Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Knižnice ► Zbierka zákonovChronologický register ► Ročník 1946

Ročník 1946

Legislatívna knižnica

Zbierka zákonov

Január 1946

Február 1946

Marec 1946

Apríl 1946

Máj 1946

Jún 1946

Júl 1946

August 1946

September 1946

Október 1946

November 1946

December 1946

Január 1946Február 1946Marec 1946Apríl 1946Máj 1946Jún 1946Júl 1946August 1946September 1946Október 1946November 1946December 1946

Január 1946

Dátum vyhlásenia: 16. januára 1946 (čiastka 1/1946)
1/1946 Zb.Nařízení, jímž se vydává železniční přepravní řád
Dátum vyhlásenia: 21. januára 1946 (čiastka 2/1946)
2/1946 Zb.Ústavný zákon o Zakarpatskej Ukrajine a úprave štátnych hraníc so Svazom sovietskych socialistických republík
3/1946 Zb.Nařízení o změně úrokové sazby ze vkladů na vkladní knížky Poštovní spořitelny
4/1946 Zb.Vyhláška o odvádění srážek daně důchodové, srážek daně rentové, daně z tantiem a mimořádné daně postihující dividendy a úroky z některých cenných papírů pevně zúročitelných
5/1946 Zb.Vyhláška o nástupních termínech v roce 1946
Dátum vyhlásenia: 25. januára 1946 (čiastka 3/1946)
6/1946 Zb.Nařízení, kterým se vydává statut národních podniků průmyslových
Dátum vyhlásenia: 30. januára 1946 (čiastka 4/1946)
7/1946 Zb.Zákon o hromadném poručenství
8/1946 Zb.Zákon o řízení v některých sporech z rodinného práva
9/1946 Zb.Nařízení, kterým se vydává statut Vysoké školy politické a sociální v Praze
10/1946 Zb.Nařízení, kterým se zrušuje podnik „Státní statky zemědělských škol a výzkumných ústavů zemědělských" a nahrazuje samostatnými podniky „Státní statky zemědělských škol" a „Státní pokusné statky výzkumných ústavů zemědělských"

Február 1946

Dátum vyhlásenia: 7. februára 1946 (čiastka 5/1946)
11/1946 Zb.Vyhláška o otištění smlouvy o přátelství, vzájemné pomoci a poválečné spolupráci mezi Československou republikou a Svazem sovětskych socialistických republik, podepsané v Moskvě dne 12. prosince 1943
Dátum vyhlásenia: 13. februára 1946 (čiastka 6/1946)
12/1946 Zb.Zákon, jímž se schvalují, doplňují a mění předpisy o obnovení právního pořádku
13/1946 Zb.Zákon, kterým se zrušuje Exportní ústav československý
14/1946 Zb.Zákon o zatímní úpravě vojenské služby žen v československé branné moci
15/1946 Zb.Zákon o zvýšení státního příspěvku vyživovacího
16/1946 Zb.Vyhláška o pozbytí platnosti obchodních smluv, dohod, úmluv a ujednání, sjednaných mezi republikou Československou a Rakouskem
17/1946 Zb.Vyhláška, kterou se opravuje tisková chyba v zákoně ze dne 20. prosince 1945, č. 161 Sb., jímž se mění některá ustanovení o daní důchodové
Dátum vyhlásenia: 15. februára 1946 (čiastka 7/1946)
18/1946 Zb.Zákon o pracovních poměrech osob nastoupivších presenční službu
19/1946 Zb.Vyhláška o příslušnosti katastrálních měřických úřadů, pokud jde o obnovování pozemkového katastru a katastrální práce autentifikační v zemích České a Moravskoslezské
Dátum vyhlásenia: 16. februára 1946 (čiastka 8/1946)
20/1946 Zb.Zákon o výchovném a zaopatřovacích platech u dětí veřejných zaměstnanců, které studují na vysokých školách
21/1946 Zb.Nařízení o prodloužení opční lhůty podle smlouvy mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o Zakarpatské Ukrajině
Dátum vyhlásenia: 19. februára 1946 (čiastka 9/1946)
22/1946 Zb.Zákon, jímž se schvalují, mění a doplňují předpisy o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech
23/1946 Zb.Vyhláška o úplném znění zákona o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech
Dátum vyhlásenia: 19. februára 1946 (čiastka 10/1946)
24/1946 Zb.Zákon o dočasné příslušnosti ve věcech náležejících soudům porotním a kmetským
25/1946 Zb.Vyhláška o přihlášení částek zaplacených jako prémie jednou provždy za připojištění u nositelů veřejnoprávního pojištění a za pojištění u jiných zaopatřovacích zařízení
26/1946 Zb.Vyhláška o přihlášení závodních (členských) podílů a zápůjček členů výdělkových a hospodářských společenstev (družstev), podílů a zápůjček u společností s ručením obmezeným a peněžitých závazků podniků proti vlastním zaměstnancům
27/1946 Zb.Vyhláška o pozbytí platnosti obchodních smluv, dohod, úmluv a ujednání mezi republikou Československou a státy nepřátelskými, jakož i o neplatnosti všech smluv, dohod, úmluv a ujednání téhož druhu, uzavřených v době nesvobody
Dátum vyhlásenia: 25. februára 1946 (čiastka 11/1946)
28/1946 Zb.Zákon o úpravě stálých seznamů voličských
Dátum vyhlásenia: 27. februára 1946 (čiastka 12/1946)
29/1946 Zb.Zákon, kterým se zavádějí pracovní průkazy
Dátum vyhlásenia: 28. februára 1946 (čiastka 13/1946)
30/1946 Zb.Zákon o nové úpravě československého práva v oboru nepřímých daní a státních finančních monopolů
Dátum vyhlásenia: 28. februára 1946 (čiastka 14/1946)
31/1946 Zb.Zákon o dani z obratu

