Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Knižnice ► Zbierka zákonov ► Predpis č. 553/2003 Z. z.

Zákon č. 553/2003 Z. z.

Chronologický register – Ročník 2003

Názov predpisu a súvisiace predpisy:

Zákon č. 553/2003 Z. z.
Dátum vyhlásenia:18. 12. 2003 (čiastka 226/2003)
Názov predpisu:Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Mení a dopĺňa predpisy:
29/1984 Zb.Zákon o sústave základných a stredných škôl (školský zákon)
2/1991 Zb.Zákon o kolektívnom vyjednávaní
302/2001 Z. z.Zákon o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch)
Zrušuje platnosť predpisu:
313/2001 Z. z.Zákon o verejnej službe
630/2007 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
Súvisiace (vykonávacie) predpisy:
341/2004 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní
413/2004 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
204/2005 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
316/2006 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vydávajú stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
151/2007 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 341/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní
238/2007 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
281/2007 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 164/2002 Z. z. o spôsobe výpočtu platovej relácie na výpočet časti platu v peňažných prostriedkoch v inej ako slovenskej mene a o obsahu cenovej dokumentácie na určenie platového koeficientu
630/2007 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
122/2009 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma zahraničného príspevku, kategórie operácie v závislosti od miery rizík a ďalšie podrobnosti súvisiace s poskytovaním zahraničného príspevku
423/2009 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 341/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní v znení neskorších predpisov
578/2009 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
292/2010 Z. z.Opatrenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje zoznam krajín so sťaženými životnými podmienkami
441/2013 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
123/2014 Z. z.Opatrenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje zoznam krajín so sťaženými životnými podmienkami
393/2014 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
401/2014 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú objektivizované platové koeficienty
432/2015 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
366/2016 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
390/2016 Z. z.Opatrenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú objektivizované platové koeficienty
121/2017 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 22. mája 2017 č. 015709/2017-POLS-0066553, ktorým sa ustanovujú krízové oblasti
202/2017 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 366/2016 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
340/2017 Z. z.Opatrenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú objektivizované platové koeficienty
359/2017 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
354/2018 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 341/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní v znení neskorších predpisov
388/2018 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
393/2018 Z. z.Opatrenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú objektivizované platové koeficienty
270/2019 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 341/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní v znení neskorších predpisov
338/2019 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 388/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
490/2019 Z. z.Opatrenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú objektivizované platové koeficienty
28/2021 Z. z.Opatrenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú objektivizované platové koeficienty

Právne oblasti (vecný register):

Kolektívne pracovno-právne vzťahyLekári, zdravotnícki zamestnanciOdmena za prácuStredné školstvoÚzemná samosprávaZákladné školstvoZamestnanosť

Vyhlásené a novelizované znenia predpisu:

Zákon č. 553/2003 Z. z.
vyhlásené znenievyhlásené znenie (PDF), (SLOV-LEX)
účinné od 01.01.2004 do 30.06.2004 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 369/2004 Z. z.účinné od 01.07.2004 do 31.07.2004 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 413/2004 Z. z.účinné od 01.08.2004 do 31.08.2004 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 413/2004 Z. z.účinné od 01.09.2004 do 31.03.2005 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 81/2005 Z. z.účinné od 01.04.2005 do 30.06.2005 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 131/2005 Z. z.účinné od 01.07.2005 do 01.01.2006 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 204/2005 Z. z.účinné od 01.07.2005 do 01.01.2006 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 628/2005 Z. z.účinné od 02.01.2006 do 31.05.2006 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 231/2006 Z. z.účinné od 01.06.2006 do 30.06.2006 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 316/2006 Z. z.účinné od 01.07.2006 do 31.08.2007 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 348/2007 Z. z.účinné od 01.09.2007 do 31.12.2007 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 348/2007 Z. z.účinné od 01.01.2008 do 31.08.2008 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 519/2007 Z. z.účinné od 01.01.2008 do 31.08.2008 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 245/2008 Z. z.účinné od 01.09.2008 do 31.12.2008 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 385/2008 Z. z.účinné od 01.01.2009 do 31.10.2009 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 474/2008 Z. z.účinné od 01.01.2009 do 31.10.2009 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 317/2009 Z. z.účinné od 01.11.2009 do 31.12.2009 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 400/2009 Z. z.účinné od 01.11.2009 do 31.12.2009 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 578/2009 Z. z.účinné od 01.01.2010 do 31.03.2010 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 102/2010 Z. z.účinné od 01.04.2010 do 30.06.2010 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 151/2010 Z. z.účinné od 01.07.2010 do 31.12.2011 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 390/2011 Z. z.účinné od 01.01.2012 do 31.03.2012 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 62/2012 Z. z.účinné od 01.04.2012 do 31.12.2012 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 438/2012 Z. z.účinné od 01.01.2013 do 22.09.2013 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 288/2013 Z. z.účinné od 23.09.2013 do 31.12.2013 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 462/2013 Z. z.účinné od 01.01.2014 do 31.12.2014 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 325/2014 Z. z.účinné od 01.01.2015 do 31.12.2015 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 392/2015 Z. z.účinné od 01.01.2016 do 04.03.2016 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 32/2015 Z. z.účinné od 05.03.2016 do 31.08.2016 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 217/2016 Z. z.účinné od 01.09.2016 do 31.12.2017 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 243/2017 Z. z.účinné od 01.01.2018 do 30.04.2018 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 63/2018 Z. z.účinné od 01.05.2018 do 31.12.2018 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 318/2018 Z. z.účinné od 01.01.2019 do 31.08.2019 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 138/2019 Z. z.účinné od 01.09.2019 do 31.12.2019 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 224/2019 Z. z.účinné od 01.09.2019 do 31.12.2019 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 338/2019 Z. z.účinné od 01.01.2020 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 381/2019 Z. z.účinné od 01.01.2020 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 470/2019 Z. z.účinné od 01.01.2020 (PDF), (SLOV-LEX)

Rozšírené a súvisiace informácie:

Zákon č. 553/2003 Z. z.
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

Upozornenia v tomto predpise:

Zákon č. 553/2003 Z. z.
Stav upozornenia:Upozornenie v tejto oblasti nie je nastavené.

Nastaviť upozornenie na zmeny a doplnenia v tejto oblastiUpozornenia v produktochLegislatívna knižnica – kompletný pristup