Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Knižnice ► Zbierka zákonov ► Predpis č. 176/2021 Z. z.

Zákon č. 176/2021 Z. z.

Chronologický register – Ročník 2021

Názov predpisu a súvisiace predpisy:

Zákon č. 176/2021 Z. z.
Dátum vyhlásenia:15. 5. 2021
Názov predpisu:Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov
Mení a dopĺňa predpisy:
42/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o civilnej ochrane obyvateľstva
179/2011 Z. z.Zákon o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov

Právne oblasti (vecný register):

Bezpečnosť a obrana štátuŠtátna správaŠtátne orgányÚzemná samosprávaVojenské právo

Vyhlásené a novelizované znenia predpisu:

Zákon č. 176/2021 Z. z.
vyhlásené znenievyhlásené znenie (PDF), (SLOV-LEX)
účinné od 15.05.2021 (PDF), (SLOV-LEX)

Rozšírené a súvisiace informácie:

Zákon č. 176/2021 Z. z.
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

Upozornenia v tomto predpise:

Zákon č. 176/2021 Z. z.
Stav upozornenia:Upozornenie v tejto oblasti nie je nastavené.

Nastaviť upozornenie na zmeny a doplnenia v tejto oblastiUpozornenia v produktochLegislatívna knižnica – kompletný pristup