Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Knižnice ► Zbierka zákonov ► Predpis č. 50/1945 Zb.

Dekret presidenta republiky č. 50/1945 Zb.

Chronologický register – Ročník 1945

Názov predpisu a súvisiace predpisy:

Dekret presidenta republiky č. 50/1945 Zb.
Dátum vyhlásenia:28. 8. 1945 (čiastka 24/1945)
Názov predpisu:Dekret presidenta republiky o opatřeních v oblasti filmu
Súvisiace (vykonávacie) predpisy:
429/1990 Zb.Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ktorým sa zrušuje vládne nariadenie č. 13/1962 Zb. o novej organizácii Československého filmu

Právne oblasti (vecný register):

Kultúra

Vyhlásené a novelizované znenia predpisu:

Dekret presidenta republiky č. 50/1945 Zb.
vyhlásené znenievyhlásené znenie (PDF), (SLOV-LEX)
účinné od 28.08.1945 do 04.01.1996 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 1/1996 Z. z.účinné od 05.01.1996 (PDF), (SLOV-LEX)

Rozšírené a súvisiace informácie:

Dekret presidenta republiky č. 50/1945 Zb.
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

Upozornenia v tomto predpise:

Dekret presidenta republiky č. 50/1945 Zb.
Stav upozornenia:Upozornenie v tejto oblasti nie je nastavené.

Nastaviť upozornenie na zmeny a doplnenia v tejto oblastiUpozornenia v produktochLegislatívna knižnica – kompletný pristup