Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Knižnice ► Zbierka zákonov ► Predpis č. 161/2015 Z. z.

Zákon č. 161/2015 Z. z.

Chronologický register – Ročník 2015

Názov predpisu a súvisiace predpisy:

Zákon č. 161/2015 Z. z.
Dátum vyhlásenia:17. 7. 2015 (čiastka 52/2015)
Názov predpisu:Civilný mimosporový poriadok
Súvisiace (vykonávacie) predpisy:
207/2016 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti výkonu rozhodnutia vo veciach maloletých

Právne oblasti (vecný register):

Občianske súdne konanie

Vyhlásené a novelizované znenia predpisu:

Zákon č. 161/2015 Z. z.
vyhlásené znenievyhlásené znenie (PDF), (SLOV-LEX)
účinné od 01.07.2016 do 31.05.2019 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 137/2019 Z. z.účinné od 01.06.2019 do 30.09.2020 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 390/2019 Z. z.účinné od 01.10.2020 do 03.04.2021 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 68/2021 Z. z.účinné od 01.05.2021 (PDF), (SLOV-LEX)

Rozšírené a súvisiace informácie:

Zákon č. 161/2015 Z. z.
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

Upozornenia v tomto predpise:

Zákon č. 161/2015 Z. z.
Stav upozornenia:Upozornenie v tejto oblasti nie je nastavené.

Nastaviť upozornenie na zmeny a doplnenia v tejto oblastiUpozornenia v produktochLegislatívna knižnica – kompletný pristup