Marec 1946

Dátum vyhlásenia: 1. marca 1946 (čiastka 15/1946)
32/1946 Zb.Zákon o sjednocení a úpravě některých poplatkových předpisů
Dátum vyhlásenia: 4. marca 1946 (čiastka 16/1946)
33/1946 Zb.Zákon o odčinění některých křivd způsobených českému pracujícímu dorostu
34/1946 Zb.Zákon, jímž se vymezuje pojem „československého partyzána"
35/1946 Zb.Zákon o obnovení univerzity v Olomouci
Dátum vyhlásenia: 4. marca 1946 (čiastka 17/1946)
36/1946 Zb.Nařízení, kterým se provádí § 24, odst. 3 zákona ze dne 21. února 1946, č. 28 Sb., o úpravě stálých seznamů voličských
Dátum vyhlásenia: 6. marca 1946 (čiastka 18/1946)
37/1946 Zb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 31. května 1932, č. 83 Sb., o úpravě náležitostí vojenských osob z počtu mužstva v činné službě a některých jiných osob jim co do náležitostí na roveň postavených, jakož i o zaopatření déle sloužících, a kterým se stanoví zvláštní přídavek déle sloužícím, a kterým se zároveň mění vládní nařízení ze dne 15. června 1934, č. 111 Sb., o náležitostech vojenských osob z počtu mužstva v činné službě a některých jiných osob jim co do náležitostí na roveň postavených
Dátum vyhlásenia: 7. marca 1946 (čiastka 19/1946)
38/1946 Zb.Zákon o některých opatřeních ve vedení seznamů soudních znalců, vnucených správců, správců konkursní podstaty a vyrovnacích správců
39/1946 Zb.Zákon o drahotním přídavku poživatelů státních odpočivných (zaopatřovacích) platů a o úpravě některých jejich právních poměrů
40/1946 Zb.Nařízení o rozdělení podniku „Státní lesy a statky"
Dátum vyhlásenia: 7. marca 1946 (čiastka 20/1946)
41/1946 Zb.Vyhláška o platnosti nařízení vlády republiky Československé ze dne 20. prosince 1940, č. 4/1941 Úř. věst. čsl., jímž se zřizuje Československý válečný kříž z r. 1939
42/1946 Zb.Vyhláška o platnosti nařízení vlády republiky Československé ze dne 20. prosince 1940, č. 5/1941 Úř. věst. čsl., jímž se zřizuje Československá medaile za chrabrost před nepřítelem
43/1946 Zb.Vyhláška o platnosti nařízení vlády republiky Československé ze dne 9. února 1945, č. 7 Úř. věst. čsl., jímž se zřizuje Československý vojenský řád Bílého lva „Za vítězství"
Dátum vyhlásenia: 11. marca 1946 (čiastka 21/1946)
44/1946 Zb.Vyhláška o zapravování kolkových poplatků ze železničních nákladních listů, přepravních a spěšninových lístků, zavazadlových lístků a železničních odběrných listů
Dátum vyhlásenia: 14. marca 1946 (čiastka 22/1946)
45/1946 Zb.Nařízení, kterým se vydává statut a jednací řád Fondů národní obnovy
46/1946 Zb.Nařízení, jímž se mění předpisy vládního nařízení ze dne 10. července 1931, č. 132 Sb., o zvláštních podmínkách pro ustanovení úřednickým čekatelem nebo úředníkem a pro povýšení úředníka v jednotlivých úřednických kategoriích a služebních oborech, pokud jde o stanovení zvláštních podmínek pro ustanovení úřednickým čekatelem nebo úředníkem v kategoriích úředníků vyšší pomocné soudní služby a úředníků soudní kancelářské služby
Dátum vyhlásenia: 18. marca 1946 (čiastka 23/1946)
47/1946 Zb.Zákon o odstranění křivd a o některých ochranných opatřeních v oboru veřejnoprávního sociálního pojištění
48/1946 Zb.Zákon o hospodaření minerálními oleji a pohonnými látkami
49/1946 Zb.Nařízení, kterým se mění vládní nařízení ze dne 22. května 1935, č. 111 Sb., jímž se provádí § 34, odst. 2 vojenského kárného zákona
Dátum vyhlásenia: 16. marca 1946 (čiastka 24/1946)
50/1946 Zb.Vyhláška, kterou se stanoví obrazec a barva kolku z hracích karet a vydávají předpisy o způsobu a podmínkách okolkování hracích karet
51/1946 Zb.Vyhláška o způsobu zapravování poplatku z obchodních a živnostenských knih
Dátum vyhlásenia: 26. marca 1946 (čiastka 25/1946)
52/1946 Zb.Zákon, kterým se prohlašuje den 7. března za památný den
53/1946 Zb.Zákon o zřízení „Vysoké školy umělecko-průmyslové v Praze"
54/1946 Zb.Zákon o letním čase
Dátum vyhlásenia: 27. marca 1946 (čiastka 26/1946)
55/1946 Zb.Vyhláška o umístění kolků na účtech a o placení poplatků z účtů paušálem
Dátum vyhlásenia: 29. marca 1946 (čiastka 27/1946)
56/1946 Zb.Vyhláška o platnosti nařízení vlády republiky Československé ze dne 20. dubna 1943, č. 5 Úř. věst. čsl., jímž se zřizuje Československá vojenská medaile za zásluhy

