Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Knižnice ► Zbierka zákonov ► Predpis č. 38/1993 Z. z.

Zákon č. 38/1993 Z. z.

Chronologický register – Ročník 1993

Názov predpisu a súvisiace predpisy:

Zákon č. 38/1993 Z. z.
Dátum vyhlásenia:15. 2. 1993 (čiastka 10/1993)
Názov predpisu:Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov
Zrušený predpisom:
314/2018 Z. z.Zákon o Ústavnom súde Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zrušuje platnosť predpisu:
8/1992 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o organizácii ústavného súdu Slovenskej republiky a o konaní pred ním
Súvisiace (vykonávacie) predpisy:
114/1993 Z. z.Spravovací a rokovací poriadok Ústavného súdu Slovenskej republiky
15/2000 Z. z.Rozhodnutie pléna Ústavného súdu Slovenskej republiky o zmene Spravovacieho a rokovacieho poriadku Ústavného súdu Slovenskej republiky
40/2019 Z. z.Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 21/2014 z 30. januára 2019 vo veci vyslovenia nesúladu ustanovenia čl. 147 ods. 1 poslednej vety a čl. 154d ods. 1 až 3 Ústavy Slovenskej republiky v znení ústavného zákona č. 161/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, s čl. 1 ods. 1, čl. 141 ods. 1 a čl. 144 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky; ustanovenia čl. 141a ods. 9 v časti slov „plniaceho úlohy ochrany utajovaných skutočností“ Ústavy Slovenskej republiky v znení ústavného zákona č. 161/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, s čl. 1 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky; ustanovenia § 5 ods. 7 a § 28b ods. 1 v časti slov „a udelí písomný súhlas s overením predpokladov sudcovskej spôsobilosti Národným bezpečnostným úradom,4c) pre prípad, že sa stane kandidátom na sudcu“ zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 74da, § 74db a § 74dc zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov, § 27ga, § 27h ods. 1 druhej vety a § 31 zákona č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 1 ods. 2, § 34 ods. 1 písm. g), § 69a, § 69b, § 70 ods. 1 písm. d), § 75 ods. 1 písm. e), § 76 ods. 1 písm. e) a § 84b zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s čl. 1 ods. 1, čl. 141 ods. 1 a čl. 144 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky

Právne oblasti (vecný register):

Ústava, ústavné zákonyÚstavné súdnictvo

Vyhlásené a novelizované znenia predpisu:

Zákon č. 38/1993 Z. z.
vyhlásené znenievyhlásené znenie (PDF), (SLOV-LEX)
účinné od 15.02.1993 do 21.12.1995 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 293/1995 Z. z.účinné od 22.12.1995 do 28.12.1998 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 398/1998 Z. z.účinné od 29.12.1998 do 13.05.1999 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 97/1999 Z. z.účinné od 14.05.1999 do 31.07.2000 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 226/2000 Z. z.účinné od 01.08.2000 do 19.03.2002 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 124/2002 Z. z.účinné od 20.03.2002 do 31.03.2002 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 124/2002 Z. z.účinné od 01.04.2002 do 30.04.2002 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 124/2002 Z. z.účinné od 01.05.2002 do 31.12.2003 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 551/2003 Z. z.účinné od 01.01.2004 do 31.05.2004 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 324/2004 Z. z.účinné od 01.06.2004 do 30.06.2004 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 514/2003 Z. z.účinné od 01.07.2004 do 31.12.2004 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 586/2004 Z. z.účinné od 01.01.2005 do 09.12.2005 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 546/2005 Z. z.účinné od 10.12.2005 do 31.03.2006 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 94/2006 Z. z.účinné od 01.04.2006 do 31.03.2008 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 122/2006 Z. z.účinné od 01.04.2006 do 31.03.2008 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 71/2008 Z. z.účinné od 01.04.2008 do 31.12.2008 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 520/2008 Z. z.účinné od 01.01.2009 do 31.10.2009 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 400/2009 Z. z.účinné od 01.11.2009 do 31.03.2010 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 102/2010 Z. z.účinné od 01.04.2010 do 30.04.2011 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 33/2011 Z. z.účinné od 01.05.2011 do 31.12.2011 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 33/2011 Z. z.účinné od 01.01.2012 do 29.02.2012 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 79/2012 Z. z.účinné od 01.03.2012 do 20.05.2013 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 114/2013 Z. z.účinné od 21.05.2013 do 19.06.2013 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 159/2013 Z. z.účinné od 20.06.2013 do 31.12.2013 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 402/2013 Z. z.účinné od 01.01.2014 do 31.08.2014 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 195/2014 Z. z.účinné od 01.09.2014 do 28.11.2014 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 114/2013 Z. z.účinné od 29.11.2014 do 31.12.2014 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 353/2014 Z. z.účinné od 01.01.2015 do 31.12.2015 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 402/2015 Z. z.účinné od 01.01.2016 do 30.06.2016 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 125/2016 Z. z.účinné od 01.07.2016 do 31.05.2017 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 55/2017 Z. z.účinné od 01.06.2017 do 03.04.2017 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 72/2017 Z. z.účinné od 04.04.2017 do 14.11.2018 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 314/2018 Z. z.účinné od 15.11.2018 do 28.02.2019 (PDF), (SLOV-LEX)

Rozšírené a súvisiace informácie:

Zákon č. 38/1993 Z. z.
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

Upozornenia v tomto predpise:

Zákon č. 38/1993 Z. z.
Stav upozornenia:Upozornenie v tejto oblasti nie je nastavené.

Nastaviť upozornenie na zmeny a doplnenia v tejto oblastiUpozornenia v produktochLegislatívna knižnica – kompletný pristup