Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Knižnice ► Zbierka zákonovChronologický register ► Ročník 1948

Ročník 1948

Legislatívna knižnica

Zbierka zákonov

Január 1948

Február 1948

Marec 1948

Apríl 1948

Máj 1948

Jún 1948

Júl 1948

August 1948

September 1948

Október 1948

November 1948

December 1948

Január 1948Február 1948Marec 1948Apríl 1948Máj 1948Jún 1948Júl 1948August 1948September 1948Október 1948November 1948December 1948

Január 1948

Dátum vyhlásenia: 9. januára 1948 (čiastka 1/1948)
1/1948 Zb.Nařízení, kterým se provádějí některá ustanovení zákona o revisi první pozemkové reformy
Dátum vyhlásenia: 20. januára 1948 (čiastka 2/1948)
2/1948 Zb.Vyhláška, kterou se opravuje a doplňuje vyhlašovací doložka k Dohodě o zachování nebo obnově práv živnostenského vlastnictví dotčených druhou světovou válkou (vyhlášené ve Sbírce zákonů a nařízení pod č. 167 z roku 1947)
3/1948 Zb.Vyhláška, jíž se nově upravují nástupní termíny příslušníků náhradní zálohy ročníku narození 1922 a starších do presenční služby a do vojenského výcviku v roce 1948
4/1948 Zb.Vyhláška o opravě tiskové chyby ve vládním nařízení ze dne 12. listopadu 1947, č. 190 Sb., jímž se provádí zákon o vojenské kázeňském a kárném právu, jakož i o odnětí vojenské hodnosti a přeložení do výslužby řízením správním
Dátum vyhlásenia: 22. januára 1948 (čiastka 3/1948)
5/1948 Zb.Mírová smlouva s Itálií
Dátum vyhlásenia: 31. januára 1948 (čiastka 4/1948)
6/1948 Zb.Nařízení, jímž se provádějí některá ustanovení zákona o živnostech radiotechnické, radiomechanické a obchodu s radioelektrickými zařízeními
7/1948 Zb.Vyhláška o změnách úředních názvů měst, obcí, osad a částí osad, povolených v roce 1947

Február 1948

Dátum vyhlásenia: 3. februára 1948 (čiastka 5/1948)
8/1948 Zb.Vyhláška, jíž se upravuje příslušnost úřadů ve věcech mimořádné jednorázové dávky a mimořádné dávky z nadměrných přírůstků na majetku
9/1948 Zb.Vyhláška, kterou se činí další opatření podle § 2 vládního nařízení ze dne 21. března 1942, č. 109 Sb., o změně stavebních řádů (1. stavební novela)
Dátum vyhlásenia: 11. februára 1948 (čiastka 6/1948)
10/1948 Zb.Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost Úmluva mezi republikou Československou a republikou Polskou o zajištění hospodářské spolupráce, podepsaná v Praze dne 4. července 1947
11/1948 Zb.Vyhláška, jíž se mění vyhláška o částečném uvolnění vývozu věcných darů a stěhovaných svršků
Dátum vyhlásenia: 17. februára 1948 (čiastka 7/1948)
12/1948 Zb.Zákon o zevním označení přísežné stráže, určené k ochraně lesů, polního majetku, myslivosti a rybářství
13/1948 Zb.Zákon, kterým se mění zákony o podpoře zahraničního obchodu
14/1948 Zb.Nařízení o vzdělání učitelů náboženství škol obecných a měšťanských
15/1948 Zb.Vyhláška, ktorou sa vyhlasujú ustanovenia nariadenia zo dňa 25. júna 1914, č. 139 r. z., o ošetrovaní chorých prevádzanom z povolania, platné na území Slovenska
16/1948 Zb.Vyhláška o opravě tiskové chyby ve vládním nařízení ze dne 7. ledna 1948, č. 1 Sb., kterým se provádějí některá ustanovení zákona o revisi první pozemkové reformy
Dátum vyhlásenia: 21. februára 1948 (čiastka 8/1948)
17/1948 Zb.Vyhláška, kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé o změně některých devisových ustanovení
18/1948 Zb.Vyhláška o stažení některých drobných mincí československé měny

Marec 1948

Dátum vyhlásenia: 2. marca 1948 (čiastka 9/1948)
19/1948 Zb.Nařízení, kterým se mění a doplňuje železniční přepravní řád
Dátum vyhlásenia: 5. marca 1948 (čiastka 10/1948)
20/1948 Zb.Zákon, kterým se mění a doplňují některé předpisy o poplatcích soudních a za ověření podpisů
21/1948 Zb.Zákon o právním postavení snoubenek a nemanželských dětí, pozůstalých po účastnících národního boje za osvobození
22/1948 Zb.Zákon o některých opatřeních v oboru rejstříkového práva
23/1948 Zb.Zákon o výkonu trestů postihujících majetek, uložených trestními soudy
Dátum vyhlásenia: 18. marca 1948 (čiastka 11/1948)
24/1948 Zb.Vyhláška, kterou se vyhlašuje závazné znění sazby soudních poplatků
Dátum vyhlásenia: 20. marca 1948 (čiastka 12/1948)
25/1948 Zb.Nařízení, kterým se slučují podniky „Státní lesy a statky", „Státní statky" a „Státní lesy"
26/1948 Zb.Vyhláška o zrušení státní obvodové úřadovny pro pozemkovou reformu v Praze a zřízení státních obvodových úřadoven pro pozemkovou reformu Praha-západ a Praha-východ v Praze
27/1948 Zb.Vyhláška o dohodě o vyclívání jihoslovanských vín
Dátum vyhlásenia: 26. marca 1948 (čiastka 13/1948)
28/1948 Zb.Nařízení, kterým se vymezuje pojem drobného zemědělce pro paušalování daně z obratu
29/1948 Zb.Nařízení, kterým se mění a doplňují prováděcí předpisy o puncovních poplatních

