Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Knižnice ► Zbierka zákonov ► Predpis č. 5/2004 Z. z.

Zákon č. 5/2004 Z. z.

Chronologický register – Ročník 2004

Názov predpisu a súvisiace predpisy:

Zákon č. 5/2004 Z. z.
Dátum vyhlásenia:13. 1. 2004 (čiastka 4/2004)
Názov predpisu:Zákon o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Mení a dopĺňa predpisy:
145/1995 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o správnych poplatkoch
311/2001 Z. z.Zákonník práce
453/2003 Z. z.Zákon o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
461/2003 Z. z.Zákon o sociálnom poistení
599/2003 Z. z.Zákon o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zrušuje platnosť predpisu:
387/1996 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o zamestnanosti
Súvisiace (vykonávacie) predpisy:
31/2004 Z. z.Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva § 69 ods. 1 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
44/2004 Z. z.Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva § 69 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
189/2004 Z. z.Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 31/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva § 69 ods. 1 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
192/2004 Z. z.Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 44/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva § 69 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
401/2004 Z. z.Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 44/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva § 69 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 192/2004 Z. z.
627/2004 Z. z.Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 44/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva § 69 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
9/2005 Z. z.Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 31/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva § 69 ods. 1 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení vyhlášky č. 189/2004 Z. z.
10/2005 Z. z.Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 44/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva § 69 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Redakčné oznámenie o oprave tlačových chýb v čiastkach 312, 313 a 314 z roku 2004
613/2005 Z. z.Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 31/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva § 69 ods. 1 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
614/2005 Z. z.Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 44/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva § 69 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
260/2006 Z. z.Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 44/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva § 69 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
156/2008 Z. z.Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 31/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva § 69 ods. 1 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
157/2008 Z. z.Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 44/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva § 69 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
608/2008 Z. z.Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 44/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva § 69 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
63/2009 Z. z.Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 44/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva § 69 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
420/2009 Z. z.Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 44/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva § 69 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
481/2010 Z. z.Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 44/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva § 69 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
106/2013 Z. z.Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
190/2017 Z. z.Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ktorou sa ustanovuje zoznam odvetví sezónnych zamestnaní
145/2018 Z. z.Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 106/2013 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Právne oblasti (vecný register):

Pracovno-právne vzťahySociálna pomocSprávne poplatkyZamestnanosť

Vyhlásené a novelizované znenia predpisu:

