Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Knižnice ► Zbierka zákonov ► Predpis č. 580/2004 Z. z.

Zákon č. 580/2004 Z. z.

Chronologický register – Ročník 2004

Názov predpisu a súvisiace predpisy:

Zákon č. 580/2004 Z. z.
Dátum vyhlásenia:1. 11. 2004 (čiastka 246/2004)
Názov predpisu:Zákon o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Mení a dopĺňa predpisy:
95/2002 Z. z.Zákon o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zrušuje platnosť predpisu:
548/2005 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o poplatku za vydanie európskeho preukazu zdravotného poistenia
207/2007 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 548/2005 Z. z. o poplatku za vydanie európskeho preukazu zdravotného poistenia
Súvisiace (vykonávacie) predpisy:
769/2004 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o podrobnostiach o platení preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a o ročnom zúčtovaní poistného na verejné zdravotné poistenie
548/2005 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o poplatku za vydanie európskeho preukazu zdravotného poistenia
239/2006 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o podrobnostiach o vykazovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie, o ročnom zúčtovaní poistného a povinnostiach pri ročnom zúčtovaní poistného a o vzoroch tlačív ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie
177/2007 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 239/2006 Z. z. o podrobnostiach o vykazovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie, o ročnom zúčtovaní poistného a povinnostiach pri ročnom zúčtovaní poistného a o vzoroch tlačív ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie
207/2007 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 548/2005 Z. z. o poplatku za vydanie európskeho preukazu zdravotného poistenia
566/2007 Z. z.Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 2008
161/2008 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 239/2006 Z. z. o podrobnostiach o vykazovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie, o ročnom zúčtovaní poistného a povinnostiach pri ročnom zúčtovaní poistného a o vzoroch tlačív ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie v znení vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 177/2007 Z. z.
169/2009 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 239/2006 Z. z. o podrobnostiach o vykazovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie, o ročnom zúčtovaní poistného a povinnostiach pri ročnom zúčtovaní poistného a o vzoroch tlačív ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie v znení neskorších predpisov
13/2010 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 239/2006 Z. z. o podrobnostiach o vykazovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie, o ročnom zúčtovaní poistného a povinnostiach pri ročnom zúčtovaní poistného a o vzoroch tlačív ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie v znení neskorších predpisov
10/2011 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 239/2006 Z. z. o podrobnostiach o vykazovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie, o ročnom zúčtovaní poistného a povinnostiach pri ročnom zúčtovaní poistného a o vzoroch tlačív ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie v znení neskorších predpisov
130/2012 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o podrobnostiach o vykazovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie, o platení preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie, preplatkov a nedoplatkov, o ročnom zúčtovaní poistného a povinnostiach pri ročnom zúčtovaní poistného a o vzore ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie
191/2012 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú dátové rozhrania na zasielanie údajov
262/2012 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje zoznam farmaceuticko-nákladových skupín na obdobie od 1. júla 2012 do 31. decembra 2012
263/2012 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kritériách na zaradenie farmaceuticko-nákladovej skupiny do zoznamu farmaceuticko-nákladových skupín a na jej vyradenie z tohto zoznamu
264/2012 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaraďovaní poistencov do farmaceuticko-nákladových skupín
265/2012 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na obdobie od 1. júla 2012 do 31. decembra 2012
266/2012 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výpočte indexu rizika nákladov
267/2012 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o mesačnom prerozdeľovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a o ročnom prerozdeľovaní poistného na verejné zdravotné poistenie
417/2012 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje zoznam farmaceuticko-nákladových skupín na rok 2013
418/2012 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 2013
23/2013 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 130/2012 Z. z. o podrobnostiach o vykazovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie, o platení preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie, preplatkov a nedoplatkov, o ročnom zúčtovaní poistného a povinnostiach pri ročnom zúčtovaní poistného a o vzore ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie
