Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Knižnice ► Zbierka zákonov ► Predpis č. 530/2003 Z. z.

Zákon č. 530/2003 Z. z.

Chronologický register – Ročník 2003

Názov predpisu a súvisiace predpisy:

Zákon č. 530/2003 Z. z.
Dátum vyhlásenia:12. 12. 2003 (čiastka 219/2003)
Názov predpisu:Zákon o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Mení a dopĺňa predpisy:
99/1963 Zb.Občiansky súdny poriadok
513/1991 Zb.Obchodný zákonník
80/1992 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky, štátnej správe súdov, vybavovaní sťažností a o voľbách prísediacich (zákon o štátnej správe súdov)
Súvisiace (vykonávacie) predpisy:
25/2004 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť
42/2004 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o Obchodnom vestníku
563/2004 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 25/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť
76/2005 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 42/2004 Z. z. o Obchodnom vestníku
640/2005 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 42/2004 Z. z. o Obchodnom vestníku v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 76/2005 Z. z.
24/2007 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
150/2007 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 25/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť v znení vyhlášky č. 563/2004 Z. z.
319/2007 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o postupe pri overovaní osobných údajov na účely elektronického konania vo veciach obchodného registra
604/2007 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 42/2004 Z. z. o Obchodnom vestníku v znení neskorších predpisov
656/2007 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 25/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť v znení neskorších predpisov
529/2008 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 42/2004 Z. z. o Obchodnom vestníku v znení neskorších predpisov
231/2010 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 25/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť v znení neskorších predpisov
280/2010 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 42/2004 Z. z. o Obchodnom vestníku v znení neskorších predpisov
80/2012 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 319/2007 Z. z. o postupe pri overovaní osobných údajov na účely elektronického konania vo veciach obchodného registra
98/2012 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 25/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť v znení neskorších predpisov
291/2012 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 25/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť v znení neskorších predpisov
148/2013 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 25/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť v znení neskorších predpisov
399/2013 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 25/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť v znení neskorších predpisov
91/2015 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 25/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť v znení neskorších predpisov
334/2016 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 25/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť v znení neskorších predpisov
265/2017 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 25/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné
178/2018 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 25/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť v znení neskorších predpisov
24/2020 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje vzor tlačiva na podanie návrhu na zápis, ktorým sa potvrdia zapísané údaje o podniku zahraničnej právnickej osoby, organizačnej zložke podniku zahraničnej právnickej osoby a o organizačnej zložke podniku slovenskej právnickej osoby v obchodnom registri
79/2020 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 25/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť v znení neskorších predpisov

Právne oblasti (vecný register):

Občianske súdne konanieObchodný registerVšeobecné súdnictvo

Vyhlásené a novelizované znenia predpisu:

Zákon č. 530/2003 Z. z.
vyhlásené znenievyhlásené znenie (PDF), (SLOV-LEX)
účinné od 01.02.2004 do 30.09.2004 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 432/2004 Z. z.účinné od 01.10.2004 do 31.10.2004 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 562/2004 Z. z.účinné od 01.11.2004 do 31.03.2005 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 757/2004 Z. z.účinné od 01.04.2005 do 31.01.2007 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 24/2007 Z. z.účinné od 01.02.2007 do 31.07.2007 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 24/2007 Z. z.účinné od 01.08.2007 do 31.12.2007 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 657/2007 Z. z.účinné od 01.01.2008 do 30.11.2008 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 659/2007 Z. z.účinné od 01.01.2008 do 30.11.2008 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 477/2008 Z. z.účinné od 01.12.2008 do 31.12.2008 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 477/2008 Z. z.účinné od 01.01.2009 do 04.05.2009 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 160/2009 Z. z.účinné od 05.05.2009 do 30.11.2009 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 487/2009 Z. z.účinné od 01.12.2009 do 31.05.2010 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 136/2010 Z. z.účinné od 01.06.2010 do 31.12.2011 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 136/2010 Z. z.účinné od 01.01.2012 do 31.01.2013 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 9/2013 Z. z.účinné od 01.02.2013 do 30.11.2013 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 547/2011 Z. z.účinné od 01.12.2013 do 31.12.2013 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 357/2013 Z. z.účinné od 01.12.2013 do 31.12.2013 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 547/2011 Z. z.účinné od 01.01.2014 do 31.08.2014 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 204/2014 Z. z.účinné od 01.09.2014 do 28.04.2015 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 87/2015 Z. z.účinné od 29.04.2015 do 31.10.2015 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 272/2015 Z. z.účinné od 01.11.2015 do 31.12.2015 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 87/2015 Z. z.účinné od 01.01.2016 do 17.03.2016 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 361/2015 Z. z.účinné od 18.03.2016 do 30.06.2016 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 91/2016 Z. z.účinné od 01.07.2016 do 31.12.2016 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 125/2016 Z. z.účinné od 01.07.2016 do 31.12.2016 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 389/2015 Z. z.účinné od 01.01.2017 do 14.06.2017 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 141/2017 Z. z.účinné od 15.06.2017 do 07.11.2017 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 264/2017 Z. z.účinné od 08.11.2017 do 31.12.2017 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 264/2017 Z. z.účinné od 01.01.2018 do 31.08.2018 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 264/2017 Z. z.účinné od 01.09.2018 do 31.10.2018 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 52/2018 Z. z.účinné od 01.11.2018 do 31.12.2018 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 373/2018 Z. z.účinné od 01.01.2019 do 31.10.2018 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 311/2019 Z. z.účinné od 01.11.2019 do 20.07.2020 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 198/2020 Z. z.účinné od 21.07.2020 do 30.09.2020 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 390/2019 Z. z.účinné od 01.10.2020 do 31.12.2020 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 312/2020 Z. z.účinné od 01.01.2021 (PDF), (SLOV-LEX)

Rozšírené a súvisiace informácie:

Zákon č. 530/2003 Z. z.
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

Upozornenia v tomto predpise:

Zákon č. 530/2003 Z. z.
Stav upozornenia:Upozornenie v tejto oblasti nie je nastavené.

Nastaviť upozornenie na zmeny a doplnenia v tejto oblastiUpozornenia v produktochLegislatívna knižnica – kompletný pristup