Apríl 1946

Dátum vyhlásenia: 3. apríla 1946 (čiastka 28/1946)
57/1946 Zb.Ústavní zákon, kterým se schvalují a prohlašují za zákon dekrety presidenta republiky
58/1946 Zb.Vyhláška, kterou se stanoví výše výrobních, skladních a manipulačních výtrat u nápojů z hroznů a číselná výše monopolní daně z lihu
Dátum vyhlásenia: 4. apríla 1946 (čiastka 29/1946)
59/1946 Zb.Finanční zákon, kterým se stanoví státní rozpočet na rok 1946
Dátum vyhlásenia: 8. apríla 1946 (čiastka 30/1946)
60/1946 Zb.Zákon, jímž se schvalují, mění a doplňují předpisy o některých opatřeních ve věcech knihovních
61/1946 Zb.Vyhláška o úplném znění zákona o některých opatřeních ve věcech knihovních
Dátum vyhlásenia: 13. apríla 1946 (čiastka 31/1946)
62/1946 Zb.Nařízení o opatřeních proti rakovině bramborů (Synchytrium endobioticum)
63/1946 Zb.Nařízení o zřízení správního okresu Nové Město nad Metují
64/1946 Zb.Vyhláška ministra financí kterou se stanoví způsob zapravení kolkových poplatků z poštovních průvodek
Dátum vyhlásenia: 18. apríla 1946 (čiastka 32/1946)
65/1946 Zb.Ústavní zákon o ústavodárném Národním shromáždění
66/1946 Zb.Vyhláška, kterou se činí opatření podle čl. 1, odst. 4 ústavního zákona o ústavodárném Národním shromáždění
67/1946 Zb.Zákon o volbě ústavodárného Národního shromáždění
Dátum vyhlásenia: 20. apríla 1946 (čiastka 33/1946)
68/1946 Zb.Dohoda o Mezinárodním měnovém fondu
69/1946 Zb.Dohoda o Mezinárodní bance pro obnovu a rozvoj
Dátum vyhlásenia: 23. apríla 1946 (čiastka 34/1946)
70/1946 Zb.Nařízení, kterým se mění vládní nařízení ze dne 20. dubna 1943, č. 5 Úř. věst. čsl., jímž se zřizuje československá vojenská medaile za zásluhy
71/1946 Zb.Vyhláška o stažení poukázek z roku 1944, znějících na jednu korunu
Dátum vyhlásenia: 13. apríla 1946 (čiastka 35/1946)
72/1946 Zb.Zákon o úpravě některých právních poměrů důstojníků a rotmistrů z povolání a o převzetí některých osob do československé branné moci
Dátum vyhlásenia: 25. apríla 1946 (čiastka 36/1946)
73/1946 Zb.Vyhláška o ražbě a vydání mincí po 1 Kčs
Dátum vyhlásenia: 29. apríla 1946 (čiastka 37/1946)
74/1946 Zb.Ústavní zákon o udělení státního občanství krajanům vracejícím se do vlasti
75/1946 Zb.Zákon o přiznávání hospodářských a právních úlev krajanům vracejícím se do vlasti, zejména z Maďarska
76/1946 Zb.Zákon o zrušení a o změně soudních rozhodnutí v občanských věcech právních z doby nesvobody