126/2013 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 130/2012 Z. z. o podrobnostiach o vykazovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie, o platení preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie, preplatkov a nedoplatkov, o ročnom zúčtovaní poistného a povinnostiach pri ročnom zúčtovaní poistného a o vzore ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie v znení vyhlášky č. 23/2013 Z. z.
127/2013 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 267/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o mesačnom prerozdeľovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a o ročnom prerozdeľovaní poistného na verejné zdravotné poistenie
341/2013 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje cezhraničná zdravotná starostlivosť, ktorá podlieha predchádzajúcemu súhlasu príslušnej zdravotnej poisťovne na účely jej preplatenia
447/2013 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje zoznam farmaceuticko-nákladových skupín na rok 2014
448/2013 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 2014
116/2014 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o podrobnostiach o vykazovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie, o platení preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a nedoplatkov, o ročnom zúčtovaní poistného a povinnostiach pri ročnom zúčtovaní poistného a o vzore ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie
232/2014 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa upravuje postup poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, zdravotnej poisťovne a Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou pri poskytovaní cezhraničnej zdravotnej starostlivosti
396/2014 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 2015
397/2014 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje zoznam farmaceuticko-nákladových skupín na rok 2015
74/2015 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 116/2014 Z. z. o podrobnostiach o vykazovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie, o platení preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a nedoplatkov, o ročnom zúčtovaní poistného a povinnostiach pri ročnom zúčtovaní poistného a o vzore ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie
413/2015 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 2016
414/2015 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje zoznam farmaceuticko-nákladových skupín na rok 2016
379/2016 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje zoznam farmaceuticko-nákladových skupín na rok 2017
380/2016 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 2017
346/2017 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 2018
347/2017 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje zoznam farmaceuticko-nákladových skupín na rok 2018
67/2018 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o mesačnom prerozdeľovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a o ročnom prerozdeľovaní poistného na verejné zdravotné poistenie
159/2018 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o podrobnostiach o vykazovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a o ročnom zúčtovaní poistného
402/2018 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje zoznam farmaceuticko-nákladových skupín na rok 2019
403/2018 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 2019
404/2018 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje zoznam viacročných nákladových skupín
47/2019 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 67/2018 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o mesačnom prerozdeľovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a o ročnom prerozdeľovaní poistného na verejné zdravotné poistenie
73/2019 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 266/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výpočte indexu rizika nákladov
419/2019 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 266/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výpočte indexu rizika nákladov v znení vyhlášky č. 73/2019 Z. z.
446/2019 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje zoznam farmaceuticko-nákladových skupín na rok 2020
447/2019 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 2020
431/2020 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje zoznam farmaceuticko-nákladových skupín na rok 2021
432/2020 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 2021
433/2020 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 67/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o mesačnom prerozdeľovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a o ročnom prerozdeľovaní poistného na verejné zdravotné poistenie v znení vyhlášky č. 47/2019 Z. z.
327/2021 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 159/2018 Z. z. o podrobnostiach o vykazovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a o ročnom zúčtovaní poistného

