Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Knižnice ► Zbierka zákonov ► Predpis č. 218/2021 Z. z.

Zákon č. 218/2021 Z. z.

Chronologický register – Ročník 2021

Názov predpisu a súvisiace predpisy:

Zákon č. 218/2021 Z. z.
Dátum vyhlásenia:2. 6. 2021
Názov predpisu:Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
Mení a dopĺňa predpisy:
448/2008 Z. z.Zákon o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

Právne oblasti (vecný register):

Právo sociálneho zabezpečeniaŽivnostenské podnikanie

Vyhlásené a novelizované znenia predpisu:

Zákon č. 218/2021 Z. z.
vyhlásené znenievyhlásené znenie (PDF), (SLOV-LEX)
účinné od 01.07.2021 do 31.12.2021 (PDF), (SLOV-LEX)
účinné od 01.01.2022 (PDF), (SLOV-LEX)

Rozšírené a súvisiace informácie:

Zákon č. 218/2021 Z. z.
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

Upozornenia v tomto predpise:

Zákon č. 218/2021 Z. z.
Stav upozornenia:Upozornenie v tejto oblasti nie je nastavené.

Nastaviť upozornenie na zmeny a doplnenia v tejto oblastiUpozornenia v produktochLegislatívna knižnica – kompletný pristup