Zákon č. 5/2004 Z. z.
vyhlásené znenievyhlásené znenie (PDF), (SLOV-LEX)
účinné od 01.02.2004 do 14.04.2004 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 191/2004 Z. z.účinné od 15.04.2004 do 30.04.2004 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 191/2004 Z. z.účinné od 01.05.2004 do 30.06.2004 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 365/2004 Z. z.účinné od 01.07.2004 do 24.11.2004 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 614/2004 Z. z.účinné od 25.11.2004 do 30.11.2004 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 585/2004 Z. z.účinné od 01.12.2004 do 31.01.2005 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 1/2005 Z. z.účinné od 01.02.2005 do 31.03.2005 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 82/2005 Z. z.účinné od 01.04.2005 do 31.12.2005 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 528/2005 Z. z.účinné od 01.01.2006 do 31.07.2006 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 573/2005 Z. z.účinné od 01.01.2006 do 31.07.2006 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 310/2006 Z. z.účinné od 01.08.2006 do 31.12.2006 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 693/2006 Z. z.účinné od 01.01.2007 do 31.12.2007 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 561/2007 Z. z.účinné od 01.01.2008 do 30.04.2008 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 139/2008 Z. z.účinné od 01.05.2008 do 30.06.2008 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 233/2008 Z. z.účinné od 01.07.2008 do 31.07.2008 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 263/2008 Z. z.účinné od 01.08.2008 do 31.08.2008 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 139/2008 Z. z.účinné od 01.09.2008 do 31.12.2008 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 460/2008 Z. z.účinné od 01.01.2009 do 28.02.2009 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 562/2008 Z. z.účinné od 01.01.2009 do 28.02.2009 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 49/2009 Z. z.účinné od 01.03.2009 do 31.03.2009 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 108/2009 Z. z.účinné od 01.04.2009 do 06.07.2009 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 266/2009 Z. z.účinné od 07.07.2009 do 30.11.2009 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 463/2009 Z. z.účinné od 01.12.2009 do 14.01.2010 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 594/2009 Z. z.účinné od 15.01.2010 do 28.02.2010 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 52/2010 Z. z.účinné od 01.03.2010 do 31.05.2010 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 136/2010 Z. z.účinné od 01.06.2010 do 22.09.2010 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 373/2010 Z. z.účinné od 23.09.2010 do 30.11.2010 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 373/2010 Z. z.účinné od 01.12.2010 do 30.12.2010 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 49/2009 Z. z.účinné od 31.12.2010 do 31.12.2010 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 49/2009 Z. z.účinné od 01.01.2011 do 30.06.2011 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 373/2010 Z. z.účinné od 01.01.2011 do 30.06.2011 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 120/2011 Z. z.účinné od 01.07.2011 do 19.07.2011 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 223/2011 Z. z.účinné od 20.07.2011 do 31.07.2011 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 231/2011 Z. z.účinné od 01.08.2011 do 31.08.2011 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 257/2011 Z. z.účinné od 01.09.2011 do 31.12.2011 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 49/2009 Z. z.účinné od 01.01.2012 do 31.12.2012 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 468/2011 Z. z.účinné od 01.01.2012 do 31.12.2012 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 324/2012 Z. z.účinné od 01.01.2013 do 30.04.2013 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 96/2013 Z. z.účinné od 01.05.2013 do 31.10.2013 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 308/2013 Z. z.účinné od 01.11.2013 do 14.11.2013 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 352/2013 Z. z.účinné od 15.11.2013 do 31.12.2013 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 352/2013 Z. z.účinné od 01.01.2014 do 31.12.2014 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 417/2013 Z. z.účinné od 01.01.2014 do 31.12.2014 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 436/2013 Z. z.účinné od 01.01.2014 do 31.12.2014 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 495/2013 Z. z.účinné od 01.01.2014 do 31.12.2014 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 310/2014 Z. z.účinné od 01.01.2015 do 28.02.2015 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 311/2014 Z. z.účinné od 01.01.2015 do 28.02.2015 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 14/2015 Z. z.účinné od 01.03.2015 do 14.12.2015 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 336/2015 Z. z.účinné od 15.12.2015 do 30.12.2015 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 353/2015 Z. z.účinné od 31.12.2015 do 31.12.2015 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 353/2015 Z. z.účinné od 01.01.2016 do 01.01.2016 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 378/2015 Z. z.účinné od 02.01.2016 do 30.06.2016 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 353/2015 Z. z.účinné od 01.07.2016 do 31.12.2016 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 91/2016 Z. z.účinné od 01.07.2016 do 31.12.2016 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 389/2015 Z. z.účinné od 01.01.2017 do 30.04.2017 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 310/2016 Z. z.účinné od 01.01.2017 do 30.04.2017 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 81/2017 Z. z.účinné od 01.05.2017 do 30.09.2017 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 82/2017 Z. z.účinné od 01.05.2017 do 30.09.2017 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 81/2017 Z. z.účinné od 01.10.2017 do 31.12.2017 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 81/2017 Z. z.účinné od 01.01.2018 do 31.03.2018 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 57/2018 Z. z.účinné od 01.04.2018 do 30.04.2018 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 63/2018 Z. z.účinné od 01.05.2018 do 30.06.2018 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 64/2018 Z. z.účinné od 01.05.2018 do 30.06.2018 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 108/2018 Z. z.účinné od 01.05.2018 do 30.06.2018 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 112/2018 Z. z.účinné od 01.05.2018 do 30.06.2018 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 112/2018 Z. z.účinné od 01.07.2018 do 31.08.2018 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 177/2018 Z. z.účinné od 01.09.2018 do 31.12.2018 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 376/2018 Z. z.účinné od 01.01.2019 do 30.06.2019 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 35/2019 Z. z.účinné od 01.07.2019 do 31.08.2019 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 221/2019 Z. z.účinné od 01.09.2019 do 30.11.2019 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 223/2019 Z. z.účinné od 01.09.2019 do 30.11.2019 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 221/2019 Z. z.účinné od 01.12.2019 do 31.12.2019 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 374/2019 Z. z.účinné od 01.01.2020 do 26.03.2020 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 63/2020 Z. z.účinné od 27.03.2020 do 03.04.2020 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 66/2020 Z. z.účinné od 04.04.2020 do 24.04.2020 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 95/2020 Z. z.účinné od 25.04.2020 do 20.05.2020 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 127/2020 Z. z.účinné od 21.05.2020 do 30.06.2020 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 225/2019 Z. z.účinné od 01.07.2020 do 20.07.2020 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 198/2020 Z. z.účinné od 21.07.2020 do 28.09.2020 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 264/2020 Z. z.účinné od 29.09.2020 do 31.12.2020 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 112/2018 Z. z.účinné od 01.01.2021 do 18.01.2021 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 221/2019 Z. z.účinné od 01.01.2021 do 18.01.2021 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 9/2021 Z. z.účinné od 19.01.2021 do 28.02.2021 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 76/2021 Z. z.účinné od 01.03.2021 do 31.08.2021 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 310/2021 Z. z.účinné od 01.09.2021 do 31.12.2021 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 317/2018 Z. z.účinné od 01.01.2022 do 31.12.2023 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 215/2021 Z. z.účinné od 01.01.2022 do 31.12.2023 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 310/2021 Z. z.účinné od 01.01.2022 do 31.12.2023 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 310/2021 Z. z.účinné od 01.01.2024 (PDF), (SLOV-LEX)

Rozšírené a súvisiace informácie:

Zákon č. 5/2004 Z. z.
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

Upozornenia v tomto predpise:

Zákon č. 5/2004 Z. z.
Stav upozornenia:Upozornenie v tejto oblasti nie je nastavené.

Nastaviť upozornenie na zmeny a doplnenia v tejto oblastiUpozornenia v produktochLegislatívna knižnica – kompletný pristup