Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Knižnice ► Zbierka zákonov ► Predpis č. 222/2004 Z. z.

Zákon č. 222/2004 Z. z.

Chronologický register – Ročník 2004

Názov predpisu a súvisiace predpisy:

Zákon č. 222/2004 Z. z.
Dátum vyhlásenia:28. 4. 2004 (čiastka 97/2004)
Názov predpisu:Zákon o dani z pridanej hodnoty
Zrušuje platnosť predpisu:
289/1995 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o dani z pridanej hodnoty
93/1996 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o rozsahu a spôsobe vrátenia dane z pridanej hodnoty osobám iných štátov, ktoré požívajú výhody podľa medzinárodných zmlúv
94/1996 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o rozsahu a spôsobe vrátenia dane z pridanej hodnoty, ktoré vyplýva z medzinárodnej zmluvy v rámci projektov zahraničnej pomoci
Súvisiace (vykonávacie) predpisy:
276/2004 Z. z.Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje vzor súhrnného výkazu k dani z pridanej hodnoty
89/2009 Z. z.Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje vzor súhrnného výkazu k dani z pridanej hodnoty
500/2009 Z. z.Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje vzor súhrnného výkazu k dani z pridanej hodnoty
319/2016 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia zo 14. októbra 2016 č. MF/017524/2016-731, ktorým sa ustanovuje vzor kontrolného výkazu k dani z pridanej hodnoty
404/2019 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 28. októbra 2019 č. MF/014640/2019-731, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z pridanej hodnoty
405/2019 Z. z.Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje vzor súhrnného výkazu k dani z pridanej hodnoty
362/2020 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 3. 12. 2020 č. MF/015393/2020-731, ktorým sa ustanovuje vzor kontrolného výkazu k dani z pridanej hodnoty

Právne oblasti (vecný register):

Daň z pridanej hodnotyPrávo EÚ

Vyhlásené a novelizované znenia predpisu:

Zákon č. 222/2004 Z. z.
vyhlásené znenievyhlásené znenie (PDF), (SLOV-LEX)
účinné od 01.05.2004 do 30.06.2004 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 350/2004 Z. z.účinné od 01.07.2004 do 31.12.2004 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 651/2004 Z. z.účinné od 01.01.2005 do 31.08.2005 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 340/2005 Z. z.účinné od 01.09.2005 do 31.12.2005 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 523/2005 Z. z.účinné od 01.01.2006 do 31.12.2006 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 656/2006 Z. z.účinné od 01.01.2007 do 30.09.2007 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 215/2007 Z. z.účinné od 01.10.2007 do 31.12.2007 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 593/2007 Z. z.účinné od 01.01.2008 do 30.11.2008 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 378/2008 Z. z.účinné od 01.12.2008 do 31.12.2008 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 465/2008 Z. z.účinné od 01.01.2009 do 31.03.2009 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 83/2009 Z. z.účinné od 01.04.2009 do 30.06.2009 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 258/2009 Z. z.účinné od 01.07.2009 do 31.12.2009 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 471/2009 Z. z.účinné od 01.01.2010 do 30.04.2010 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 563/2009 Z. z.účinné od 01.01.2010 do 30.04.2010 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 83/2010 Z. z.účinné od 01.05.2010 do 31.12.2010 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 490/2010 Z. z.účinné od 01.01.2011 do 30.11.2011 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 406/2011 Z. z.účinné od 01.12.2011 do 31.12.2011 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 331/2011 Z. z.účinné od 01.01.2012 do 30.09.2012 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 331/2011 Z. z.účinné od 01.10.2012 do 31.12.2012 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 246/2012 Z. z.účinné od 01.10.2012 do 31.12.2012 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 331/2011 Z. z.účinné od 01.01.2013 do 01.01.2013 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 246/2012 Z. z.účinné od 01.01.2013 do 01.01.2013 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 440/2012 Z. z.účinné od 01.01.2013 do 01.01.2013 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 440/2012 Z. z.účinné od 02.01.2013 do 30.12.2013 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 246/2012 Z. z.účinné od 31.12.2013 do 31.12.2013 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 360/2013 Z. z.účinné od 31.12.2013 do 31.12.2013 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 360/2013 Z. z.účinné od 01.01.2014 do 30.09.2014 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 218/2014 Z. z.účinné od 01.10.2014 do 31.12.2014 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 218/2014 Z. z.účinné od 01.01.2015 do 30.06.2015 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 218/2014 Z. z.účinné od 01.07.2015 do 31.12.2015 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 268/2015 Z. z.účinné od 01.01.2016 do 31.03.2016 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 268/2015 Z. z.účinné od 01.04.2016 do 30.04.2016 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 360/2015 Z. z.účinné od 01.05.2016 do 30.12.2016 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 360/2015 Z. z.účinné od 01.06.2016 do 31.12.2016 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 297/2016 Z. z.účinné od 31.12.2016 do 31.12.2016 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 331/2011 Z. z.účinné od 01.01.2017 do 31.12.2017 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 297/2016 Z. z.účinné od 01.01.2017 do 31.12.2017 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 298/2016 Z. z.účinné od 01.01.2017 do 31.12.2017 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 334/2017 Z. z.účinné od 01.01.2018 do 31.12.2018 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 112/2018 Z. z.účinné od 01.01.2019 do 31.03.2019 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 323/2018 Z. z.účinné od 01.01.2019 do 31.03.2019 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 369/2018 Z. z.účinné od 01.01.2019 do 31.03.2019 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 368/2018 Z. z.účinné od 01.04.2019 do 30.09.2019 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 369/2018 Z. z.účinné od 01.10.2019 do 31.12.2019 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 369/2018 Z. z.účinné od 01.01.2020 do 31.12.2020 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 317/2019 Z. z.účinné od 01.01.2020 do 31.12.2020 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 318/2019 Z. z.účinné od 01.01.2020 do 31.12.2020 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 368/2019 Z. z.účinné od 01.01.2020 do 31.12.2020 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 344/2020 Z. z.účinné od 01.01.2021 do 30.06.2021 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 344/2020 Z. z.účinné od 01.07.2021 do 31.10.2021 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 186/2021 Z. z.účinné od 01.07.2021 do 31.10.2021 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 346/2021 Z. z.účinné od 01.11.2021 (PDF), (SLOV-LEX)

Rozšírené a súvisiace informácie:

Zákon č. 222/2004 Z. z.
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

Upozornenia v tomto predpise:

Zákon č. 222/2004 Z. z.
Stav upozornenia:Upozornenie v tejto oblasti nie je nastavené.

Nastaviť upozornenie na zmeny a doplnenia v tejto oblastiUpozornenia v produktochLegislatívna knižnica – kompletný pristup