore k Medzinárodnému dohovoru o preprave cestujúcich a cestovných batožín po železniciach (CIV) z 25. februára 1961, týkajúcom sa zodpovednosti železníc za usmrtenie a zranenie cestujúcich
95/1973 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Konzulárnom dohovore medzi Československou socialistickou republikou a Nemeckou demokratickou republikou
96/1973 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Základnej dohode o vedecko-technickej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Republikou Ecuádor
97/1973 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Rumunskej socialistickej republiky v oblasti cestovného ruchu
98/1973 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Veterinárnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Holandského kráľovstva
99/1973 Zb.Redakčné oznámenie o oprave tlačových chýb

September 1973

Dátum vyhlásenia: 14. septembra 1973 (čiastka 28/1973)
100/1973 Zb.Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Slovenskej národnej rady vo volebnom obvode č. 118 (Košice -Šaca)
101/1973 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj o projektových súťažiach
102/1973 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o úprave pracovného času a o presune pracovného voľna v roku 1974
103/1973 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o združení rodičov a priateľov školy
Dátum vyhlásenia: 21. septembra 1973 (čiastka 29/1973)
104/1973 Zb.Vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky stavebných prác
105/1973 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva vnútra o doplnení vyhlášky č. 5/1958 Ú. l. (Ú. v.), ktorou sa vydávajú podrobnejšie predpisy o občianskych preukazoch

Október 1973

Dátum vyhlásenia: 1. októbra 1973 (čiastka 30/1973)
106/1973 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia o udieľaní vedeckých hodností ústavmi marxizmu - leninizmu ÚV KSČ a ÚV KSS
107/1973 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia o Vysokej škole Zboru národnej bezpečnosti
108/1973 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o doplnení sústavy zákonných peňazí bankovkami po 500 Kčs
109/1973 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní bankoviek po 500 Kčs
110/1973 Zb.Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vyhlasuje chránená krajinná oblasť Slovenský kras
111/1973 Zb.Vyhláška Českého úradu bezpečnosti práce ktorou sa mení vyhláška č. 18/1969 Zb. o zriadení inšpektorátov bezpečnosti práce
112/1973 Zb.Vyhláška Rady Juhomoravského krajského národného výboru v Brne ktorou sa určuje ďalší miestny národný výbor v Juhomoravskom kraji ako stavebný úrad I. stupňa
Dátum vyhlásenia: 10. októbra 1973 (čiastka 31/1973)
113/1973 Zb.Trestný zákon (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)
Dátum vyhlásenia: 12. októbra 1973 (čiastka 32/1973)
114/1973 Zb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Národního výboru hlavního města Prahy ve volebním obvodě č. 123 (Praha 8)
115/1973 Zb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do České národní rady ve volebním obvodě č. 185 (Vítkov - Severomoravský kraj)
116/1973 Zb.Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Národného výboru hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy vo volebnom obvode č. 109
117/1973 Zb.Zásady, ktorými sa určuje organizácia, postavenie a úlohy právnych útvarov v štátnych hospodárskych organizáciách a v organizáciách zahraničného obchodu, schválené uznesením vlády Československej socialistickej republiky z 27. septembra 1973 č. 284
118/1973 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy č. 127/1964 Zb. o mestskom prepravnom poriadku v znení vyhlášky č. 151/1971 Zb.
119/1973 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky a Ministerstva financií Slovenskej socialistíckej republiky, ktorou sa mení vyhláška č. 138/1971 Zb. o správnych poplatkoch
120/1973 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Základnej dohode o vedecko-technickej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Kolumbijskou republikou
121/1973 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Nemeckej demokratickej republiky o spoločnej kontrole na štátnych hraniciach
122/1973 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Maďarskej ľudovej republiky o spolupráci v oblasti cestovného ruchu
123/1973 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Protokole o rovnocennosti dokumentov o vzdelaní, vedeckých hodnostiach a tituloch, ktoré sa vydávajú alebo udieľajú v Československej socialistickej republike a vo Zväze sovietskych socialistických republík
124/1973 Zb.Smernice Ústrednej rady odborov o postavení a úlohách orgánov ROH v starostlivosti o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, schválené VI. plenárnej schôdze ÚRO
Dátum vyhlásenia: 30. októbra 1973 (čiastka 33/1973)
125/1973 Zb.Zákon Českej národnej rady ktorým sa mení zákon Českej národnej rady č. 2/1969 Zb. o zriadení ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy Českej socialistickej republiky, v znení neskorších predpisov
126/1973 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o spolupráci v oblasti cestovného ruchu
127/1973 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Obchodnej dohode medzi Československou socialistickou republikou a Bolívijskou republikou a Dohode o vedecko-technickej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Bolívijskou republikou
128/1973 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o spolupráci v námornej obchodnej plavbe
129/1973 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Obchodnej dohode medzi Československou socialistickou republikou a Austrálskym spoločenstvom
130/1973 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Obchodnej dohode medzi Československou socialistickou republikou a Malajskom
131/1973 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Obchodnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Bangladéšskej ľudovej republiky a Dohode o vedeckej a technickej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Bangladéšskej ľudovej republiky
132/1973 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o Obchodnom zastupiteľstve Československej socialistickej republiky vo Zväze sovietskych socialistických republík
133/1973 Zb.Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu, ktorou sa určujú vyhradené technické zariadenia a ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie ich bezpečnosti

