Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Knižnice ► Zbierka zákonov ► Predpis č. 97/1963 Zb.

Zákon č. 97/1963 Zb.

Chronologický register – Ročník 1963

Názov predpisu a súvisiace predpisy:

Zákon č. 97/1963 Zb.
Dátum vyhlásenia:16. 12. 1963 (čiastka 55/1963)
Názov predpisu:Zákon o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom
Zrušuje platnosť predpisu:
41/1948 Zb.Zákon o mezinárodním a mezioblastním právu soukromém a o právním postavení cizinců v oboru práva soukromého
Súvisiace (vykonávacie) predpisy:
102/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o vydaní Vyhlásenia o vzájomnosti zo strany Spojených štátov amerických vo veciach uznávania a výkonu rozhodnutí o výživnom
103/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o vydaní Vyhlásenia o vzájomnosti zo strany Spolkovej republiky Nemecko vo veciach uznávania a výkonu rozhodnutí o výživnom

Právne oblasti (vecný register):

Medzinárodné právo súkromné

Vyhlásené a novelizované znenia predpisu:

Zákon č. 97/1963 Zb.
vyhlásené znenievyhlásené znenie (PDF), (SLOV-LEX)
účinné od 01.04.1964 do 31.12.1969 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 158/1969 Zb.účinné od 01.01.1970 do 30.06.1992 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 234/1992 Zb.účinné od 01.07.1992 do 31.12.1992 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 264/1992 Zb.účinné od 01.01.1993 do 26.02.1996 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 48/1996 Z. z.účinné od 27.02.1996 do 31.12.2002 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 510/2002 Z. z.účinné od 01.01.2003 do 31.01.2004 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 589/2003 Z. z.účinné od 01.02.2004 do 29.02.2004 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 589/2003 Z. z.účinné od 01.03.2004 do 31.08.2004 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 382/2004 Z. z.účinné od 01.09.2004 do 31.03.2005 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 36/2005 Z. z.účinné od 01.04.2005 do 31.07.2005 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 336/2005 Z. z.účinné od 01.08.2005 do 30.06.2007 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 273/2007 Z. z.účinné od 01.07.2007 do 14.10.2008 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 384/2008 Z. z.účinné od 15.10.2008 do 31.12.2011 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 388/2011 Z. z.účinné od 01.01.2012 do 12.06.2014 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 102/2014 Z. z.účinné od 13.06.2014 do 30.11.2015 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 267/2015 Z. z.účinné od 01.12.2015 do 30.06.2016 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 125/2016 Z. z.účinné od 01.07.2016 (PDF), (SLOV-LEX)

Rozšírené a súvisiace informácie:

Zákon č. 97/1963 Zb.
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

Upozornenia v tomto predpise:

Zákon č. 97/1963 Zb.
Stav upozornenia:Upozornenie v tejto oblasti nie je nastavené.

Nastaviť upozornenie na zmeny a doplnenia v tejto oblastiUpozornenia v produktochLegislatívna knižnica – kompletný pristup