Máj 1946

Dátum vyhlásenia: 2. mája 1946 (čiastka 38/1946)
77/1946 Zb.Nařízení, kterým se vydává Statut národních podniků potravinářských
Dátum vyhlásenia: 3. mája 1946 (čiastka 39/1946)
78/1946 Zb.Vyhláška, kterou se vyhlašuje změna sazeb vládního nařízení ze dne 5. prosince 1940 č. 436 Sb., o poplatcích za prohlídku jatečných zvířat a masa (poplatkový řád za prohlídky masa)
79/1946 Zb.Vyhláška, kterou se vyhlašuje změna sazeb vládního nařízení ze dne 5. prosince 1940, č. 437 Sb., o úpravě některých služebních poměrů veterinářů a prohližitelů, vykonávajících prohlídku jatečných zvířat a masa, a některých otázek s tím souvisících
80/1946 Zb.Vyhláška, kterou se rozšiřuje výpočet přípravků podrobených úřednímu dozoru podle opiového zákona
81/1946 Zb.Vyhláška o právní neúčinnosti celně-sazebních ustanovení dodatkové úmluvy z 30. března 1931 k obchodní a plavební smlouvě mezi republikou Československou a Jihoslavií ze dne 14. listopadu 1928 a dodatkových dohod k ní ze dne 10. listopadu 1936 a 1. července 1938
82/1946 Zb.Vyhláška o úpravě příslušnosti v trestních věcech důchodkových
Dátum vyhlásenia: 3. mája 1946 (čiastka 40/1946)
83/1946 Zb.Zákon o pracovních (učebních) poměrech Němců, Maďarů, zrádců a jejich pomahačů
84/1946 Zb.Nařízení o zavedení letního času v roce 1946
85/1946 Zb.Vyhláška, kterou se uveřejňuje oznámení Národní banky Československé o vydání bankovek pětitisícikorunových s datem 1. listopadu 1945
Dátum vyhlásenia: 8. mája 1946 (čiastka 41/1946)
86/1946 Zb.Zákon o stavební obnově
87/1946 Zb.Zákon, jímž se mění zákon ze dne 14. července 1927, č. 115 Sb., o úpravě zeměměřičského studia na vysokých školách technických
88/1946 Zb.Vyhláška o zatímním přenesení působnosti okresního národního výboru v Dobrušce ve volebních věcech na okresní národní výbor v Novém Městě nad Metují
89/1946 Zb.Vyhláška o venkovských správních okresech se sídlem v Praze
Dátum vyhlásenia: 9. mája 1946 (čiastka 42/1946)
90/1946 Zb.Zákon, podle kterého lze prohlásiti dny 9. května a 29. srpna v roce 1946 za dny pracovního klidu
Dátum vyhlásenia: 15. mája 1946 (čiastka 43/1946)
91/1946 Zb.Zákon o právních předpisech pro statistiku zahraničního obchodu na území republiky Československé a o přechodném zrušení povinnosti předkládati při statistickém hlášení dovozu osvědčení o výrobním původu zboží
92/1946 Zb.Zákon o vázaném devisovém hospodářství (devisový zákon)
93/1946 Zb.Vyhláška, kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé k některým ustanovením devizového zákona
94/1946 Zb.Vyhláška, kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé o vývozu, dovozu a průvozu platidel v cestovním styku
95/1946 Zb.Vyhláška, kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé o hlášení pohledávek a závazků vůči cizině, jakož i o hlášení některých majetkových hodnot a práv
96/1946 Zb.Vyhláška, kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé o nakládání s drahými kovy
97/1946 Zb.Vyhláška, kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé o dovozu a průvozu říšských marek
Dátum vyhlásenia: 16. mája 1946 (čiastka 44/1946)
98/1946 Zb.Nařízení, kterým se provádí zákon ze dne 19. února 1946, č. 30 Sb., o nové úpravě československého práva v oboru nepřímých daní a státních finančních monopolů
Dátum vyhlásenia: 17. mája 1946 (čiastka 45/1946)
99/1946 Zb.Zákon o daňových úlevách na opravy domů prováděné z důvodu poškození válečnými událostmi
100/1946 Zb.Zákon, kterým se zřizují pedagogické fakulty
Dátum vyhlásenia: 18. mája 1946 (čiastka 46/1946)
101/1946 Zb.Nařízení, kterým se mění vládní nařízení ze dne 1. března 1932, č. 39 Sb., o užívání titulu odborného lékaře
102/1946 Zb.Vyhláška o úplném znění vládního nařízení o užívání titulu odborného lékaře
Dátum vyhlásenia: 21. mája 1946 (čiastka 47/1946)
103/1946 Zb.Zákon o zvláštních služebních přídavcích soudců z povolání a ostatních justičních zaměstnanců
104/1946 Zb.Nařízení, jímž se mění § 219 prováděcího nařízení k celnímu zákonu
105/1946 Zb.Nařízení, jímž se zřizuje československý vojenský řád „Za svobodu"
106/1946 Zb.Nařízení, kterým se provádí § 9, odst. 4 zákona ze dne 14. dubna 1920, č. 303 Sb., o zubním lékařství a zubní technice, ve znění zákona ze dne 11. července 1934, č. 171 Sb.
Dátum vyhlásenia: 29. mája 1946 (čiastka 48/1946)
107/1946 Zb.Zákon o úpravě stavební činnosti a přídělu stavebních hmot
108/1946 Zb.Nařízení, kterým se zrušuje Úschovna hromadných sirotčích pokladen v Brně
109/1946 Zb.Nařízení, kterým se provádí zákon ze dne 13. února 1946, č. 33 Sb., o odčinění některých křivd způsobených českému pracujícímu dorostu
110/1946 Zb.Nařízení o zrušení nebo změně rozhodnutí správních úřadů z doby nesvobody a o úřadech zřízených v době nesvobody
Dátum vyhlásenia: 17. mája 1946 (čiastka 49/1946)
111/1946 Zb.Zákon o zmocnění ke sjednávání zahraničních úvěrů