Apríl 1948

Dátum vyhlásenia: 2. apríla 1948 (čiastka 14/1948)
30/1948 Zb.Nařízení o majetku, který zanechaly v Československé republice osoby, přestěhované do Maďarska podle československo-maďarské dohody o výměně obyvatelstva
31/1948 Zb.Nařízení o poskytování dovolené a placení požitků po dobu dovolené ve stavebních a vedlejších stavebních živnostech podle t. zv. známkového systému v roce 1948
Dátum vyhlásenia: 2. apríla 1948 (čiastka 15/1948)
32/1948 Zb.Zákon, kterým se vydávají základní ustanovení o zřizování divadel a o divadelní činnosti (divadelní zákon)
33/1948 Zb.Zákon, jímž se obnovuje účinnost retribučního dekretu a nařízení o lidovém soudnictví a mění některá jejich ustanovení
Dátum vyhlásenia: 2. apríla 1948 (čiastka 16/1948)
34/1948 Zb.Zákon o revisi trestního řízení v některých případech provinění proti národní cti
Dátum vyhlásenia: 7. apríla 1948 (čiastka 17/1948)
35/1948 Zb.Nařízení o letním čase v roce 1948
36/1948 Zb.Nařízení, kterým se zrušuje použivatelnost nařízení ministra vnitra ze dne 16. září 1944, č. 208 Sb., o přenesení úkolů plánovací komise pro hlavní město Prahu a okolí na zemský úřad Čechy
37/1948 Zb.Vyhláška o ražbě a vydání stříbrných stokorun na paměť šestistého výročí založení university Karlovy
Dátum vyhlásenia: 9. apríla 1948 (čiastka 18/1948)
38/1948 Zb.Zákon o Národní bance Československé
39/1948 Zb.Zákon o platidlech československé měny
40/1948 Zb.Zákon o trestní ochraně proti požárům
Dátum vyhlásenia: 10. apríla 1948 (čiastka 19/1948)
41/1948 Zb.Zákon o mezinárodním a mezioblastním právu soukromém a o právním postavení cizinců v oboru práva soukromého
42/1948 Zb.Zákon, kterým se mění a doplňují některá ustanovení dekretu presidenta republiky ze dne 24. října 1945, č. 104 Sb., o závodních a podnikových radách
Dátum vyhlásenia: 10. apríla 1948 (čiastka 20/1948)
43/1948 Zb.Zákon o zemědělském úvěru
Dátum vyhlásenia: 14. apríla 1948 (čiastka 21/1948)
44/1948 Zb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o revisi první pozemkové reformy
45/1948 Zb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 3. července 1947, č. 139 Sb., o rozdělení pozůstalostí se zemědělskými podniky a o zamezení drobení zemědělské půdy
46/1948 Zb.Zákon o nové pozemkové reformě (trvalé úpravě vlastnictví k zemědělské a lesní půdě)
47/1948 Zb.Zákon o některých technicko-hospodářských úpravách pozemků (scelovací zákon)
Dátum vyhlásenia: 14. apríla 1948 (čiastka 22/1948)
48/1948 Zb.Zákon, kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákona o přímých daních
49/1948 Zb.Zákon o zemědělské dani
50/1948 Zb.Zákon o živnostenské dani
Dátum vyhlásenia: 15. apríla 1948 (čiastka 23/1948)
51/1948 Zb.Zákon o úpravě některých finančních poměrů národních podniků průmyslových a potravinářských
52/1948 Zb.Zákon o mimořádných opatřeních v oboru ochrany vynálezů
53/1948 Zb.Zákon, kterým se vyvlastňují nemovitosti zapsané ve vložce č. 2423 pozemkové knihy pro katastrální území Královské Vinohrady
54/1948 Zb.Zákon, kterým se mění a doplňují předpisy o národní mobilisaci pracovních sil
55/1948 Zb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 21. října 1936, č. 268 Sb., o řádech a titulech
56/1948 Zb.Zákon o státní podpoře novomanželům
57/1948 Zb.Zákon o zálohování výživného dětem
58/1948 Zb.Nařízení, kterým se mění předpisy o úředním cejchování plynoměrů
Dátum vyhlásenia: 15. apríla 1948 (čiastka 24/1948)
59/1948 Zb.Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost Všeobecná dohoda o clech a obchodu ze dne 30. října 1947
Dátum vyhlásenia: 17. apríla 1948 (čiastka 25/1948)
60/1948 Zb.Zákon o potírání nemocí přenosných na lidi
61/1948 Zb.Zákon o některých ochranných opatřeních proti tuberkulose
62/1948 Zb.Zákon, ktorým sa rozširuje platnosť zákona zo dňa 30. januára 1947, č. 16 Sb., o umiestení a inom zaopatrení zamestnancov na skonfiškovanom pôdohospodárskom majetku a ich rodinných príslušníkov, na Slovensko
63/1948 Zb.Zákon o zhodnocení činnosti národních správců živnostenských podniků a o právech jejich vdov a sirotků
Dátum vyhlásenia: 19. apríla 1948 (čiastka 26/1948)
64/1948 Zb.Zákon o převedení smluvních zaměstnanců (dělníků) ve veřejné službě do regulovaného služebního poměru a o některých změnách tohoto poměru
65/1948 Zb.Zákon o odškodnění a jiných opatřeních pro některé veřejné zaměstnance, kteří byli přeloženi do výslužby, nebo jejichž služební poměr byl rozvázán v době nesvobody
66/1948 Zb.Zákon, kterým se rozšiřuje platnost zákona ze dne 16. května 1946, č. 132 Sb., o výměře výslužného některých státních a jiných veřejných zaměstnanců, na poživatele odpočivných (zaopatřovacích) platů
67/1948 Zb.Zákon o činovném státních a některých jiných veřejných zaměstnanců
68/1948 Zb.Zákon o zvláštním přídavku duchovenstvu v činné službě církví a náboženských společností kongruálních a dotačních
Dátum vyhlásenia: 20. apríla 1948 (čiastka 27/1948)
69/1948 Zb.Zákon o hudební a artistické ústředně
70/1948 Zb.Zákon o sjednotení niektorých predpisov vo verejnoprávnom sociálnom poistení
Dátum vyhlásenia: 22. apríla 1948 (čiastka 28/1948)
71/1948 Zb.Dohoda mezi republikou Československou a Novým Zélandem o vzájemném uvolnění sekvestrovaných peněžních pohledávek
Dátum vyhlásenia: 23. apríla 1948 (čiastka 29/1948)
72/1948 Zb.Nařízení o zřízení a organisaci státního podniku „Československý státní film"
73/1948 Zb.Vyhláška o stanicích prohlídky cizozemského masa
Dátum vyhlásenia: 24. apríla 1948 (čiastka 30/1948)
74/1948 Zb.Ústavní zákon, jímž se na přechodnou dobu do účinnosti nové ústavy upravuje volba a pravomoc Národního shromáždění a činnost Ústavodárného Národního shromáždění
75/1948 Zb.Zákon o volbách do Národního shromáždění
Dátum vyhlásenia: 26. apríla 1948 (čiastka 31/1948)
76/1948 Zb.Nařízení o vrácení československého státního občanství osobám národnosti německé a maďarské
77/1948 Zb.Vyhláška, jíž se stanoví další lhůta k podání žádostí o vrácení československého státního občanství
Dátum vyhlásenia: 28. apríla 1948 (čiastka 32/1948)
78/1948 Zb.Zákon, jímž se mění a doplňuje zákon o úpravě svátkového práva
79/1948 Zb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 16. května 1946, č. 128 Sb., o neplatnosti některých majetkově-právních jednání z doby nesvobody a o nárocích z této neplatnosti a z jiných zásahů do majetku vzcházejících
80/1948 Zb.Zákon, kterým se ministr zemědělství zmocňuje k opatřením v zemědělské výrobě
81/1948 Zb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 28. června 1929, č. 114 Sb., o výkonu lékařské prakse
82/1948 Zb.Zákon o úpravě působnosti ve věcech veřejného vyměřování a mapování (zeměměřický zákon)
Dátum vyhlásenia: 30. apríla 1948 (čiastka 33/1948)
83/1948 Zb.Zákon o zřízení fondu pro zmírnění škod způsobených mimořádným suchem v roce 1947 v oboru zemědělství a výživy
84/1948 Zb.Zákon o závaznosti hospodářských a technických norem
85/1948 Zb.Zákon, jímž se na přechodnou dobu vylučuje přeložení do zálohy (propuštění ze svazku československé branné moci) některých kategorií důstojníků z povolání

