Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Knižnice ► Zbierka zákonov ► Predpis č. 466/2009 Z. z.

Zákon č. 466/2009 Z. z.

Chronologický register – Ročník 2009

Názov predpisu a súvisiace predpisy:

Zákon č. 466/2009 Z. z.
Dátum vyhlásenia:21. 11. 2009 (čiastka 165/2009)
Názov predpisu:Zákon o medzinárodnej pomoci pri vymáhaní niektorých finančných pohľadávok a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Mení a dopĺňa predpisy:
511/1992 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov
233/1995 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov
199/2004 Z. z.Zákon Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zrušuje platnosť predpisu:
446/2002 Z. z.Zákon o vzájomnej pomoci pri vymáhaní niektorých finančných pohľadávok

Právne oblasti (vecný register):

Colné právoExekučné konanieObčianske súdne konanie

Vyhlásené a novelizované znenia predpisu:

Zákon č. 466/2009 Z. z.
vyhlásené znenievyhlásené znenie (PDF), (SLOV-LEX)
účinné od 15.12.2009 do 31.12.2011 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 563/2009 Z. z.účinné od 01.01.2012 do 31.12.2015 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 531/2011 Z. z.účinné od 01.01.2012 do 31.12.2015 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 269/2015 Z. z.účinné od 01.01.2016 do 30.06.2016 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 125/2016 Z. z.účinné od 01.07.2016 (PDF), (SLOV-LEX)

Rozšírené a súvisiace informácie:

Zákon č. 466/2009 Z. z.
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

Upozornenia v tomto predpise:

Zákon č. 466/2009 Z. z.
Stav upozornenia:Upozornenie v tejto oblasti nie je nastavené.

Nastaviť upozornenie na zmeny a doplnenia v tejto oblastiUpozornenia v produktochLegislatívna knižnica – kompletný pristup