Jún 1946

Dátum vyhlásenia: 3. júna 1946 (čiastka 50/1946)
112/1946 Zb.Zákon, kterým se mění zákon ze dne 12. srpna 1921, č. 304 Sb., o zabírání budov neb jejich částí pro účely veřejné
113/1946 Zb.Vyhláška o úplném znění zákona o zabírání budov neb jejich částí pro účely veřejné
Dátum vyhlásenia: 4. júna 1946 (čiastka 51/1946)
114/1946 Zb.Zákon o zvýšení táx stanovených zákonom o ochrane známok
115/1946 Zb.Zákon o právnosti jednání souvisících s bojem o znovunabytí svobody Čechů a Slováků
116/1946 Zb.Zákon o jednotné organisaci podnikového početnictví
117/1946 Zb.Zákon o úpravě celního sazebníku v době přechodné
118/1946 Zb.Nařízení, jímž se určité činnosti prohlašují za odbornou činnost lékárnickou
119/1946 Zb.Nařízení o úpravě některých služebních a platových poměrů příslušníků finanční stráže
Dátum vyhlásenia: 6. júna 1946 (čiastka 52/1946)
120/1946 Zb.Nařízení o obnovení národních výborů na podkladě výsledku voleb do ústavodárného Národního shromáždění
Dátum vyhlásenia: 12. júna 1946 (čiastka 53/1946)
121/1946 Zb.Zákon o zajištění pracovních sil pro zemědělskou výrobu v rámci národní výstavby státu
122/1946 Zb.Zákon o studiu statisticko-pojistném
123/1946 Zb.Zákon, kterým se doplňují ustanovení dekretu presidenta republiky ze dne 27. října 1945, č. 138 Sb., o trestání některých provinění proti národní cti
124/1946 Zb.Zákon o mimoriadnych opatreniach v obore ochranných vzorkov
125/1946 Zb.Zákon o mimoriadnych opatreniach v obore ochranných známok
126/1946 Zb.Zákon o úpravě zemědělských pachtovních poměrů
Dátum vyhlásenia: 14. júna 1946 (čiastka 54/1946)
127/1946 Zb.Stanovy Potravinové a zemědělské organisace Spojených národů
Dátum vyhlásenia: 17. júna 1946 (čiastka 55/1946)
128/1946 Zb.Zákon o neplatnosti některých majetkově-právních jednání z doby nesvobody a o nárocích z této neplatnosti a z jiných zásahů do majetku vzcházejících
129/1946 Zb.Zákon o procesních opatřeních v soudních řízeních pro některé nároky z doby nesvobody
130/1946 Zb.Zákon o doplnění a změně dekretu presidenta republiky ze dne 4. října 1945, č. 105 Sb., o očistných komisích pro přezkoumání činnosti veřejných zaměstnanců
131/1946 Zb.Zákon, jímž se mění některá ustanovení zákona ze dne 19. prosince 1934, č. 279 Sb., o započítání vojenské služby v některých služebních poměrech
132/1946 Zb.Zákon o výměře výslužného některých státních a jiných veřejných zaměstnanců
133/1946 Zb.Nařízení, jímž se částečně mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 25. září 1924, č. 206 Sb., kterým se provádí zákon o úpravě hospodaření ve státních závodech, ústavech a zařízeních, jež převahou nemají plniti úkoly správní, ve znění předpisů je měnících a doplňujících
Dátum vyhlásenia: 18. júna 1946 (čiastka 56/1946)
134/1946 Zb.Zákon o dávce z majetkového přírůstku a o dávce z majetku
135/1946 Zb.Zákon o daňové a důchodkové (poplatkové) amnestii
136/1946 Zb.Zákon o umisťování a jiném zaopatření účastníků národního boje za osvobození
137/1946 Zb.Zákon o národních kulturních komisích pro správu státního kulturního majetku
Dátum vyhlásenia: 19. júna 1946 (čiastka 57/1946)
138/1946 Zb.Zákon o úpravě některých otázek týkajících se notářství
139/1946 Zb.Zákon, jímž se zatímně upravují platové a některé služební poměry vojenských a četnických gážistů
140/1946 Zb.Nařízení, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 5. března 1927, č. 16 Sb., o úpravě služebních a platových poměrů řemeslných zaměstnanců v technické službě stavební a udržovací a v automobilním provozu Československé pošty, ve znění vládního nařízení ze dne 18. října 1945, č. 111 Sb.
Dátum vyhlásenia: 22. júna 1946 (čiastka 58/1946)
141/1946 Zb.Nařízení o úpravě všeobecných celních sazeb na dovoz zboží
142/1946 Zb.Vyhláška o změně lhůt pro podávání zpráv o úvěrech podléhajících evidenci obchodních úvěrů
Dátum vyhlásenia: 24. júna 1946 (čiastka 59/1946)
143/1946 Zb.Zákon o úpravě pracovních poměrů dotčených důsledky národní revoluce
144/1946 Zb.Zákon o jednotné odborové organisaci
Dátum vyhlásenia: 27. júna 1946 (čiastka 60/1946)
145/1946 Zb.Dohoda medzi Československom a Maďarskom o výmene obyvateľstva
Dátum vyhlásenia: 28. júna 1946 (čiastka 61/1946)
146/1946 Zb.Nařízení, jímž se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 5. března 1927, č. 15 Sb., o úpravě platových a některých služebních poměrů zaměstnanců československých státních drah, ve znění nařízení je doplňujících a pozměňujících
147/1946 Zb.Vyhláška o úplném znění vládního nařízení ze dne 5. března 1927, č. 15 Sb., o úpravě platových a některých služebních poměrů zaměstnanců československých státních drah
148/1946 Zb.Nařízení, jímž se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 15. července 1927, č. 105 Sb., o úředních titulech úředníků československých státních drah

Júl 1946

Dátum vyhlásenia: 9. júla 1946 (čiastka 62/1946)
149/1946 Zb.Zákon o prodloužení účinnosti dekretů presidenta republiky o mimořádném lidovém soudnictví
150/1946 Zb.Vyhláška o přenesení agendy Úschovny hromadných sirotčích pokladen v Brně na berní úřad Brno-venkov
Dátum vyhlásenia: 10. júla 1946 (čiastka 63/1946)
151/1946 Zb.Nařízení o uvolnění některých stavebních hmot
152/1946 Zb.Nařízení, jímž se zřizuje Československý velitelský řád Jana Žižky z Trocnova
Dátum vyhlásenia: 17. júla 1946 (čiastka 64/1946)
153/1946 Zb.Ústavní zákon, jímž se mění ústavní dekret presidenta republiky ze dne 2. dubna 1945, č. 1 Sb., o nové organisaci vlády a ministerstev v době přechodné
154/1946 Zb.Nařízení, jímž se zřizuje Československá Jánošíkova medaile
155/1946 Zb.Vyhláška, kterou se opravuje tisková chyba v zákoně ze dne 16. května 1946, č. 126 Sb., o úpravě zemědělských pachtovních poměrů
Dátum vyhlásenia: 31. júla 1946 (čiastka 65/1946)
156/1946 Zb.Dojednanie pre utvorenie Europskej uholnej organizácie