Máj 1948

Dátum vyhlásenia: 4. mája 1948 (čiastka 34/1948)
86/1948 Zb.Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost obchodní smlouva mezi republikou Československou a Spojenými státy venezuelskými, sjednaná v Caracasu výměnou not ze dne 27. listopadu 1947
Dátum vyhlásenia: 4. mája 1948 (čiastka 35/1948)
87/1948 Zb.Zákon o potírání alkoholismu
88/1948 Zb.Zákon, jímž se mění trestní zákony a trestní řády
89/1948 Zb.Nařízení, jímž se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 2. září 1947, č. 163 Sb., o přídělu konfiskovaných rodinných domků (přídělové nařízení pro rodinné domky)
90/1948 Zb.Nařízení, jímž se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 7. ledna 1948, č. 1 Sb., kterým se provádějí některá ustanovení zákona o revisi první pozemkové reformy
91/1948 Zb.Nařízení o dodatečném soupisu pozemkového majetku pro revisi první pozemkové reformy
Dátum vyhlásenia: 5. mája 1948 (čiastka 36/1948)
92/1948 Zb.Nařízení, jímž se mění § 1 vládního nařízení ze dne 10. prosince 1937, č. 238 Sb., o příslušnosti krajských soudů ve věcech vojenské zrady
93/1948 Zb.Vyhláška o ražbě a vydání stříbrných padesátikorun na paměť třetího výročí květnové revoluce
Dátum vyhlásenia: 8. mája 1948 (čiastka 37/1948)
94/1948 Zb.Vyhláška o změně přehledů sídel doplňovacích úřadů I. a II. stolice s jejich vzájemným vztahem, obsaženým v příloze 1 k branným předpisům
Dátum vyhlásenia: 10. mája 1948 (čiastka 38/1948)
95/1948 Zb.Zákon o základní úpravě jednotného školství (školský zákon)
Dátum vyhlásenia: 10. mája 1948 (čiastka 39/1948)
96/1948 Zb.Zákon o překládání soudců do výslužby podle věku
97/1948 Zb.Nařízení, kterým se mění a doplňují předpisy o ochraně zdraví a života dělníků při živnostenském provádění staveb
Dátum vyhlásenia: 12. mája 1948 (čiastka 40/1948)
98/1948 Zb.Zákon o soustředění pensijního pojištění soukromých zaměstnanců ve vyšších službách a o některých dalších opatřeních v oboru veřejnoprávního sociálního pojištění
Dátum vyhlásenia: 15. mája 1948 (čiastka 41/1948)
99/1948 Zb.Zákon o národním pojištění
Dátum vyhlásenia: 26. mája 1948 (čiastka 42/1948)
100/1948 Zb.Nařízení, kterým se vydávají podrobné předpisy k finančnímu zákonu na rok 1948
101/1948 Zb.Nařízení o opatřeních proti škodlivým činitelům na ovocných stromech a keřích
102/1948 Zb.Vyhláška o přenesení působnosti poplatkového úřadu Praha - obvod
103/1948 Zb.Vyhláška ministrů zdravotnictví a spravedlnosti o zřízení Státního veterinárního vyšetřovacího ústavu v Hradci Králové
104/1948 Zb.Vyhláška ministrů zdravotnictví a spravedlnosti o zřízení Státního veterinárního vyšetřovacího ústavu v Karlových Varech
105/1948 Zb.Vyhláška ministrů zdravotnictví a spravedlnosti o zřízení Státního veterinárního vyšetřovacího ústavu v Opavě
106/1948 Zb.Vyhláška, ktorou sa vyhlasuje znenie zákona zo dňa 30. januára 1947, č. 16 Sb., o umiestení a inom zaopatrení zamestnancov na skonfiškovanom pôdohospodárskom majetku a ich rodinných príslušníkov, vyplývajúce zo zákona zo dňa 25. marca 1948, č. 62 Sb.
Dátum vyhlásenia: 29. mája 1948 (čiastka 43/1948)
107/1948 Zb.Ústavní zákon, kterým se prodlužuje lhůta k podání žádostí o udělení státního občanství krajanům vracejícím se do vlasti
108/1948 Zb.Vyhláška, kterou se další obce vyjímají z účinnosti ustanovení § 1 vládního nařízení ze dne 21. Března 1942, č. 109 Sb., o změně stavebních řádů (1. stavební novela)
109/1948 Zb.Vyhláška o ražbě a vydání dvacetníků
110/1948 Zb.Vyhláška o stažení některých mincí československé měny
111/1948 Zb.Vyhláška o úlevách z visové povinnosti ve styku s Polskem
Dátum vyhlásenia: 31. mája 1948 (čiastka 44/1948)
112/1948 Zb.Zákon, jímž se upravují některé otázky trestního řízení správního v oboru vyživovacím, zásobovacím a cenovém
113/1948 Zb.Vyhláška, jíž se vydávají nové stanovy Hasičské výzbrojní ústředny

