Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Knižnice ► Zbierka zákonov ► Predpis č. 301/2005 Z. z.

Zákon č. 301/2005 Z. z.

Chronologický register – Ročník 2005

Názov predpisu a súvisiace predpisy:

Zákon č. 301/2005 Z. z.
Dátum vyhlásenia:2. 7. 2005 (čiastka 130/2005)
Názov predpisu:Trestný poriadok
Zrušuje platnosť predpisu:
141/1961 Zb.Zákon o trestnom konaní súdnom (trestný poriadok)
109/1965 Zb.Zákon o trestnom konaní súdnom (Trestný poriadok) (úplné znenie zákona)
Súvisiace (vykonávacie) predpisy:
543/2005 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresne súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy
618/2005 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o tvorbe spisu orgánmi činnými v trestnom konaní a súdmi
619/2005 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o podmienkach a postupe prokurátora pri konaní o dohode o uznaní viny a prijatí trestu
620/2005 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje paušálna suma trov trestného konania
417/2006 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy
120/2007 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení vyhlášky č. 417/2006 Z. z.
389/2008 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov
648/2008 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o rozsahu vykonávania rozhodnutí, opatrení a úkonov trestného konania vo vyšetrovaní alebo skrátenom vyšetrovaní
11/2009 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov
95/2009 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov
96/2009 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 618/2005 Z. z. o tvorbe spisu orgánmi činnými v trestnom konaní a súdmi
159/2009 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 648/2008 Z. z. o rozsahu vykonávania rozhodnutí, opatrení a úkonov trestného konania vo vyšetrovaní alebo skrátenom vyšetrovaní
450/2009 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov
93/2012 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje paušálna suma trov trestného konania a výška a spôsob úhrady zvýšených trov trestného konania
94/2012 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov
226/2012 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 648/2008 Z. z. o rozsahu vykonávania rozhodnutí, opatrení a úkonov trestného konania vo vyšetrovaní alebo skrátenom vyšetrovaní v znení vyhlášky č. 159/2009 Z. z.
327/2012 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov
105/2013 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov
428/2013 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov
334/2014 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov
222/2015 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov
206/2016 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov
171/2017 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov
192/2017 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o rozsahu vykonávania rozhodnutí, opatrení a úkonov trestného konania vo vyšetrovaní alebo skrátenom vyšetrovaní
364/2018 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o výške odmeny pre psychológov v trestnom konaní
407/2019 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov
408/2019 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 618/2005 Z. z. o tvorbe spisu orgánmi činnými v trestnom konaní a súdmi v znení vyhlášky č. 96/2009 Z. z.
47/2020 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špecializovaný trestný súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov
108/2020 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špecializovaný trestný súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov
440/2020 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov
106/2021 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov

Právne oblasti (vecný register):

AdvokáciaExekútori, rozhodcovia, mediátoriNotárstvoPolícia, Zväz väzenskej a justičnej strážePomocné vedyProkuratúraTrestné činyTrestné konanieTrestné právo hmotnéTrestné právo procesnéTrestné právoVerejný ochranca právVšeobecné súdnictvoZnalci, tlmočníci, prekladatelia

Vyhlásené a novelizované znenia predpisu:

