Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Knižnice ► Zbierka zákonov ► Predpis č. 300/2005 Z. z.

Zákon č. 300/2005 Z. z.

Chronologický register – Ročník 2005

Názov predpisu a súvisiace predpisy:

Zákon č. 300/2005 Z. z.
Dátum vyhlásenia:2. 7. 2005 (čiastka 129/2005)
Názov predpisu:Trestný zákon
Zrušuje platnosť predpisu:
165/1950 Zb.Zákon na ochranu mieru
140/1961 Zb.Trestný zákon
120/1962 Zb.Zákon o boji proti alkoholizmu
448/2002 Z. z.Zákon o ochrannom dohľade a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení neskorších predpisov
Súvisiace (vykonávacie) predpisy:
189/2013 Z. z.Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 9/2013 z 19. júna 2013 vo veci pozastavenia účinnosti ustanovenia § 437 ods. 4 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon
38/2019 Z. z.Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 5/2017 z 9. januára 2019 vo veci vyslovenia nesúladu ustanovenia § 421 ods. 1 Trestného zákona v časti „alebo nenávisť voči inej skupine osôb“ a ustanovenia § 422 ods. 1 Trestného zákona v časti „alebo nenávisť voči inej skupine osôb“ s čl. 1 ods. 1, čl. 26 ods. 4 a čl. 49 Ústavy Slovenskej republiky, ustanovenia § 423 ods. 1 písm. b) Trestného zákona v časti „politické presvedčenie“ a ustanovenia § 424 ods. 1 Trestného zákona v časti „politické presvedčenie“ s čl. 26 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky

Právne oblasti (vecný register):

AdvokáciaExekútori, rozhodcovia, mediátoriNotárstvoPolícia, Zväz väzenskej a justičnej strážePomocné vedyProkuratúraTrestné činyTrestné konanieTrestné právo hmotnéTrestné právo procesnéVerejný ochranca právVšeobecné súdnictvoZnalci, tlmočníci, prekladatelia

Vyhlásené a novelizované znenia predpisu:

Zákon č. 300/2005 Z. z.
vyhlásené znenievyhlásené znenie (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 650/2005 Z. z.účinné od 01.01.2006 do 31.12.2006 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 692/2006 Z. z.účinné od 01.01.2007 do 31.05.2007 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 218/2007 Z. z.účinné od 01.06.2007 do 14.12.2008 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 491/2008 Z. z.účinné od 15.12.2008 do 19.12.2008 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 497/2008 Z. z.účinné od 20.12.2008 do 31.12.2008 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 498/2008 Z. z.účinné od 01.01.2009 do 31.03.2009 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 59/2009 Z. z.účinné od 01.04.2009 do 31.08.2009 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 257/2009 Z. z.účinné od 01.09.2009 do 31.10.2009 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 317/2009 Z. z.účinné od 01.11.2009 do 30.11.2009 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 492/2009 Z. z.účinné od 01.12.2009 do 31.12.2009 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 576/2009 Z. z.účinné od 01.01.2010 do 31.08.2010 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 224/2010 Z. z.účinné od 01.09.2010 do 31.12.2010 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 547/2010 Z. z.účinné od 01.01.2011 do 30.04.2011 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 33/2011 Z. z.účinné od 01.05.2011 do 31.08.2011 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 262/2011 Z. z.účinné od 01.09.2011 do 31.10.2011 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 313/2011 Z. z.účinné od 01.11.2011 do 30.09.2012 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 246/2012 Z. z.účinné od 01.10.2012 do 20.12.2012 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 428/2012 Z. z.účinné od 21.12.2012 do 31.12.2012 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 334/2012 Z. z.účinné od 01.01.2013 do 03.07.2013 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 428/2012 Z. z.účinné od 21.06.2013 do 03.07.2013 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 189/2013 Z. z.účinné od 04.07.2013 do 31.07.2013 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 204/2013 Z. z.účinné od 01.08.2013 do 31.01.2014 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 1/2014 Z. z.účinné od 01.02.2014 do 30.04.2015 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 73/2015 Z. z.účinné od 01.05.2015 do 31.08.2015 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 174/2015 Z. z.účinné od 01.09.2015 do 31.12.2015 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 78/2015 Z. z.účinné od 01.01.2016 do 30.06.2016 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 87/2015 Z. z.účinné od 01.01.2016 do 30.06.2016 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 397/2015 Z. z.účinné od 01.01.2016 do 30.06.2016 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 398/2015 Z. z.účinné od 01.01.2016 do 30.06.2016 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 440/2015 Z. z.účinné od 01.01.2016 do 30.06.2016 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 444/2015 Z. z.účinné od 01.01.2016 do 30.06.2016 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 91/2016 Z. z.účinné od 01.07.2016 do 31.12.2016 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 125/2016 Z. z.účinné od 01.07.2016 do 31.12.2016 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 316/2016 Z. z.účinné od 01.01.2017 do 07.11.2017 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 264/2017 Z. z.účinné od 08.11.2017 do 31.12.2017 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 274/2017 Z. z.účinné od 01.01.2018 do 30.06.2018 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 161/2018 Z. z.účinné od 01.07.2018 do 31.12.2018 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 321/2018 Z. z.účinné od 01.01.2019 do 30.06.2019 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 35/2019 Z. z.účinné od 01.07.2019 do 31.07.2019 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 214/2019 Z. z.účinné od 01.08.2019 do 31.12.2019 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 420/2019 Z. z.účinné od 01.01.2020 do 31.10.2020 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 474/2019 Z. z.účinné od 01.01.2020 do 31.10.2020 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 288/2020 Z. z.účinné od 01.11.2020 do 31.12.2020 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 312/2020 Z. z.účinné od 01.01.2021 do 30.06.2021 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 236/2021 Z. z.účinné od 01.07.2021 do 31.12.2021 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 357/2021 Z. z.účinné od 01.01.2022 (PDF), (SLOV-LEX)

Rozšírené a súvisiace informácie:

Zákon č. 300/2005 Z. z.
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

Upozornenia v tomto predpise:

Zákon č. 300/2005 Z. z.
Stav upozornenia:Upozornenie v tejto oblasti nie je nastavené.

Nastaviť upozornenie na zmeny a doplnenia v tejto oblastiUpozornenia v produktochLegislatívna knižnica – kompletný pristup