Jún 1948

Dátum vyhlásenia: 2. júna 1948 (čiastka 45/1948)
114/1948 Zb.Zákon o znárodnění některých dalších průmyslových a jiných podniků a závodů a o úpravě některých poměrů znárodněných a národních podniků
115/1948 Zb.Zákon o znárodnění dalších průmyslových a jiných výrobních podniků a závodů v oboru potravinářském a o úpravě některých poměrů znárodněných a národních podniků tohoto oboru
Dátum vyhlásenia: 3. júna 1948 (čiastka 46/1948)
116/1948 Zb.Vyhláška o úplnom znění dekretu presidenta republiky dolů a některých průmyslových podniků
117/1948 Zb.Vyhláška o úplném znění dekretu presidenta republiky o znárodnění některých podniků průmyslu potravinářského
Dátum vyhlásenia: 3. júna 1948 (čiastka 47/1948)
118/1948 Zb.Zákon o organisaci velkoobchodní činnosti a o znárodnění velkoobchodních podniků
119/1948 Zb.Zákon o státní organisaci zahraničního obchodu a mezinárodního zasilatelství
120/1948 Zb.Zákon o znárodnění obchodních podniků s 50 nebo více činnými osobami
121/1948 Zb.Zákon o znárodnění ve stavebnictví
122/1948 Zb.Zákon o organisaci a znárodnění cestovních kanceláří
123/1948 Zb.Zákon o znárodnění polygrafických podniků
124/1948 Zb.Zákon o znárodnění některých hostinských a výčepnických podniků a ubytovacích zařízení
125/1948 Zb.Zákon o znárodnění přírodních léčivých zdrojů a lázní a o začlenění a správě konfiskovaného lázeňského majetku
126/1948 Zb.Zákon o znárodnění některých šlechtitelských podniků
Dátum vyhlásenia: 4. júna 1948 (čiastka 48/1948)
127/1948 Zb.Zákon, kterým československý stát nabývá pro Svaz sovětských socialistických republik a Spojené státy americké vlastnického práva k některým nemovitostem a movitostem
128/1948 Zb.Zákon o berních úlevách při uspořádání poměrů v peněžnictví a při některých převodech majetku na národní podniky
129/1948 Zb.Zákon o ničotnosti niektorých rozsudkov vojenských súdov tzv. Slovenského štátu
130/1948 Zb.Zákon o národních umělcích
131/1948 Zb.Zákon o likvidaci právních poměrů německé evangelické církve v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
132/1948 Zb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 1. dubna 1947, č. 55 Sb., o pomoci rolníkům při uskutečňování zemědělského výrobního plánu
133/1948 Zb.Zákon o splacení zápůjček zaručených státem podle některých zákonů o stavebním ruchu a o změně zákona o náhradě podle zákonů o stavebním ruchu
134/1948 Zb.Zákon, jímž se prodlužuje platnost předpisů o úpravě některých právních poměrů důstojníků a rotmistrů z povolání a o převzetí některých osob do československé branné moci
135/1948 Zb.Nařízení o odměně obhájců v řízení před mimořádnými lidovými soudy
136/1948 Zb.Nařízení, kterým se mění a doplňují sazebníky dávek za úřední úkony ve věcech správních
Dátum vyhlásenia: 4. júna 1948 (čiastka 49/1948)
137/1948 Zb.Zákon o postátnění Československého rozhlasu
138/1948 Zb.Zákon o hospodaření s byty
139/1948 Zb.Zákon, kterým se mění a doplňují předpisy o směnečném poplatku
140/1948 Zb.Nařízení, jímž se upravuje seznam přepychových předmětů
141/1948 Zb.Nařízení o úpravě okresů a sídel revírních báňských úřadů v zemích České a Moravskoslezské
142/1948 Zb.Nařízení o zřizování odborných živnostenských společenstev pro živnost výroby cementového zboží na Slovensku
143/1948 Zb.Vyhláška, kterou se uveřejňuje opatření Likvidačního fondu měnového o vyrovnávání některých závazků převodem na vázaný vklad (účet)
144/1948 Zb.Vyhláška, kterou se uveřejňuje opatření Likvidačního fondu měnového o omezení uvolňování vázaných vkladů
Dátum vyhlásenia: 5. júna 1948 (čiastka 50/1948)
145/1948 Zb.Vyhláška o úplném znění zákona o revisi první pozemkové reformy
146/1948 Zb.Vyhláška, kterou se vyhlašuje znění zákona o umístění a jiném zaopatření zaměstnanců na zkonfiskovaném zemědělském majetku a jejich rodinných příslušníků, upravené pro účely zákona o nové pozemkové reformě
147/1948 Zb.Vyhláška ministra financí o paušálu daně z obratu u drobných zemědělců v zemích České a Moravskoslezské za kalendářní rok 1946
Dátum vyhlásenia: 5. júna 1948 (čiastka 51/1948)
148/1948 Zb.Dohoda o kulturních a osvětových stycích mezi republikou Československou a Lidovou republikou Bulharskou
149/1948 Zb.Dohoda o kulturní spolupráci mezi Československou republikou a Královstvím rumunským
Dátum vyhlásenia: 9. júna 1948 (čiastka 52/1948)
150/1948 Zb.Ústava Československé republiky
Dátum vyhlásenia: 12. júna 1948 (čiastka 53/1948)
151/1948 Zb.Vyhláška o novém znění vojenského trestního řádu
Dátum vyhlásenia: 13. júna 1948 (čiastka 54/1948)
152/1948 Zb.Zákon o volbě presidenta republiky
Dátum vyhlásenia: 16. júna 1948 (čiastka 55/1948)
153/1948 Zb.Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost obchodní dohoda o valorisaci některých smluvních celních sazeb mezi Československou republikou a Australským soustátím, sjednaná v Canberra výměnou not ze dne 7. dubna 1948
154/1948 Zb.Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost obchodní dohoda mezi Československou republikou a královstvím Dánským, sjednaná výměnou not v Kodani dne 5. února a 4. března 1948
155/1948 Zb.Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost Dodatková dohoda k obchodní a plavební smlouvě československo-jihoslovanské ze dne 14. listopadu 1928, podepsaná v Praze dne 10. dubna 1948
156/1948 Zb.Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost obchodní dohoda mezi republikou Československou a královstvím Norským, sjednaná výměnou not v Oslo dne 4. března 1948
157/1948 Zb.Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost dohoda o valorisaci československých smluvních celních sazeb mezi republikou Československou a republikou Polskou, sjednaná ve Varšavě výměnou not ze dne 23. a 27. března 1948
158/1948 Zb.Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost dohoda o valorisaci československých smluvních celních sazeb mezi vládou československou a vládou řeckou, sjednaná v Praze výměnou not ze dne 7. dubna 1948
159/1948 Zb.Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost obchodní dohoda o valorisaci smluvních celních sazeb mezi republikou Československou a Španělskem, sjednaná v Praze výměnou not ze dne 4. března a 6. dubna 1948
160/1948 Zb.Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost pátý dodatkový protokol k obchodní smlouvě, sjednané dne 16. února 1927 mezi Švýcarskem a republikou Československou, který byl podepsán v Bernu dne 23. března 1948
Dátum vyhlásenia: 19. júna 1948 (čiastka 56/1948)
161/1948 Zb.Nařízení o úpravě všeobecných celních sazeb na dovoz zboží
162/1948 Zb.Vyhláška, kterou se stanoví číselná výše monopolní daně z lihu
Dátum vyhlásenia: 30. júna 1948 (čiastka 57/1948)
163/1948 Zb.Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost Dohoda o prozatímní úpravě hospodářských styků mezi republikou Československou a Lidovou republikou Bulharskou, podepsaná v Praze dne 25. dubna 1948
164/1948 Zb.Nařízení, kterým se prodlužují některé lhůty podle zákona o mimořádných opatřeních v oboru ochranných známek