Právne oblasti (vecný register):

PoisťovníctvoZdravotné poistenie

Vyhlásené a novelizované znenia predpisu:

Zákon č. 580/2004 Z. z.
vyhlásené znenievyhlásené znenie (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 718/2004 Z. z.účinné od 01.01.2005 do 31.08.2005 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 305/2005 Z. z.účinné od 01.09.2005 do 31.12.2005 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 352/2005 Z. z.účinné od 01.09.2005 do 31.12.2005 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 660/2005 Z. z.účinné od 01.01.2006 do 31.05.2006 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 282/2006 Z. z.účinné od 01.06.2006 do 28.09.2006 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 522/2006 Z. z.účinné od 29.09.2006 do 31.12.2006 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 673/2006 Z. z.účinné od 01.01.2007 do 30.09.2007 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 358/2007 Z. z.účinné od 01.10.2007 do 31.12.2007 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 518/2007 Z. z.účinné od 01.01.2008 do 31.03.2008 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 530/2007 Z. z.účinné od 01.01.2008 do 31.03.2008 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 594/2007 Z. z.účinné od 01.01.2008 do 31.03.2008 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 8/2008 Z. z.účinné od 01.04.2008 do 31.12.2008 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 461/2008 Z. z.účinné od 01.01.2009 do 31.05.2009 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 581/2008 Z. z.účinné od 01.01.2009 do 31.05.2009 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 192/2009 Z. z.účinné od 01.06.2009 do 03.06.2009 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 192/2009 Z. z.účinné od 04.06.2009 do 31.12.2009 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 108/2009 Z. z.účinné od 01.01.2010 do 27.02.2010 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 533/2009 Z. z.účinné od 01.01.2010 do 27.02.2010 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 581/2008 Z. z.účinné od 28.02.2010 do 30.04.2010 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 121/2010 Z. z.účinné od 01.05.2010 do 31.05.2010 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 136/2010 Z. z.účinné od 01.06.2010 do 30.06.2010 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 151/2010 Z. z.účinné od 01.07.2010 do 31.12.2010 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 581/2008 Z. z.účinné od 01.01.2011 do 30.04.2011 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 499/2010 Z. z.účinné od 01.01.2011 do 30.04.2011 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 133/2011 Z. z.účinné od 01.05.2011 do 31.07.2011 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 250/2011 Z. z.účinné od 01.08.2011 do 30.06.2012 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 185/2012 Z. z.účinné od 01.07.2012 do 31.12.2012 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 252/2012 Z. z.účinné od 01.01.2013 do 31.03.2013 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 395/2012 Z. z.účinné od 01.01.2013 do 31.03.2013 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 421/2012 Z. z.účinné od 01.01.2013 do 31.03.2013 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 41/2013 Z. z.účinné od 01.04.2013 do 30.06.2013 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 153/2013 Z. z.účinné od 01.07.2013 do 30.09.2013 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 220/2013 Z. z.účinné od 01.10.2013 do 31.10.2013 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 338/2013 Z. z.účinné od 01.11.2013 do 31.12.2013 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 220/2013 Z. z.účinné od 01.01.2014 do 29.06.2014 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 338/2013 Z. z.účinné od 01.01.2014 do 29.06.2014 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 463/2013 Z. z.účinné od 01.01.2014 do 29.06.2014 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 185/2014 Z. z.účinné od 30.06.2014 do 31.12.2014 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 364/2014 Z. z.účinné od 01.01.2015 do 30.04.2015 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 77/2015 Z. z.účinné od 01.05.2015 do 30.07.2015 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 148/2015 Z. z.účinné od 31.07.2015 do 31.10.2015 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 265/2015 Z. z.účinné od 01.11.2015 do 14.12.2015 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 336/2015 Z. z.účinné od 15.12.2015 do 31.12.2015 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 77/2015 Z. z.účinné od 01.01.2016 do 01.01.2016 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 253/2015 Z. z.účinné od 01.01.2016 do 01.01.2016 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 428/2015 Z. z.účinné od 01.01.2016 do 01.01.2016 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 429/2015 Z. z.účinné od 01.01.2016 do 01.01.2016 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 378/2015 Z. z.účinné od 02.01.2016 do 29.04.2016 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 429/2015 Z. z.účinné od 02.01.2016 do 29.04.2016 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 167/2016 Z. z.účinné od 30.04.2016 do 30.06.2016 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 77/2015 Z. z.účinné od 01.05.2016 do 31.05.2016 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 153/2013 Z. z.