Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Knižnice ► Zbierka zákonov ► Predpis č. 154/2001 Z. z.

Zákon č. 154/2001 Z. z.

Chronologický register – Ročník 2001

Názov predpisu a súvisiace predpisy:

Zákon č. 154/2001 Z. z.
Dátum vyhlásenia:28. 4. 2001 (čiastka 65/2001)
Názov predpisu:Zákon o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry
Mení a dopĺňa predpisy:
65/1965 Zb.Zákonník práce
66/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o platových pomeroch prokurátorov a právnych čakateľov prokuratúry Slovenskej republiky
366/1999 Z. z.Zákon o daniach z príjmov
154/2001 Z. z.Zákon o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry
Zrušuje platnosť predpisu:
66/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o platových pomeroch prokurátorov a právnych čakateľov prokuratúry Slovenskej republiky
274/1996 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o kárnej zodpovednosti prokurátorov
199/2001 Z. z.Smernica generálneho prokurátora Slovenskej republiky, ktorou sa upravujú podrobnosti o úradnom odeve prokurátora
Súvisiace (vykonávacie) predpisy:
199/2001 Z. z.Smernica generálneho prokurátora Slovenskej republiky, ktorou sa upravujú podrobnosti o úradnom odeve prokurátora
200/2001 Z. z.Smernica generálneho prokurátora Slovenskej republiky o jednoduchých úkonoch prokurátora, ktoré môže vykonávať právny čakateľ prokuratúry

Právne oblasti (vecný register):

ProkuratúraŠtátne orgány

Vyhlásené a novelizované znenia predpisu:

Zákon č. 154/2001 Z. z.
vyhlásené znenievyhlásené znenie (PDF), (SLOV-LEX)
účinné od 01.05.2001 do 31.12.2001 (PDF), (SLOV-LEX)
účinné od 01.01.2002 do 31.03.2002 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 311/2001 Z. z.účinné od 01.04.2002 do 31.12.2002 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 154/2001 Z. z.účinné od 01.01.2003 do 30.06.2003 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 669/2002 Z. z.účinné od 01.01.2003 do 30.06.2003 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 154/2001 Z. z.účinné od 01.07.2003 do 24.11.2003 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 458/2003 Z. z.účinné od 25.11.2003 do 31.12.2003 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 462/2003 Z. z.účinné od 01.01.2004 do 30.04.2004 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 561/2003 Z. z.účinné od 01.01.2004 do 30.04.2004 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 595/2003 Z. z.účinné od 01.01.2004 do 30.04.2004 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 458/2003 Z. z.účinné od 01.05.2004 do 30.06.2004 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 365/2004 Z. z.účinné od 01.07.2004 do 31.08.2004 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 458/2003 Z. z.účinné od 01.09.2004 do 31.10.2004 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 548/2003 Z. z.účinné od 01.09.2004 do 31.10.2004 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 530/2004 Z. z.účinné od 01.11.2004 do 31.12.2004 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 586/2004 Z. z.účinné od 01.01.2005 do 14.04.2005 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 609/2004 Z. z.účinné od 01.01.2005 do 14.04.2005 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 122/2005 Z. z.účinné od 15.04.2005 do 31.12.2005 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 622/2005 Z. z.účinné od 01.01.2006 do 31.12.2006 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 622/2005 Z. z.účinné od 01.01.2007 do 31.12.2008 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 520/2008 Z. z.účinné od 01.01.2009 do 16.07.2009 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 291/2009 Z. z.účinné od 17.07.2009 do 31.12.2010 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 543/2010 Z. z.účinné od 01.01.2011 do 30.04.2011 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 33/2011 Z. z.účinné od 01.05.2011 do 30.09.2011 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 220/2011 Z. z.účinné od 01.10.2011 do 31.10.2011 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 220/2011 Z. z.účinné od 01.11.2011 do 31.01.2012 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 503/2011 Z. z.účinné od 01.02.2012 do 29.02.2012 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 79/2012 Z. z.účinné od 01.03.2012 do 31.12.2012 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 392/2012 Z. z.účinné od 01.01.2013 do 31.12.2013 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 462/2013 Z. z.účinné od 01.01.2014 do 31.08.2014 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 195/2014 Z. z.účinné od 01.09.2014 do 30.11.2014 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 322/2014 Z. z.účinné od 01.12.2014 do 31.12.2014 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 335/2012 Z. z.účinné od 01.01.2015 do 31.12.2015 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 307/2014 Z. z.účinné od 01.01.2015 do 31.12.2015 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 362/2014 Z. z.účinné od 01.01.2015 do 31.12.2015 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 401/2015 Z. z.účinné od 01.01.2016 do 30.06.2016 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 125/2016 Z. z.účinné od 01.07.2016 do 31.12.2018 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 177/2018 Z. z.účinné od 01.01.2019 do 31.08.2019 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 242/2019 Z. z.účinné od 01.09.2019 do 26.12.2019 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 459/2019 Z. z.účinné od 27.12.2019 do 31.12.2019 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 242/2019 Z. z.účinné od 01.01.2020 do 07.09.2020 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 241/2020 Z. z.účinné od 08.09.2020 do 31.12.2020 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 312/2020 Z. z.účinné od 01.01.2021 do 31.07.2021 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 423/2020 Z. z.účinné od 01.01.2021 do 31.07.2021 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 423/2020 Z. z.účinné od 01.08.2021 do 31.12.2021 (PDF), (SLOV-LEX)
po novele 310/2021 Z. z.účinné od 01.01.2022 (PDF), (SLOV-LEX)

Rozšírené a súvisiace informácie:

Zákon č. 154/2001 Z. z.
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

Upozornenia v tomto predpise:

Zákon č. 154/2001 Z. z.
Stav upozornenia:Upozornenie v tejto oblasti nie je nastavené.

Nastaviť upozornenie na zmeny a doplnenia v tejto oblastiUpozornenia v produktochLegislatívna knižnica – kompletný pristup