Júl 1948

Dátum vyhlásenia: 13. júla 1948 (čiastka 58/1948)
165/1948 Zb.Nařízení, kterým se stanoví jednotné kalkulační zásady
166/1948 Zb.Nařízení, kterým se zrušuje použivatelnost předpisů o úpravě prodeje tabákových výrobků
167/1948 Zb.Nařízení, jímž se mění § 219 prováděcího nařízení k celnímu zákonu
Dátum vyhlásenia: 13. júla 1948 (čiastka 59/1948)
168/1948 Zb.Zákon o doplnení Slovenskej národnej rady podľa výsledku volieb do Národného shromáždenia
Dátum vyhlásenia: 16. júla 1948 (čiastka 60/1948)
169/1948 Zb.Nařízení o opatřeních proti mandelince bramborové
170/1948 Zb.Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost dodatková dohoda k obchodní úmluvě mezi republikou Československou a Francií ze dne 2. července 1928, podepsaná v Praze dne 18. května 1948
171/1948 Zb.Vyhláška o opravě tiskové chyby v zákoně ze dne 28. dubna 1948, č. 121 Sb., o znárodnění ve stavebnictví
Dátum vyhlásenia: 17. júla 1948 (čiastka 61/1948)
172/1948 Zb.Vyhláška o předválečných dvoustranných smlouvách, sjednaných s Bulharskem, Italií, Maďarskem nebo Rumunskem, které podle mírových smluv ze dne 10. února 1947 byly ponechány v účinnosti nebo obnoveny
Dátum vyhlásenia: 20. júla 1948 (čiastka 62/1948)
173/1948 Zb.Zákon o čestném prohlášení ve správním řízení
174/1948 Zb.Zákon o zrušení domovského práva
Dátum vyhlásenia: 29. júla 1948 (čiastka 63/1948)
175/1948 Zb.Zákon, kterým se mění dekret presidenta republiky o všeobecné pracovní povinnosti
176/1948 Zb.Nařízení, kterým se prohlašuje městská veřejná nemocnice v Komárně za ústav státní

August 1948

Dátum vyhlásenia: 2. augusta 1948 (čiastka 64/1948)
177/1948 Zb.Zákon, jímž se mění a doplňuje zákon o některých opatřeních ve stavebnictví souvisících s dvouletým hospodářským plánem
178/1948 Zb.Nařízení o výhodách při poskytování státní podpory na stavební obnovu některých zemědělských usedlostí a rodinných domků
179/1948 Zb.Vyhláška o oprave tlačových chýb vo vládnom nariadení zo dňa 12. novembra 1947, č. 210 Sb., o úprave platových a s nimi súvisiacich služobných pomerov štátnych a iných verejných zamestnancov, ako aj poživateľov odpočivných (zaopatrovacích) platov na Slovensku
Dátum vyhlásenia: 2. augusta 1948 (čiastka 65/1948)
180/1948 Zb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 31. října 1947, č. 185 Sb., o mimořádné jednorázové dávce a mimořádné dávce z nadměrných přírůstků na majetku
Dátum vyhlásenia: 3. augusta 1948 (čiastka 66/1948)
181/1948 Zb.Zákon o organisaci peněžnictví
182/1948 Zb.Zákon, kterým se rozšiřuje působnost a mění právní povaha Poštovní spořitelny
183/1948 Zb.Zákon o Investiční bance
184/1948 Zb.Zákon, jímž se mění a doplňuje zákon o vázaném devisovém hospodářství
Dátum vyhlásenia: 3. augusta 1948 (čiastka 67/1948)
185/1948 Zb.Zákon o poštátnení liečebných a ošetrovacích ústavov a o organizácii štátnej ústavnej liečebnej starostlivosti
186/1948 Zb.Zákon o revisní službě finanční správy
187/1948 Zb.Zákon o Ústřední radě družstev
188/1948 Zb.Zákon, kterým se mění a doplňují některá další ustanovení dekretu presidenta republiky o závodních a podnikových radách
Dátum vyhlásenia: 4. augusta 1948 (čiastka 68/1948)
189/1948 Zb.Vyhláška o zřízení a Ústavě Světové zdravotnické organisace a o Protokolu o Mezinárodním úřadu zdravotnictví, přijatých dne 22. července 1946 na mezinárodní zdravotnické konferenci v New Yorku
Dátum vyhlásenia: 4. augusta 1948 (čiastka 69/1948)
190/1948 Zb.Zákon o lékárnickém studiu
191/1948 Zb.Zákon o zriadení pobočky lekárskej fakulty bratislavskej univerzity v Košiciach
192/1948 Zb.Zákon o státním divadle v Brně
193/1948 Zb.Zákon o státním divadle v Ostravě
194/1948 Zb.Zákon jímž se mění předpisy o státní péči osvětové a o veřejných knihovnách obecních
195/1948 Zb.Nařízení, kterým se provádějí ustanovení školského zákona o školách mateřských
196/1948 Zb.Nařízení, kterým se provádějí ustanovení školského zákona o školách národních a středních
197/1948 Zb.Nařízení o výchovných a vzdělávacích oborech a naukách na gymnasiích
Dátum vyhlásenia: 5. augusta 1948 (čiastka 70/1948)
198/1948 Zb.Zákon o občanských průkazech
199/1948 Zb.Zákon o komunálních podnicích
200/1948 Zb.Nařízení o úpravě některých služebních a platových poměrů členů Sboru národní bezpečnosti
201/1948 Zb.Nařízení o služebních kategoriích důstojníků Sboru národní bezpečnosti
Dátum vyhlásenia: 5. augusta 1948 (čiastka 71/1948)
202/1948 Zb.Nařízení, kterým se stanoví jednotné rozpočetní zásady
Dátum vyhlásenia: 6. augusta 1948 (čiastka 72/1948)
203/1948 Zb.Zákon o státní záruce za zápůjčky obcí na investice pro obytné stavby
204/1948 Zb.Zákon, kterým se mění zákon o volbách do Národního shromáždění
205/1948 Zb.Zákon jímž se mění a doplňují předpisy o zatímní úpravě finančního hospodářství svazků lidové správy a některých jiných osob veřejného práva
206/1948 Zb.Zákon o zalesňování, zřizování ochranných lesních pásů a zakládání (obnově) rybníků
207/1948 Zb.Zákon o ochraně pachtýřů zemědělských podniků a pachtýřů zemědělských pozemků
Dátum vyhlásenia: 7. augusta 1948 (čiastka 73/1948)
208/1948 Zb.Zákon o některých opatřeních k obnově Lidic
209/1948 Zb.Zákon o přechodné úpravě v oboru obecních dávek a poplatků
210/1948 Zb.Zákon o některých opatřeních v oboru záloh na náhradu za některé válečné škody a škody způsobené mimořádnými poměry
Dátum vyhlásenia: 7. augusta 1948 (čiastka 74/1948)
211/1948 Zb.Vyhláška, kterou se uvádí prozatímní platnost Protokol ze dne 24. března 1948, jímž se pozměňují některá ustanovení Všeobecné dohody o clech a obchodu, vyhlášené ve Sbírce zákonů a nařízení pod č. 59/1948, a Zvláštní protokol ze dne 24. března 1948, jímž se pozměňuje čl. XIV téže dohody
212/1948 Zb.Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost Zvláštní protokol ze dne 24. března 1948, jímž se mění čl. XXIV Všeobecné dohody o clech a obchodu, vyhlášené ve Sbírce zákonů a nařízení pod č. 59/1948
Dátum vyhlásenia: 8. augusta 1948 (čiastka 75/1948)
213/1948 Zb.Zákon o úprave niektorých pomerov na ochranu verejných záujmov
214/1948 Zb.Zákon o sbírkách zákonů
Dátum vyhlásenia: 15. augusta 1948 (čiastka 76/1948)
215/1948 Zb.Nařízení o omezení stavební činnosti mimo dvouletý hospodářský plán
Dátum vyhlásenia: 21. augusta 1948 (čiastka 77/1948)
216/1948 Zb.Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost Protokol ze dne 24. března 1948 o opravách k Všeobecné dohodě o clech a obchodu, uvedené v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 8. dubna 1948, č. 59 Sb.
Dátum vyhlásenia: 31. augusta 1948 (čiastka 78/1948)
217/1948 Zb.Vyhláška o nástupných termínoch do prezenčnej služby a do vojenského výcviku

