Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Knižnice ► Zbierka zákonov ► Predpis č. 225/2021 Z. z.

Oznámenie č. 225/2021 Z. z.

Chronologický register – Ročník 2021

Názov predpisu a súvisiace predpisy:

Oznámenie č. 225/2021 Z. z.
Dátum vyhlásenia:2. 6. 2021
Názov predpisu:Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o nadobudnutí platnosti zmien v prílohách k Európskej dohode o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách (ADN)

Právne oblasti (vecný register):

Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory

Vyhlásené a novelizované znenia predpisu:

Oznámenie č. 225/2021 Z. z.
vyhlásené znenievyhlásené znenie (PDF), (SLOV-LEX)
účinné od 02.06.2021 (PDF), (SLOV-LEX)

Rozšírené a súvisiace informácie:

Oznámenie č. 225/2021 Z. z.
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

Upozornenia v tomto predpise:

Oznámenie č. 225/2021 Z. z.
Stav upozornenia:Upozornenie v tejto oblasti nie je nastavené.

Nastaviť upozornenie na zmeny a doplnenia v tejto oblastiUpozornenia v produktochLegislatívna knižnica – kompletný pristup