August 1946

Dátum vyhlásenia: 1. augusta 1946 (čiastka 66/1946)
157/1946 Zb.Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost Dohoda mezi vládou republiky Československé a vládou Svazu sovětských socialistických republik o vzájemných dodávkách zboží, podepsaná v Moskvě dne 12. dubna 1946
Dátum vyhlásenia: 5. augusta 1946 (čiastka 67/1946)
158/1946 Zb.Zákon, jímž se mění zákon ze dne 22. ledna 1946, č. 24 Sb., o dočasné příslušnosti ve věcech náležejících soudům porotním a kmetským
159/1946 Zb.Nařízení, jímž se částečně mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 25. září 1924, č. 206 Sb., kterým se provádí zákon o úpravě hospodaření ve státních závodech, ústavech a zařízeních, jež převahou nemají plniti úkoly správní, ve znění předpisů je měnících a doplňujících
160/1946 Zb.Vyhláška o příslušnosti úřadů vyměřujících poplatkový ekvivalent z průmyslových podniků znárodněných
Dátum vyhlásenia: 9. augusta 1946 (čiastka 68/1946)
161/1946 Zb.Zákon o zálohách na náhradu za některé válečné škody a škody způsobené mimořádnými poměry
162/1946 Zb.Zákon, kterým se mění zákon ze dne 19. února 1946, č. 30 Sb., o nové úpravě československého práva v oboru nepřímých daní a státních finančních monopolů
163/1946 Zb.Zákon o mimořádných opatřeních bytové péče
164/1946 Zb.Zákon o péči o vojenské a válečné poškozence a oběti války a fašistické persekuce
Dátum vyhlásenia: 12. augusta 1946 (čiastka 69/1946)
165/1946 Zb.Zákon o trestní ochraně národních podniků, znárodněných podniků a podniků pod národní správou
166/1946 Zb.Zákon, jímž se mění a doplňují trestní řády
Dátum vyhlásenia: 20. augusta 1946 (čiastka 70/1946)
167/1946 Zb.Zákon, ktorým sa rozširuje na územie Slovenska platnosť dekrétu prezidenta Republiky zo dňa 27. októbra 1945, č. 116 Sb., o zmene zákona zo dňa 25. júna 1926, č. 122 Sb. a vládneho nariadenia zo dňa 17. júla 1928, č. 124 Sb., o úprave platov duchovenstva cirkví a náboženských spoločností štátom uznaných prípadne recipovaných, a o platovom prídavku k najnižšiemu ročnému príjmu duchovenstva
Dátum vyhlásenia: 28. augusta 1946 (čiastka 71/1946)
168/1946 Zb.Smlouva o přátelství, vzájemné pomoci a mírové spolupráci mezi Československou republikou a Federativní lidovou republikou Jugoslavií
Dátum vyhlásenia: 31. augusta 1946 (čiastka 72/1946)
169/1946 Zb.Nařízení, kterým se vydávají podrobné předpisy k finančnímu zákonu na rok 1946

September 1946

Dátum vyhlásenia: 2. septembra 1946 (čiastka 73/1946)
170/1946 Zb.Nařízení, kterým se vydává statut pedagogických fakult a určuje studijní doba učitelů
Dátum vyhlásenia: 19. septembra 1946 (čiastka 74/1946)
171/1946 Zb.Nařízení, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 20. března 1936, č. 60 Sb., o podmínkách, za jakých se nabývá zvláštní odborné způsobilosti pro zubní lékařství, a o platnosti ustanovení vydaných pro ostatní obory odborné prakse lékařské i pro obor zubního lékařství
172/1946 Zb.Vyhláška o úplném znění vládního nařízení o podmínkách, za jakých se nabývá zvláštní odborné způsobilosti pro zubní lékařství, a o platnosti ustanovení vydaných pro ostatní obory odborné prakse lékařské i pro obor zubního lékařství
Dátum vyhlásenia: 27. septembra 1946 (čiastka 75/1946)
173/1946 Zb.Vyhláška, jíž se stanoví den počátku účinnosti zákona ze dne 15. května 1946, č. 134 Sb., o dávce z majetkového přírůstku a o dávce z majetku
174/1946 Zb.Vyhláška o delegaci berních správ k přijetí přihlášek (přiznání) a k vyměření dávky z majetkového přírůstku a dávky z majetku
175/1946 Zb.Vyhláška, kterou se vyjímají další obce z účinnosti ustanovení § 1 vládního nařízení ze dne 21. března 1942, č. 109 Sb., o změně stavebních řádů (1. stavební novela)

Október 1946

Dátum vyhlásenia: 2. októbra 1946 (čiastka 76/1946)
176/1946 Zb.Zákon, jímž se doplňuje zákon ze dne 16. května 1946, č. 121 Sb., o zajištění pracovních sil pro zemědělskou výrobu v rámci národní výstavby státu
177/1946 Zb.Zákon o úpravě pracovní doby v pekárnách
178/1946 Zb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška ze dne 21. prosince 1945, č. 164 Sb., o obvodech a sídlech okresních úřadů ochrany práce a jejich poboček
Dátum vyhlásenia: 4. októbra 1946 (čiastka 77/1946)
179/1946 Zb.Ústavní zákon o udělení státního občanství krajanům z Maďarska
180/1946 Zb.Nařízení o přechodných úlevách při průkazu praktického zaměstnání podle § 11 ministerského nařízení ze dne 7. května 1913, č. 77 ř. z., o civilních technicích (civilních inženýrech a civilních geometrech)
181/1946 Zb.Nařízení o konci letního času v roce 1946
Dátum vyhlásenia: 5. októbra 1946 (čiastka 78/1946)
182/1946 Zb.Zákon, jímž se mění zákon ze dne 15. května 1946, č. 135 Sb., o daňové a důchodkové (poplatkové) amnestii
Dátum vyhlásenia: 15. októbra 1946 (čiastka 79/1946)
183/1946 Zb.Zákon o celních slevách pro dovoz strojů a přístrojů
Dátum vyhlásenia: 18. októbra 1946 (čiastka 80/1946)
184/1946 Zb.Vyhláška o vydávání pracovních průkazů a přihlášek k nemocenskému pojištění
185/1946 Zb.Vyhláška, jíž se mění vyhláška ministra financí ze dne 23. března 1946, č. 58 Sb., kterou se stanoví výše výrobních, skladních a manipulačních výtrat u nápojů z hroznů a číselná výše monopolní daně z lihu
Dátum vyhlásenia: 21. októbra 1946 (čiastka 81/1946)
186/1946 Zb.Zmluva medzi Československou republikou a Sväzom sovietskych socialistických republík o Zakarpatskej Ukrajine
Dátum vyhlásenia: 21. októbra 1946 (čiastka 82/1946)
187/1946 Zb.Zákon, kterým se zřizuje Společnost pro obnovu Lidic
188/1946 Zb.Nařízení o statutu Společnosti pro obnovu Lidic
Dátum vyhlásenia: 26. októbra 1946 (čiastka 83/1946)
189/1946 Zb.Zákon o povinném očkování proti záškrtu
190/1946 Zb.Zákon o započtení vojenské služby a o odčinění křivd lékárnickým osobám
191/1946 Zb.Nařízení, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 7. července 1926, č. 114 Sb., o úpravě služebních a platových poměrů pomocných zřízenců, a rozšiřuje platnost ustanovení §§ 62 a 63 služební pragmatiky (zákon č. 15/1914 ř. z.) na některé státní zaměstnance
Dátum vyhlásenia: 29. októbra 1946 (čiastka 84/1946)
192/1946 Zb.Zákon o dvouletém hospodářském plánu
Dátum vyhlásenia: 30. októbra 1946 (čiastka 85/1946)
193/1946 Zb.Zákon o úpravě některých poměrů sirotčích pokladen
194/1946 Zb.Nařízení, jímž se doplňuje a mění vládní nařízení ze dne 15. července 1927, č. 104 Sb., o služebních kategoriích vojenských a četnických důstojníků
Dátum vyhlásenia: 31. októbra 1946 (čiastka 86/1946)
195/1946 Zb.Zákon o použivatelnosti předpisů z doby nesvobody
196/1946 Zb.Zákon, jímž se doplňují některá ustanovení zákona ze dne 24. července 1919, č. 462 Sb., o propůjčování míst legionářům
197/1946 Zb.Zákon o ústavním výboru ústavodárného Národního shromáždění