September 1948

Dátum vyhlásenia: 17. septembra 1948 (čiastka 79/1948)
218/1948 Zb.Vyhláška o úplnom znení zákona o mimoriadnej jednorázovej dávke z nadmerných prírastkov na majetku
Dátum vyhlásenia: 24. septembra 1948 (čiastka 80/1948)
219/1948 Zb.Nariadenie o ústavoch národného zdravia
220/1948 Zb.Nariadenie, ktorým sa stanovia časti, ktoré z poistného v národnom poistení uhradzuje zamestnávateľ a zamestnanec
Dátum vyhlásenia: 28. septembra 1948 (čiastka 81/1948)
221/1948 Zb.Nariadenie, ktorým sa určujú sídla a obvody pôsobnosti oblastných komisií pre technickohospodárske úpravy pozemkov
222/1948 Zb.Vyhláška, ktorou sa vyhlasujú novostanovené termíny pre nastúpenie prezenčnej služby a vojenského výcviku
Dátum vyhlásenia: 29. septembra 1948 (čiastka 82/1948)
223/1948 Zb.Nariadenie o začatí činnosti Investičnej banky
224/1948 Zb.Vyhláška, ktorou sa opravuje preklad dohody o reparáciách od Nemecka zo dňa 21. decembra 1945, č. 150 Zb. z roku 1947, o založení medzispojeneckého reparačného úradu a o vrátení menového zlata

Október 1948

Dátum vyhlásenia: 9. októbra 1948 (čiastka 83/1948)
225/1948 Zb.Nariadenie o zriadení pobočiek pedagogickej fakulty Karlovej univerzity v Plzni a v Českých Budejoviciach
226/1948 Zb.Vyhláška o obchodnej smluve medzi republikou Československou a Spojenými štátmi venezuelskými, sjednanej v Caracasu výmenou nót zo dňa 27. novembra 1947
227/1948 Zb.Vyhláška, ktorou sa uvádza v dočasnú platnosť Dodatková dohoda k obchodnej dohode medzi republikou Československou a Nizozemskom zo dňa 20. januára 1923, podpísaná v Haagu dňa 24. júna 1948
228/1948 Zb.Vyhláška, ktorou sa uvádza v dočasnú platnosť Dodatková dohoda k obchodnej smluve medzi republikou Československou a Hospodárskou Úniou belgicko-luxemburskou zo dňa 28. decembra 1925, podpísaná v Bruseli dňa 3. júla 1948
Dátum vyhlásenia: 14. októbra 1948 (čiastka 84/1948)
229/1948 Zb.Nariadenie, ktorým sa vyhlasuje záväznosť niektorých noriem
230/1948 Zb.Vyhláška o obchodnej dohode o valorizácii smluvných colných sadzieb medzi republikou Československou a Španielskom, sjednanej v Prahe výmenou nót zo dňa 4. marca a 6. apríla 1948
Dátum vyhlásenia: 16. októbra 1948 (čiastka 85/1948)
231/1948 Zb.Zákon na ochranu ľudovodemokratickej republiky
232/1948 Zb.Zákon o Štátnom súde
Dátum vyhlásenia: 22. októbra 1948 (čiastka 86/1948)
233/1948 Zb.Zákon o názve Ministerstva informácií a Ministerstva školstva a osvety, ako aj príslušných povereníctiev
234/1948 Zb.Vyhláška o přenesení působnosti ministerstva zemědělství v některých věcech pozemkové reformy
Dátum vyhlásenia: 23. októbra 1948 (čiastka 87/1948)
235/1948 Zb.Zákon o úpravě některých poměrů členů národních výborů a členů jejich složek
Dátum vyhlásenia: 25. októbra 1948 (čiastka 88/1948)
236/1948 Zb.Zákon o vojenskej nemocenskej starostlivosti
237/1948 Zb.Zákon, ktorým sa ustanovujú podmienky, za ktorých možno niektorým osobám udeliť oprávnenie na vykonávanie zubnej techniky
238/1948 Zb.Nariadenie, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o Štátnom súde
Dátum vyhlásenia: 27. októbra 1948 (čiastka 89/1948)
239/1948 Zb.Nariadenie o razení a vydaní strieborných stokorún na pamäť tridsaťročného trvania Československej republiky
240/1948 Zb.Nariadenie, ktorým sa menia stanovy Československého vojenského radu Bieleho leva „Za víťazstvo"