Zákon č. 301/2005 Z. z.
vyhlásené znenievyhlásené znenie (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 650/2005 Z. z.účinné od 01.01.2006 do 31.12.2006 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 692/2006 Z. z.účinné od 01.01.2007 do 20.12.2007 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 342/2007 Z. z.účinné od 21.12.2007 do 31.12.2007 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 643/2007 Z. z.účinné od 01.01.2008 do 29.02.2008 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 61/2008 Z. z.účinné od 01.03.2008 do 14.12.2008 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 491/2008 Z. z.účinné od 15.12.2008 do 31.12.2008 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 498/2008 Z. z.účinné od 01.01.2009 do 31.01.2009 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 5/2009 Z. z.účinné od 01.02.2009 do 19.03.2009 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 97/2009 Z. z.účinné od 20.03.2009 do 31.03.2009 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 59/2009 Z. z.účinné od 01.04.2009 do 16.07.2009 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 70/2009 Z. z.účinné od 01.04.2009 do 16.07.2009 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 290/2009 Z. z.účinné od 17.07.2009 do 31.08.2009 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 291/2009 Z. z.účinné od 17.07.2009 do 31.08.2009 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 305/2009 Z. z.účinné od 01.09.2009 do 31.12.2009 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 576/2009 Z. z.účinné od 01.01.2010 do 31.03.2010 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 93/2010 Z. z.účinné od 01.04.2010 do 31.08.2010 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 224/2010 Z. z.účinné od 01.09.2010 do 31.12.2010 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 346/2010 Z. z.účinné od 01.09.2010 do 31.12.2010 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 547/2010 Z. z.účinné od 01.01.2011 do 31.08.2011 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 220/2011 Z. z.účinné od 01.09.2011 do 30.09.2011 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 262/2011 Z. z.účinné od 01.09.2011 do 30.09.2011 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 220/2011 Z. z.účinné od 01.10.2011 do 31.10.2011 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 220/2011 Z. z.účinné od 01.11.2011 do 31.12.2011 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 331/2011 Z. z.účinné od 01.01.2012 do 31.08.2012 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 236/2012 Z. z.účinné od 01.09.2012 do 31.12.2012 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 334/2012 Z. z.účinné od 01.01.2013 do 31.07.2013 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 345/2012 Z. z.účinné od 01.01.2013 do 31.07.2013 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 204/2013 Z. z.účinné od 01.08.2013 do 31.10.2013 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 305/2013 Z. z.účinné od 01.11.2013 do 31.01.2014 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 1/2014 Z. z.účinné od 01.02.2014 do 31.08.2014 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 195/2014 Z. z.účinné od 01.09.2014 do 31.12.2014 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 307/2014 Z. z.účinné od 01.01.2015 do 28.02.2015 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 353/2014 Z. z.účinné od 01.03.2015 do 16.04.2015 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 78/2015 Z. z.účinné od 17.04.2015 do 22.06.2015 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 139/2015 Z. z.účinné od 23.06.2015 do 31.08.2015 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 174/2015 Z. z.účinné od 01.09.2015 do 31.12.2015 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 78/2015 Z. z.účinné od 01.01.2016 do 30.06.2016 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 397/2015 Z. z.účinné od 01.01.2016 do 30.06.2016 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 398/2015 Z. z.účinné od 01.01.2016 do 30.06.2016 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 401/2015 Z. z.účinné od 01.01.2016 do 30.06.2016 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 440/2015 Z. z.účinné od 01.01.2016 do 30.06.2016 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 444/2015 Z. z.účinné od 01.01.2016 do 30.06.2016 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 91/2016 Z. z.účinné od 01.07.2016 do 31.12.2016 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 125/2016 Z. z.účinné od 01.07.2016 do 31.12.2016 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 316/2016 Z. z.účinné od 01.01.2017 do 30.06.2017 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 152/2017 Z. z.účinné od 01.07.2017 do 14.10.2017 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 236/2017 Z. z.účinné od 15.10.2017 do 31.12.2017 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 274/2017 Z. z.účinné od 01.01.2018 do 30.06.2018 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 161/2018 Z. z.účinné od 01.07.2018 do 31.12.2018 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 321/2018 Z. z.účinné od 01.01.2019 do 31.01.2019 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 3/2019 Z. z.účinné od 01.02.2019 do 28.02.2019 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 6/2019 Z. z.účinné od 01.02.2019 do 28.02.2019 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 314/2018 Z. z.účinné od 01.03.2019 do 31.05.2019 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 161/2018 Z. z.účinné od 01.06.2019 do 30.06.2019 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 35/2019 Z. z.účinné od 01.07.2019 do 31.12.2019 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 6/2019 Z. z.účinné od 01.01.2020 do 28.02.2019 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 54/2019 Z. z.účinné od 01.03.2019 do 31.07.2019 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 214/2019 Z. z.účinné od 01.08.2019 do 31.12.2019 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 231/2019 Z. z.účinné od 01.01.2020 do 31.12.2020 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 312/2020 Z. z.účinné od 01.01.2021 do 31.07.2021 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 423/2020 Z. z.účinné od 01.01.2021 do 31.07.2021 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 312/2020 Z. z.účinné od 01.08.2021 do 14.08.2021 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 308/2021 Z. z.účinné od 15.08.2021 (PDF), (SLOV-LEX)

Rozšírené a súvisiace informácie:

Zákon č. 301/2005 Z. z.
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

Upozornenia v tomto predpise:

Zákon č. 301/2005 Z. z.
Stav upozornenia:Upozornenie v tejto oblasti nie je nastavené.

Nastaviť upozornenie na zmeny a doplnenia v tejto oblastiUpozornenia v produktochLegislatívna knižnica – kompletný pristup