November 1946

Dátum vyhlásenia: 8. novembra 1946 (čiastka 87/1946)
198/1946 Zb.Zákon o zrušení a o změně soudních rozhodnutí o rozvodu nebo o rozluce z doby nesvobody
199/1946 Zb.Zákon o uznání rozhodnutí v manželských věcech, vydaných soudy nebo úřady v cizině, v oblasti československého právního řádu
200/1946 Zb.Zákon o některých opatřeních v oboru obchodního a společenstevního práva
Dátum vyhlásenia: 14. novembra 1946 (čiastka 88/1946)
201/1946 Zb.Zákon o úpravě některých otázek týkajících se advokacie
202/1946 Zb.Zákon, jímž se mění některá ustanovení o dani důchodové
203/1946 Zb.Vyhláška o přistoupení republiky Československé k Úmluvě a ujednáním Světové poštovní unie z roku 1939 (Buenos Aires)
Dátum vyhlásenia: 19. novembra 1946 (čiastka 89/1946)
204/1946 Zb.Zákon, kterým se mění některé předpisy o obchodních knihách
205/1946 Zb.Nařízení, kterým se stanoví jednotné účetní zásady
Dátum vyhlásenia: 20. novembra 1946 (čiastka 90/1946)
206/1946 Zb.Zákon o zvláštních služebních přídavcích justičních důstojníků z povolání, důstojníků a gážistů mimo služební třídy soudní kancelářské služby z povolání a ostatních zaměstnanců vojenských justičních úřadů
207/1946 Zb.Zákon o udělování státní novinářské ceny Karla Havlíčka Borovského
208/1946 Zb.Zákon o vyměřování obecní dávky z nájemného a obecních poplatků, vybíraných na podkladě nájemného nebo nájemní hodnoty, na léta 1944 až 1946
Dátum vyhlásenia: 26. novembra 1946 (čiastka 91/1946)
209/1946 Zb.Vyhláška, jíž se upravuje příslušnost úřadů ve věcech dávky z majetkového přírůstku a dávky z majetku osob, které po 1. listopadu 1945 změnily bydliště, a mění vyhláška ministerstva financí ze dne 12. září 1946, č. 174 Sb., o delegaci berních správ k přijetí přihlášek (přiznání) a k vyměření dávky z majetkového přírůstku a dávky z majetku
210/1946 Zb.Vyhláška o nástupních termínech lékařů, zvěrolékařů a magistrů farmacie do presenční služby a do vojenského výcviku v roce 1947
211/1946 Zb.Vyhláška, kterou se uveřejňuje oznámení Národní banky Československé o vydání bankovek pětisetkorunových s datem 12. března 1946
Dátum vyhlásenia: 27. novembra 1946 (čiastka 92/1946)
212/1946 Zb.Zákon o zimním čase
213/1946 Zb.Nařízení o zavedení zimního času v období 1946/1947