November 1948

Dátum vyhlásenia: 2. novembra 1948 (čiastka 90/1948)
241/1948 Zb.Zákon o prvom päťročnom hospodárskom pláne rozvoja Československej republiky (zákon o päťročnom pláne)
Dátum vyhlásenia: 12. novembra 1948 (čiastka 91/1948)
242/1948 Zb.Nariadenie, ktorým sa určuje začiatok účinnosti niektorých ustanovení zákona o národnom poistení
243/1948 Zb.Vyhláška o Dohovore a dohodnutiach dojednaných v Paríži dňa 5. júla 1947 na XII. Svetovom poštovom kongrese
Dátum vyhlásenia: 13. novembra 1948 (čiastka 92/1948)
244/1948 Zb.Zákon o štátnej mzdovej politike
Dátum vyhlásenia: 17. novembra 1948 (čiastka 93/1948)
245/1948 Zb.Zákon o štátnom občianstve osôb maďarskej národnosti
246/1948 Zb.Zákon o náhrade poslancov Národného shromaždenia
247/1948 Zb.Zákon o táboroch nútenej práce
248/1948 Zb.Zákon o obvodných pôrodných asistentkách a o úprave oprávnenia na výkon pomocnej praxe pôrodníckej
Dátum vyhlásenia: 19. novembra 1948 (čiastka 94/1948)
249/1948 Zb.Zákon o poštátnení ústavov pôdohospodárskeho a lesníckeho výskumníctva a o ich organizácii a správe
250/1948 Zb.Vyhláška o oprave tlačových chýb v zákone zo dňa 18. decembra 1947, č. 216 Sb., o služobnom príjme a mzde štátnych a niektorých iných verejných zamestnancov, povolaných k prezenčnej službe alebo vojenskému výcviku v niektorých nástupných termínoch
251/1948 Zb.Vyhláška, ktorou sa zrušuje vyhláška zo dňa 19. apríla 1944, č. 99 Sb., o rozšírení správneho obvodu policajného prezidenta v Prahe na obec Modřany