November 1973

Dátum vyhlásenia: 2. novembra 1973 (čiastka 34/1973)
134/1973 Zb.Zákon Českej národnej rady o pôsobnsti orgánov Českej socialistickej republiky v oblasti cien
135/1973 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v oblasti cien
136/1973 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o štátnom riadení v oblasti cien
137/1973 Zb.Vyhláška Federálneho cenového úradu, Českého cenového úradu a Slovenského cenového úradu o cenách
Dátum vyhlásenia: 12. novembra 1973 (čiastka 35/1973)
138/1973 Zb.Zákon o vodách (vodný zákon)
139/1973 Zb.Uznesenie Federálneho zhromaždenie o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia
140/1973 Zb.Uznesenie Federálneho zhromaždenia o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia
141/1973 Zb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby ve volebním obvodě č. 88 (Habartovsko) Západočeského krajského národního výboru
142/1973 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o utvorení medzinárodnej sústavy a Organizácie kozmických telekomunikácií "Intersputnik"
143/1973 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Konzulárnom dohovore medzi Československou socialistickou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík
144/1973 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva spojov o drôtových telekomunikačných zariadeniach, ktoré sú v prevádzke mimo jednotnej telekomunikačnej siete
145/1973 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o zriadení Drevounie, podniku zahraničného obchodu
146/1973 Zb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky o úprave pracovného času a presune pracovného voľna v Slovenskej socialistickej republike v roku 1974 v súvislosti s 29. augustom
147/1973 Zb.Redakčné oznámenie o oprave tlačových chýb
Dátum vyhlásenia: 30. novembra 1973 (čiastka 36/1973)
148/1973 Zb.Zákon o trestnom konaní súdnom (Trestný poriadok) (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)

December 1973

Dátum vyhlásenia: 6. decembra 1973 (čiastka 37/1973)
149/1973 Zb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Jihočeského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 89
150/1973 Zb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Jihomoravského krajského národního výboru ve volebních obvodech č. 98 a 104
151/1973 Zb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Středočeského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 36 (Slaný)
152/1973 Zb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Národního výboru hlavního města Prahy ve volebních obvodech č. 171 a 172 (Praha 8)
153/1973 Zb.Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Národného výboru hlavného mesta SSR Bratislavy vo volebných obvodoch č. 23 a 120
154/1973 Zb.Nariadenie vlády Českej socialistickej republiky ktorým sa bližšie vymedzujú pôsobnosť a úlohy okresných a krajských poľnohospodárskych správ a ich vzťah k národným výborom
155/1973 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy, ktorou sa vydáva Poriadok plavebnej bezpečnosti na vnútrozemských vodných cestách
Dátum vyhlásenia: 13. decembra 1973 (čiastka 38/1973)
156/1973 Zb.Zákon o štátnom rozpočte československej federácie na rok 1974
157/1973 Zb.Ústavný zákon o zriadení Federálneho ministerstva hutníctva a ťažkého strojárstva a Federálneho ministerstva všeobecného strojárstva
158/1973 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 133/1970 Zb. o pôsobnosti federálnych ministerstiev
159/1973 Zb.Zákon o ochrane označení pôvodu výrobkov
160/1973 Zb.Vyhláška Úradu pre vynálezy a objavy o konaní vo veciach označení pôvodu výrobkov
161/1973 Zb.Vyhláška České komise pro vědecké hodnosti, kterou se mění a doplňuje vyhláška Státní komise pro vědecké hodnosti č. 198/1964 Sb., o řízení při udělování vědeckých hodností
Dátum vyhlásenia: 14. decembra 1973 (čiastka 39/1973)
162/1973 Zb.Občiansky súdny poriadok (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)
Dátum vyhlásenia: 20. decembra 1973 (čiastka 40/1973)
163/1973 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj o dokumentácii stavieb
Dátum vyhlásenia: 27. decembra 1973 (čiastka 41/1973)
164/1973 Zb.Uznesenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky o vyhlásení doplňovacích volieb vo volebnom obvode č. 66 pre voľby do Snemovne národov Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky
165/1973 Zb.Zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1974
166/1973 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1974
167/1973 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o Matici slovenskej
168/1973 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o náhrade škody vzniknutej pri brannej výchove
169/1973 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky, ktorým sa bližšie vymedzuje pôsobnosť a úlohy okresných a krajských poľnohospodárskych správ a ich vzťah k národným výborom
170/1973 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 180/1969 Zb. o kultúrnych fondoch, o príspevkoch príjemcov autorských odmien a odmien vykonných umelcov kultúrnym fondom, o príspevkoch za použitie voľných literárnych, vedeckých a umeleckých diel a o príspevkoch používateľov diel
171/1973 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií č. 95/1967 Zb. v znení vyhlášky č. 122/1967 Zb., ktorou sa vykonáva zákon č. 73/1952 Zb. o dani z obratu
172/1973 Zb.Vyhláška Ústrednej rady odborov a Federálneho ministerstva financií o uvoľňovaní pracovníkov zo zamestnania na výkon funkcie v Revolučnom odborovom hnutí
173/1973 Zb.Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky o výkupu dříví z lesa
174/1973 Zb.Vyhláška Slovenskej komisie pre vedecké hodnosti, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Štátnej komisie pre vedecké hodnosti č. 198/1964 Zb. o konaní pri udeľovaní vedeckých hodností
Dátum vyhlásenia: 28. decembra 1973 (čiastka 42/1973)
175/1973 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva palív a energetiky, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky elektriny a tepla
176/1973 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva palív a energetiky, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky plynov, rôp a gazolínu