účinné od 01.06.2016 do 30.06.2016 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 77/2015 Z. z.účinné od 01.06.2016 do 30.06.2016 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 148/2015 Z. z.účinné od 01.06.2016 do 30.06.2016 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 125/2016 Z. z.účinné od 01.07.2016 do 31.10.2016 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 286/2016 Z. z.účinné od 01.11.2016 do 31.12.2016 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 341/2016 Z. z.účinné od 01.01.2017 do 28.02.2017 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 356/2016 Z. z.účinné od 01.01.2017 do 28.02.2017 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 356/2016 Z. z.účinné od 01.03.2017 do 30.04.2017 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 41/2017 Z. z.účinné od 01.03.2017 do 30.04.2017 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 77/2015 Z. z.účinné od 01.05.2017 do 31.05.2017 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 41/2017 Z. z.účinné od 01.05.2017 do 31.05.2017 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 153/2013 Z. z.účinné od 01.06.2017 do 31.10.2017 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 77/2015 Z. z.účinné od 01.06.2017 do 31.10.2017 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 148/2015 Z. z.účinné od 01.06.2017 do 31.10.2017 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 41/2017 Z. z.účinné od 01.06.2017 do 31.10.2017 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 238/2017 Z. z.účinné od 01.11.2017 do 31.12.2017 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 256/2017 Z. z.účinné od 01.11.2017 do 31.12.2017 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 153/2013 Z. z.účinné od 01.01.2018 do 30.04.2018 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 77/2015 Z. z.účinné od 01.01.2018 do 30.04.2018 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 41/2017 Z. z.účinné od 01.01.2018 do 30.04.2018 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 351/2017 Z. z.účinné od 01.01.2018 do 30.04.2018 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 63/2018 Z. z.účinné od 01.05.2018 do 14.06.2018 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 156/2018 Z. z.účinné od 15.06.2018 do 29.12.2018 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 351/2018 Z. z.účinné od 30.12.2018 do 31.12.2018 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 366/2018 Z. z.účinné od 30.12.2018 do 31.12.2018 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 351/2018 Z. z.účinné od 01.01.2019 do 28.02.2019 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 376/2018 Z. z.účinné od 01.01.2019 do 28.02.2019 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 351/2018 Z. z.účinné od 01.03.2019 do 31.05.2019 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 139/2019 Z. z.účinné od 01.06.2019 do 31.10.2019 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 343/2019 Z. z.účinné od 01.11.2019 do 30.11.2019 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 221/2019 Z. z.účinné od 01.12.2019 do 31.12.2019 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 351/2018 Z. z.účinné od 01.01.2020 do 05.04.2020 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 231/2019 Z. z.účinné od 01.01.2020 do 05.04.2020 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 310/2019 Z. z.účinné od 01.01.2020 do 05.04.2020 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 321/2019 Z. z.účinné od 01.01.2020 do 05.04.2020 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 68/2020 Z. z.účinné od 06.04.2020 do 20.05.2020 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 125/2020 Z. z.účinné od 21.05.2020 do 28.09.2020 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 264/2020 Z. z.účinné od 29.09.2020 do 31.12.2020 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 467/2019 Z. z.účinné od 01.01.2021 do 30.06.2021 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 393/2020 Z. z.účinné od 01.01.2021 do 30.06.2021 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 393/2020 Z. z.účinné od 01.07.2021 do 30.09.2021 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 393/2020 Z. z.účinné od 01.10.2021 do 18.01.2021 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 9/2021 Z. z.účinné od 19.01.2021 do 12.04.2021 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 133/2021 Z. z.účinné od 13.04.2021 do 31.05.2021 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 150/2021 Z. z.účinné od 01.06.2021 do 29.06.2021 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 252/2021 Z. z.účinné od 30.06.2021 do 31.08.2021 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 310/2021 Z. z.účinné od 01.09.2021 do 31.12.2021 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 81/2021 Z. z.účinné od 01.01.2022 do 30.11.2022 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 215/2021 Z. z.účinné od 01.01.2022 do 30.11.2022 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 310/2021 Z. z.účinné od 01.01.2022 do 30.11.2022 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 310/2021 Z. z.účinné od 01.12.2022 (PDF), (SLOV-LEX)

Rozšírené a súvisiace informácie:

Zákon č. 580/2004 Z. z.
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

Upozornenia v tomto predpise:

Zákon č. 580/2004 Z. z.
Stav upozornenia:Upozornenie v tejto oblasti nie je nastavené.

Nastaviť upozornenie na zmeny a doplnenia v tejto oblastiUpozornenia v produktochLegislatívna knižnica – kompletný pristup