December 1948

Dátum vyhlásenia: 1. decembra 1948 (čiastka 95/1948)
252/1948 Zb.Zákon o daňových úľavách pri premene, slučovaní a delení penzijných a podporných fondov alebo podobných zariadení
253/1948 Zb.Nariadenie o Fonde znárodneného hospodárstva
254/1948 Zb.Nariadenie o zaistení plnenia dodávok niektorých plánovaných investícií
255/1948 Zb.Vyhláška o obchodnej dohode medzi republikou Československou a kráľovstvom Nórskym, dojednanej výmenou nót v Oslo dňa 4. marca 1948
256/1948 Zb.Vyhláška o dodatkovej dohode k obchodnej a plavebnej smluve československo-juhoslovanskej zo dňa 14. novembra 1928, podpísanej v Prahe dňa 10. apríla 1948
257/1948 Zb.Vyhláška o oprave tlačovej chyby v zákone zo dňa 6. mája 1948, č. 130 Sb., o národných umelcoch
Dátum vyhlásenia: 4. decembra 1948 (čiastka 96/1948)
258/1948 Zb.Vyhláška o Dodatkovom protokole k londýnskej Dohode o nemeckých patentoch zo dňa 27. júla 1946, dojednanom v Londýne dňa 17. júla 1947
259/1948 Zb.Vyhláška o Dohode o kultúrnej spolupráci medzi Československou republikou a Poľskou republikou
260/1948 Zb.Vyhláška o Dohovore medzi Československou republikou a Poľskou republikou o spolupráci na poli sociálnej politiky a správy
261/1948 Zb.Vyhláška o Dohovore medzi Československou republikou a Poľskou republikou o sociálnom poistení
262/1948 Zb.Vyhláška o dohode o valorizácii československých smluvných colných sadzieb medzi Československou republikou a Poľskou republikou, dojednanej vo Varšave výmenou nót zo dňa 23. a 27. marca 1948
Dátum vyhlásenia: 10. decembra 1948 (čiastka 97/1948)
263/1948 Zb.Nariadenie, ktorým sa prenáša časť pôsobnosti Jednotného sväzu slovenských roľníkov na okresné národné výbory a krajské národné výbory
264/1948 Zb.Vyhláška o Dohode medzi vládou Československej republiky a vládou Sväzu sovietskych socialistických republík o karanténe a ochrane pôdohospodárskych rastlín pred škodcami a chorobami, podpísanej v Prahe dňa 28. novembra 1947
Dátum vyhlásenia: 14. decembra 1948 (čiastka 98/1948)
265/1948 Zb.Nariadenie o vyznamenaniach za zásluhy o výstavbu štátu a za vynikajúce pracovné výkony
Dátum vyhlásenia: 17. decembra 1948 (čiastka 99/1948)
266/1948 Zb.Zákon, ktorým sa mení a doplňuje zákon o úprave stálych voličských soznamov
267/1948 Zb.Vyhláška o vydaní drobných peňazí papierových po 50 Kčs s dátumom 3. júla 1948
268/1948 Zb.Vyhláška o oprave tlačovej chyby v čiastke 52. slovenského vydania Sbierky zákonov a nariadení
269/1948 Zb.Vyhláška o oprave tlačovej chyby v úradnom slovenskom znení zákona zo dňa 27. októbra 1948, č. 241 Sb., o prvom päťročnom hospodárskom pláne rozvoja Československej republiky zákon o päťročnom pláne)
Dátum vyhlásenia: 18. decembra 1948 (čiastka 100/1948)
270/1948 Zb.Zákon o prísahe sudcov
271/1948 Zb.Zákon o úľavách v plnení niektorých záväzkov, ktoré zneli na ríšske marky
272/1948 Zb.Zákon, ktorým sa menia a doplňujú predpisy o rozhodčích súdoch pre úpravu niektorých záväzkov národných podnikov
273/1948 Zb.Zákon o úprave uspokojení a o určení splatnosti niektorých záväzkov, dotknutých znárodňovacími a inými predpismi
274/1948 Zb.Zákon, ktorým sa mení dekrét prezidenta republiky o opatreniach v konaní vyživovacieho hospodárstva a rozširuje platnosť niektorých jeho ustanovení na územie Slovenska
275/1948 Zb.Zákon, ktorým sa prenáša pôsobnosť finančnej stráže v colnom pohraničnom pásme na Zbor národnej bezpečnosti
276/1948 Zb.Zákon o jednorázových mimoriadnych prídavkoch k dôchodkom z národného poistenia pre rok 1948
277/1948 Zb.Zákon o vianočnom príspevku dôchodcom, ktorí majú nárok na zaopatrenie podľa zákona o starostlivosti o vojenských a vojnových poškodencoch a obete vojny a fašistickej perzekúcie
278/1948 Zb.Zákon o Ústredí pre hospodárenie s pôdohospodárskymi výrobkami
279/1948 Zb.Zákon o Veľkodistribučnom podniku v odbore potravinárskom
Dátum vyhlásenia: 24. decembra 1948 (čiastka 101/1948)
280/1948 Zb.Zákon o krajskom zriadení
281/1948 Zb.Zákon o výkone finančnej správy národnými výbormi
282/1948 Zb.Vyhláška o zrušení okresnej expozitúry v Železnom Brode
Dátum vyhlásenia: 24. decembra 1948 (čiastka 102/1948)
283/1948 Zb.Zákon o všeobecnej dani
284/1948 Zb.Nariadenie, ktorým sa určuje začiatok účinnosti zákona o všeobecnej dani
Dátum vyhlásenia: 28. decembra 1948 (čiastka 103/1948)
285/1948 Zb.Nariadenie ministra financií, ktorým sa vydáva sadzobník všeobecnej dane
Dátum vyhlásenia: 30. decembra 1948 (čiastka 104/1948)
286/1948 Zb.Zákon o národnej bezpečnosti
287/1948 Zb.Nariadenie, ktorým sa znovu mení a doplňuje železničný prepravný poriadok
288/1948 Zb.Vyhláška ministra dopravy o vyhlásení vedľajších (miestnych) železníc Sliezskych zemských železníc za drobné železnice
289/1948 Zb.Vyhláška ministra dopravy o vyhlásení vedľajšej (miestnej) železnice Ostrava - Karvinná za železnicu drobnú
290/1948 Zb.Nariadenie ministra financií o zdanení zásob tovaru všeobecnou daňou
Dátum vyhlásenia: 30. decembra 1948 (čiastka 105/1948)
291/1948 Zb.Zákon o dočasnom vedení štátneho hospodárstva v počiatočnom období roku 1949
292/1948 Zb.Zákon o úprave colného sadzobníka v čase prechodnom
293/1948 Zb.Zákon o colných sľavách pre dovoz strojov a prístrojov
294/1948 Zb.Zákon o osobitnej dani z úrokov z úsporných vkladov
295/1948 Zb.Zákon o niektorých opatreniach v puncovníctve
296/1948 Zb.Vládne nariadenie o opatreniach v stavebníctve v päťročnom pláne
297/1948 Zb.Vládne nariadenie o úprave všeobecných colných sadzieb na dovoz tovaru
298/1948 Zb.Nariadenie ministra techniky o preskúšaní projektov vodovodných a kanalizačných stavieb pre sídlisko
299/1948 Zb.Nariadenie, ktorým sa opätovne predlžujú niektoré lehoty podľa zákona o mimoriadnych opatreniach v odbore ochranných známok
Dátum vyhlásenia: 30. decembra 1948 (čiastka 106/1948)
300/1948 Zb.Vládne nariadenie o referátoch krajských národných výborov pre všeobecné vnútorné veci
301/1948 Zb.Vládne nariadenie o bezpečnostných referátoch krajských národných výborov
302/1948 Zb.Vládne nariadenie o finančných referátoch krajských národných výborov a o prenesení pôsobnosti niektorých finančných úradov na daňové správy
303/1948 Zb.Vládne nariadenie o plánovacích referátoch krajských národných výborov
304/1948 Zb.Vládne nariadenie o odmenách členov národných výborov
305/1948 Zb.Vládne nariadenie o niektorých presunoch pôsobnosti vo verejnej správe
306/1948 Zb.Nariadenie o prechode a zániku pôsobnosti obchodných a živnostenských (priemyslových) komôr
Dátum vyhlásenia: 30. decembra 1948 (čiastka 107/1948)
307/1948 Zb.Zákon o niektorých opatreniach v odbore priamych daní
308/1948 Zb.Vyhláška Ministerstva financií o začatí činnosti odboru ľudového peňažníctva Ústrednej rady družstiev
309/1948 Zb.Vyhláška Ministerstva financií o začatí revíznej činnosti v peňažných ústavoch
310/1948 Zb.Vyhláška, ktorou sa uverejňuje opatrenie Národnej banky Československej o súpise pohľadávok a iných nárokov voči bývalému ríšskonemeckému majetku a bývalým ríšskonemeckým vlastníkom tohto majetku
Dátum vyhlásenia: 30. decembra 1948 (čiastka 108/1948)
311/1948 Zb.Zákon o národných dopravných podnikoch
312/1948 Zb.Zákon o organizácii štátnych lesov a statkov
313/1948 Zb.Zákon o viazaných stavebninách a ich prídele
314/1948 Zb.Vládne nariadenie o dočasných obmedzeniach v živnostenskom a inom zárobkovom podnikaní
315/1948 Zb.Vládne nariadenie, ktorým sa zriaďujú štátne lesné a poľnohospodárske podniky vo forme národných podnikov
316/1948 Zb.Vládne nariadenie, ktorým sa upravujú právne pomery Ústredia pre hospodárenie s poľnohospodárskymi výrobkami
317/1948 Zb.Nariadenie, ktorým sa určuje deň začatia a rozsah činnosti Veľkodistribučného podniku, zapís. spoločenstva s r.o. v Prahe
318/1948 Zb.Nariadenie ministra vnútorného obchodu ktorým sa určuje deň, ktorým vplynú niektoré útvary do Veľkodistribučného podniku, zapísaného spoločenstva s ručením obmedzeným, a zanikajú
Dátum vyhlásenia: 31. decembra 1948 (čiastka 109/1948)
319/1948 Zb.Zákon o zľudovení súdnictva
320/1948 Zb.Zákon o územnej organizácii krajských a okresných súdov
321/1948 Zb.Zákon o Sbore uniformovanej väzenskej stráže
322/1948 Zb.Zákon o advokácii (advokátsky poriadok)
323/1948 Zb.Zákon, ktorým sa zavádza odborná justičná skúška a doplňujú sa predpisy o prípravnej službe sudcovskej
324/1948 Zb.Nariadenie ministra spravodlivosti, ktorým sa vydávajú podrobné predpisy o odbornej justičnej skúške
Dátum vyhlásenia: 31. decembra 1948 (čiastka 110/1948)
325/1948 Zb.Zákon o predĺžení niektorých zmenkoprávnych lehôt
326/1948 Zb.Nariadenie ministra financií o výkone poukazovacieho práva a organizácii pokladničnej a účtovnej služby pre krajské a okresné národné výbory
327/1948 Zb.Vládna vyhláška, ktorou sa uvádza do dočasnej platnosti Dohoda o dočasnej úprave hospodárskych stykov medzi Československou republikou a Ľudovou republikou rumunskou, podpísaná v Bukurešti dňa 21. júla 1948