December 1946

Dátum vyhlásenia: 3. decembra 1946 (čiastka 93/1946)
214/1946 Zb.Vyhláška, kterou se opravují tiskové chyby v dekretu presidenta republiky ze dne 24. října 1945, č. 103 Sb., o znárodnění soukromých pojišťoven
215/1946 Zb.Nařízení, kterým se provádějí některá ustanovení dekretu presidenta republiky ze dne 24. října 1945, č. 103 Sb., o znárodnění soukromých pojišťoven
Dátum vyhlásenia: 6. decembra 1946 (čiastka 94/1946)
216/1946 Zb.Nařízení, kterým se provádějí některá ustanovení dekretu presidenta republiky ze dne 24. října 1945, č. 104 Sb., o závodních a podnikových radách
Dátum vyhlásenia: 7. decembra 1946 (čiastka 95/1946)
217/1946 Zb.Nařízení, jímž se stanoví konec doby zvýšeného ohrožení republiky
218/1946 Zb.Vyhláška o úpravě příslušnosti v trestních věcech důchodkových
Dátum vyhlásenia: 10. decembra 1946 (čiastka 96/1946)
219/1946 Zb.Nařízení o úpravě všeobecných celních sazeb na dovoz zboží
Dátum vyhlásenia: 13. decembra 1946 (čiastka 97/1946)
220/1946 Zb.Nařízení, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 5. března 1927, č. 16 Sb., o úpravě služebních a platových poměrů řemeslných zaměstnanců v technické službě stavební a udržovací a v automobilním provozu Československé pošty, ve znění předpisů je měnících a doplňujících
221/1946 Zb.Nařízení, jímž se doplňuje vládní nařízení ze dne 15. července 1927, č. 103 Sb., o úřednických kategoriích a úředních titulech, a vládní nařízení ze dne 10. července 1931, č. 132 Sb., o zvláštních podmínkách pro ustanovení úřednickým čekatelem nebo úředníkem a pro povýšení úředníka v jednotlivých úřednických kategoriích a služebních oborech
Dátum vyhlásenia: 13. decembra 1946 (čiastka 98/1946)
222/1946 Zb.Zákon o pošte (poštový zákon)
223/1946 Zb.Nařízení, kterým se provádí zákon ze dne 7. listopadu 1946, č. 222 Sb., o poště (poštovní zákon)
224/1946 Zb.Vyhláška o rozšíření koncese pro troleybusovou dráhu ve Zlíně
Dátum vyhlásenia: 14. decembra 1946 (čiastka 99/1946)
225/1946 Zb.Vyhláška o částečném uvolnění vývozu věcných darů a stěhovaných svršků
226/1946 Zb.Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost dohoda o vyclívání jihoslovanských vín
Dátum vyhlásenia: 19. decembra 1946 (čiastka 100/1946)
227/1946 Zb.Zákon o některých opatřeních v občanských věcech právních
228/1946 Zb.Zákon o rozhodčích soudech pro úpravu některých závazků národních podniků
229/1946 Zb.Nařízení o úpravě služby vnitřního státního dluhu v roce 1946
Dátum vyhlásenia: 19. decembra 1946 (čiastka 101/1946)
230/1946 Zb.Nařízení o zřízení správního okresu lanškrounského
231/1946 Zb.Nařízení, jímž se mění § 219 prováděcího nařízení k celnímu zákonu
Dátum vyhlásenia: 23. decembra 1946 (čiastka 102/1946)
232/1946 Zb.Zákon o porotních soudech
Dátum vyhlásenia: 27. decembra 1946 (čiastka 103/1946)
233/1946 Zb.Nařízení, jímž se provádí zákon ze dne 21. února 1946, č. 31 Sb., o dani z obratu
Dátum vyhlásenia: 28. decembra 1946 (čiastka 104/1946)
234/1946 Zb.Finanční zákon, kterým se stanoví státní rozpočet na rok 1947
Dátum vyhlásenia: 28. decembra 1946 (čiastka 105/1946)
235/1946 Zb.Zákon, kterým se mění některá ustanovení zákona o finanční podpoře elektrisace venkova
236/1946 Zb.Zákon o náhradě poštovného za zásilky v soudním řízení
237/1946 Zb.Nařízení o vyměření náhrady poštovného za zásilky v soudním řízení
238/1946 Zb.Nařízení, kterým se provádějí některá ustanovení zákona o umisťování délesloužících
239/1946 Zb.Nařízení, kterým se provádí zákon ze dne 27. března 1931, č. 57 Sb., o použití úředníků vyšší pomocné soudní služby u soudů a poručenských (sirotčích) úřadů
240/1946 Zb.Vyhláška o skončení platnosti vládního nařízení ze dne 18. ledna 1929, č. 9 Sb., o zákazu soudně vymáhati vklady učiněné ve starých rakousko-uherských korunách u poštovních úřadů na nynějším území republiky Československé pro poštovní spořitelnu budapešťskou nebo vídeňskou
241/1946 Zb.Vyhláška o štatúte Osídľovacieho úradu pre Slovensko v Bratislave
242/1946 Zb.Vyhláška, kterou se vyjímají další obce z účinnosti ustanovení § 1 vládního nařízení ze dne 21. března 1942, č. 109 Sb., o změně stavebních řádů (1. stavební novela)
243/1946 Zb.Vyhláška o některých opatřeních v oboru územní organisace okresních soudů v zemích České a Moravskoslezské
Dátum vyhlásenia: 30. decembra 1946 (čiastka 106/1946)
244/1946 Zb.Zákon o parlamentní kontrolní a úsporné komisi
245/1946 Zb.Zákon, jímž se mění a doplňují dekrety presidenta republiky o mimořádném lidovém soudnictví a prodlužuje jejich účinnost
246/1946 Zb.Zákon, kterým se mění ustanovení dekretu presidenta republiky o trestání některých provinění proti národní cti
247/1946 Zb.Zákon, jímž se mění a doplňují předpisy o očistných komisích pro přezkoumání činnosti veřejných zaměstnanců
248/1946 Zb.Zákon o úpravě svátkového práva
249/1946 Zb.Zákon o zatímní úpravě finančního hospodářství svazků územní samosprávy a některých jiných osob veřejného práva
250/1946 Zb.Zákon o jednorázovém osidlovacím příspěvku na úhradu mimořádných stěhovacích a zařizovacích výloh
251/1946 Zb.Zákon o vyvlastnění Pražského sanatoria v Praze-Podolí
252/1946 Zb.Zákon o jednorázové výpomoci a o přídavcích k zaopatřovacím požitkům bývalých zaměstnanců na velkém majetku pozemkovém a jejich rodinných příslušníků
253/1946 Zb.Nařízení o zřízení obvodní rady pro Prahu VII
254/1946 Zb.Vyhláška o lhůtě k podávání žádostí o vrácení československého státního občanství manžely československých státních občanek
Dátum vyhlásenia: 31. decembra 1946 (čiastka 107/1946)
255/1946 Zb.Zákon o příslušnících československé armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození
256/1946 Zb.Zákon o dočasných omezeních v živnostenském a jiném výdělečném podnikání
257/1946 Zb.Vyhláška o obvodech rozhodčích soudů pro úpravu pracovních poměrů dotčených důsledky národní revoluce