Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Knižnice ► Zbierka zákonov ► Predpis č. 71/1967 Zb.

Zákon č. 71/1967 Zb.

Chronologický register – Ročník 1967

Názov predpisu a súvisiace predpisy:

Zákon č. 71/1967 Zb.
Dátum vyhlásenia:13. 7. 1967 (čiastka 27/1967)
Názov predpisu:Zákon o správnom konaní (správny poriadok)
Mení a dopĺňa predpisy:
60/1961 Zb.Zákon o úlohách národných výborov pri zabezpečovaní socialistického poriadku
60/1965 Zb.Zákon o prokuratúre
Zrušuje platnosť predpisu:
91/1960 Zb.Vládne nariadenie o správnom konaní

Právne oblasti (vecný register):

Správne právo

Vyhlásené a novelizované znenia predpisu:

Zákon č. 71/1967 Zb.
vyhlásené znenievyhlásené znenie (PDF), (SLOV-LEX)
účinné od 01.01.1968 do 30.04.2002 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 215/2002 Z. z.účinné od 01.05.2002 do 31.12.2003 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 527/2003 Z. z.účinné od 01.01.2004 do 31.03.2006 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 122/2006 Z. z.účinné od 01.04.2006 do 31.12.2008 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 445/2008 Z. z.účinné od 01.01.2009 do 30.06.2011 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 204/2011 Z. z.účinné od 01.07.2011 do 31.08.2015 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 176/2015 Z. z.účinné od 01.09.2015 do 30.06.2016 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 125/2016 Z. z.účinné od 01.07.2016 do 30.06.2017 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 149/2017 Z. z.účinné od 01.07.2017 do 31.10.2017 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 238/2017 Z. z.účinné od 01.11.2017 do 31.08.2018 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 177/2018 Z. z.účinné od 01.09.2018 (PDF), (SLOV-LEX)

Rozšírené a súvisiace informácie:

Zákon č. 71/1967 Zb.
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

Upozornenia v tomto predpise:

Zákon č. 71/1967 Zb.
Stav upozornenia:Upozornenie v tejto oblasti nie je nastavené.

Nastaviť upozornenie na zmeny a doplnenia v tejto oblastiUpozornenia v produktochLegislatívna knižnica – kompletný pristup